DOPUNA ZA BBM CHANNELS

Dobrodošli na BBM Channels, društveno umrežavanje unutar BBM koje proširuje Vašu povezanost izvan Vaše porodice i kruga prijatelja i omogućuje Vam povezivanje s ljudima, zajednicama i brendovima koji Vas zanimaju. Ako koristite BBM na BBM platformi, BBM i BBM Channels su dio vašeg BlackBerry Solution softvera, kako je to definisano i podliježe odredbama i uslovima Ugovora o licenci za BlackBerry Solution ("BBSLA") koji uređuje Vašu upotrebu softvera i usluga koje čine Vaš BlackBerry Solution i čija ste Vi već strana. Ako koristite BBM na nekoj drugoj platformi, BBM i BBM Channels su dio vašeg BlackBerry Solution softvera, kako je to definisano i podliježe odredbama i uslovima BBM uslova za pružanje usluga ("BBM ToS") koji uređuju vašu upotrebu softvera i usluga koje čine Vaš BlackBerry Solution i čija ste Vi već strana. Samo za potrebe ovog Dodatka, pojam "BBM ugovor" se odnosi na BBSLA ili BBM ToS ugovore, koji uređuju vašu upotrebu BlackBerry Solution ili BBM Solution softvera, zavisno od toga šta se primjenjuje. Ako ste za korištenje BBM Channels registrovani preko BBM Channels web portala, pojam "BBM ugovor" se odnosi na BBM ToS. Ako ne raspolažete verzijom BBM ugovora koja se primjenjuje za Vašu jurisdikciju, možete je pronaći na www.blackberry.com/legal.

Dok se BBM ugovor primjenjuje na BBM Channels tako što čini dio vašeg BlackBerry Solution ili BBM Solution, zavisno od toga šta se primjenjuje, ova Dopuna utvrđuje dodatne odredbe i uslove koji se primjenjuju na vašu upotrebu BBM Channels usluge. BBM ugovor, kako je dopunjen i izmijenjen ovom Dopunom se dalje naziva "BBM Channels uslovi". U slučaju da postoje razlike u odredbama BBM ugovora i ovog BBM Channels Dodatka, radi razrješenja tih razlika u obzir se uzimaju odredbe BBM Channels Dodatka.

BBM CHANNELS USLOVI POSTAJU OBAVEZUJUĆI SPORAZUM IZMEĐU VAS: POJEDINAČNO, AKO PRISTAJETE NA NJEGA U SVOJE VLASTITO IME, ILI AKO STE OVLAŠTENI DA KORISTITE BBM CHANNELS U IME SVOJE KOMPANIJE ILI DRUGOG PRAVNOG SUBJEKTA, IZMEĐU SUBJEKTA U ČIJU KORIST DJELUJETE (U SVAKOM SLUČAJU, "VI",S REFERIRANJEM NA "VI" ILI "VAŠ" SE TUMAČI U SKLADU S TIM) I BLACKBERRY ZAKONSKOG SUBJEKTA S KOJIM SKLAPATE BBM UGOVOR ("NAS" ili "MI") KADA PRIHVATITE OVAJ BBM CHANNELS DODATAK KLIKOM NA DUGME 'SLAŽEM SE' U NASTAVKU. AKO NISTE SPREMNI DA PRIHVATITE ODREDBE BBM CHANNELS USLOVA, NE SMIJETE KORISTITI BBM CHANNELS USLUGU. Svi pojmovi u ovoj BBM Channels Dopuni pisani velikim slovima koji nisu definisani u ovoj BBM Channels Dopuni imaju značenja utvrđena u BBM ugovoru.

1. STVARANJE BBM CHANNELA.

1.1 U skladu s BBM Channels uslovima, Vi možete koristiti BBM Channels za kreiranje i upravljanje jedinstvenog BBM Channela ("Channel") koji predstavlja brend, organizaciju, događaj ili osobu čiji ste Vi ovlašteni zastupnik. STVARANJEM BBM CHANNELA, IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE NAM DA STE VI NADLEŽNI ZA KREIRANJE I UPRAVLJANJE CHANNELA U IME TAKVOG BRENDA, ORGANIZACIJE, DOGAĐAJA ILI OSOBE.

1.2 Takođe možete kreirati Channel kako bi izrazili podršku ili korist za neki brend, organizaciju, događaj ili osobu, pod uslovom da to radite samo na način koji: (i) ne sugeriše na to da je Vaš Channel kreiran od strane tog brenda, organizacije, događaja ili osobe; (ii) ne sugeriše da je Vaš Channel odobren od strane ili po ovlaštenju takvog brenda, organizacije, događaja ili osobe, ukoliko Vaš Channel nema takvo odobrenje ili ovlaštenje; (iii) ne namjerava na drugi način dovesti u zabludu, zbuniti ili prevariti druge, i (iv) na neki drugi način ne ugrožava ili niti krši prava takvog brenda, organizacije, događaja ili osobe, uključujući i tržišnu oznaku, autorska prava ili publicitet.

1.3 Vaše ime i kontakt informacije, ime vašeg Channela i bilo koji drugi podaci iz profila ili opis koji ste dali prilikom registracije za Channel, ili na drugi način uključili u svoj Channel, moraju biti tačni, ne smiju zavarati i moraju tačno odražavati svoju tematiku. Naziv vašeg Channela mora biti prepoznatiljiv i ne smije biti opšti (npr. hrana, automobili).

1.4 Ne možete kreirati ili koristiti Channele za razorne ili uvredljive svrhe. Bez ograničavanja prethodno navedenog, ne možete kreirati jedan ili više Channela u svrhu sprječavanja drugih da koriste takve Channels, prodavati Channels ili njihove nazive, ili se na bilo kakav način upustiti u 'okupiranje' Channela. Mi zadržavamo pravo uklanjanja ili obustavljanja Channela koji krše odredbe BBM Channels uslova, bilo koja pravila koja objavljujemo u vezi korištenja BBM Channela ili bilo kojih Channela koji su neaktivni. Takođe zadržavamo pravo na prijenos neovlaštenih Channela, naziva Channela, IDs Channela, i/ili mogućnosti upravljanja na brend, organizaciju, događaja ili osobu, ili njihovog ovlaštenog zastupnika za kojeg opravdano smatramo da ima pravo na naziv Channela ili na kreiranje ili upravljanje Channelom za takav brend, organizaciju, događaj ili osobu.

1.5 Kada se jednom registracija Channela prihvati, možete objavljivati i prikazivati Sadržaj (kao što je definisano u BBM ugovoru) koji je relevantan za brend, organizaciju, događaj ili osobu predstavljenu na Channelu. Objavljivanjem i prikazivanjem Sadržaja na Channelu ne prenosi se bilo koje vlasništvo nad Sadržajem na nas, ali na taj način dajete Nama i našim podružnicama dozvolu za takav Sadržaj, kako je navedeno u BBM Ugovoru, tako da Mi i naše podružnice možemo Sadržaj napraviti dostupnim kao dio BBM Channels usluge. Takođe odobravate Nama i našim podružnicama ne-ekskluzivnu, bez naknade, svjetsku licencu, tako dugo dok Channel postoji, za reprodukciju i javno izvođenje i prikazivanje Vašeg sadržaja, uključujući bez ograničenja naziv Channela, snimke ekrana, logotipe, ikone i tržišne oznake ("Oznake") u svim medijima bilo da su oni sada poznati ili kasnije razvijeni, u vezi s promovisanjem BBM Channela, pod uslovom da ste Vi dali prethodnu saglasnost, koja neće neopravdano biti odbijena ili odgođena. Mi prihvatamo i slažemo se da nemamo pravo, vlasništvo ili interes u ili za Vašim Oznakama (osim prava na njihovo korištenje u skladu s odredbama i uslovima iz BBM Channels uslova), a dodatno se slažemo da će bilo koje pravo, naslov ili korist koje imate u takvim Oznakama ostati Vaše. Bez ograničavanja gore navedenog, u vezi s korištenjem Vaših Oznaka za promovisanje BBM Channels nećemo:(i) mijenjati Oznake ili bilo koju od njih, osim ako Vi to niste izričito odobrili unaprijed i u skladu s gore navedenim procesom; (ii) kombinovati Oznake ili bilo koju od njih, s bilo kojim drugim oznakama ili stvarati nikakve mješovite oznake; ili (iii) učiniti ništa što bi ugrozilo Vaša prava u i na Oznakama.

1.6 Vi prihvatate da će Vaš Channel biti otkriven od strane bilo kojeg korisnika BBM Channels (osim ako se tokom njegovog postavljanja odlučite Vaš Channel napraviti privatnim), te da će sadržaj Vašeg Channela će biti javni i da će ga moći vidjeti svi koji su pretplatnici Vašeg Channela ("Pretplatnici") ili koji na drugi način mogu vidjeti Vaš Channel i njegov sadržaj.

1.7 Mi smo Vam pružili mogućnost da kreirate Channel, a isključivo Vi ste odgovorni za upravljanje i korištenje Vašeg Channela, uključujući Vaš Sadržaj i interakcije s Pretplatnicima.

1.8 Ako ste pripremili ili napravili ponude ili pozive ("Ponuda") dostupne za Pretplatnike putem Vašeg Channela, uključujući linkove ili URL na zasebne web lokacije koje sadrži pojedinosti Ponude, bez ograničenja ičega u BBM Channels uslovima, vrijedi sljedeće:

(a) Vi smijete samo ponuditi proizvode ili usluge za koje ste Vi prodavač, ovlašteni distributer ili proizvođač;
(b) Morate osigurati da je Vaša Ponuda u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i pravilima;
(c) Morate jasno utvrditi odredbe i uslove za regulisanje Vaše Ponude, uključujući ograničenja i rokove;
(d) Ne možete tvrditi niti tumačiti da smo Mi na bilo koji način povezani s Vašom Ponudom; pod pretpostavkom da usmjeravanje korisnika na stranicu ili uslugu kojom upravljamo Mi ili neko u ime Nas, kao što je BlackBerry World, neće biti kršenje ove odredbe;
(e) Vi ste isključivo odgovorni za ispunjavanje Ponude i slažete se, ako mi to zatražimo, da nas štitite od bilo kakvih potraživanja ili postupaka vezanih uz Vašu Ponudu, te da ćete Nam nadoknaditi štetu za bilo kakve gubitke, obaveze i troškove (uključujući opravdane advokatske honorare) koje smo podnijeli ili su nastali prema Nama u vezi s Vašom Ponudom; i
(f) Mi nismo odgovorni za bilo kakvu nepravilnu isplatu, prevaru ili druge probleme koji proizlaze iz Vaše Ponude.

1.9 Ako Vam je dat pristup ili Vi direktno prikupljate lične podatke svojih Pretplatnika, morate u skladu s važećim zakonima o zaštiti privatnosti i zaštiti podataka, uključujući bez ograničenja javno dostupno Pretplatnicima Vaša pravila o zaštiti privatnosti, jasno obavijestiti Pretplatnike koje podatke skupljate i u koju svrhu(e) i pribaviti sve potrebne saglasnosti koje se traže prema važećim zakonima i propisima.

2. PRETPLATA I OBJAVLJIVANJE KOMENTARA NA CHANNELU.

2.1 Postavši Pretplatnik na Channelu, potvrđujete i saglasni ste da:

(a) vlasnik Channela može u okviru BBM poslati Vaš Sadržaj, Ponude, informacije o promocijama ili druge obavijesti. Za dostupne kontrole u vezi primitka takvih obavijesti od vlasnika Channela te kako se odjaviti sa Channela ako više ne želite primati ove obavijesti molimo pregledajte važeće postavke i opcije za Channel;
(b) određene informacije o Vama, kao što su Vaše ime i slika za prikaz će biti dostupne vlasniku Channela i bilo kakvi lični podaci koji se dostavljaju vlasniku Channela podliježu važećim pravilima o zaštiti privatnosti vlasnika Channela;
(c) ako je administrator Channela omogućio, možete komentarisati i davati svoje odobrenje za objavu ili komentar na Channelu ("Komentari") i/ili razgovarati s administratorom Channela. Vaši Komentari i razgovori bi trebali biti ograničeni na teme u vezi sa Channelom, a morate se pridržavati i standarda BlackBerry Online zajednice, koji se mogu vidjeti na www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Vaši Komentari i svaki izbor koji napravite u okviru BBM Channels kako biste dali svoje odobrenje za neku objavu ili komentar, javno će biti prikazani i vidljivi ostalim Pretplatnicima na Channelu, kao i drugima koji na neki drugi način mogu pregledati Channel i njegov sadržaj (npr. Channel administratori), drugi Pretplatnici ih mogu dijeliti sa svojim BBM kontaktima, a administrator Channela ih može ukloniti. Iz tog razloga, preporučujemo da u svoje komentare ili razgovore s vlasnicima Channela ne stavljate nikakve lične podatke, i
(e) Vaše BBM ime i slika za prikaz će biti prikazani zajedno sa svim Komentarima koje objavljujete ili dostavljate na Channelu. Osim toga, Channels na koje ste se pretplatili moći će gledati oni koji mogu vidjeti Vaš BBM profil, uključujući i Vaše BBM Kontakte i one koje pozovete da postanu Vaši BBM kontakti. Mi takođe možemo, na bazi Channels na koje ste se Vi i Vaši BBM Kontakti pretplatili i drugih informacija povezanih s Vašim BBM profilom i BlackBerry ID-om, preporučiti Channels koji Vas mogu interesovati i možemo poslati pozivnice za pretplatu na Channel Vašim BBM kontaktima koje ste Vi pretplatili na taj Channel. Pretplatu na Channel možete odjaviti ako ne želite da Channel bude naveden u Vašem BBM profilu.

3. DODATNA PRAVILA KORIŠTENJA. Dodatno i bez ograničavanja bilo čega u BBM Ugovoru čija ste Vi već strana, slažete se kako slijedi:

3.1 Vi ste u potpunosti odgovorni za Sadržaj i Komentare koje objavite ili pošaljete na Channel. Mi ne kontrolišemo ni Sadržaj niti Komentare i ne garantujemo za njihovu tačnost, potpunost ili kvalitet i ne snosimo odgovornost za Sadržaj ili Komentare. Vi koristite ili se oslanjate na bilo koji Sadržaj ili Komentare na svoj rizik;

3.2 Vi ste odgovorni za poštovanje svih važećih zakona i propisa (i industrijskih smjernica, gdje je to potrebno) u vezi s Vašim korištenjem BBM Channels, uključujući i objavljivanje i postavljanje Sadržaja ili Komentara na Channel, i,ako je to primjenljivo, Vi ste odgovorni za postojanje mjera za uklanjanje spornog sadržaja s Vašeg Channela, koje su u skladu s Digital Millennium Copyright Act. Bez ograničavanja gore navedenoga, Sadržaj koji Vi objavite na Channelu mora biti u skladu sa Smjernicama za sadržaje BBM Channels koje se mogu naći na www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Ne možete slati neželjenu poštu korisnicima ili Channels, uključujući i postavljanje dupliciranih objava ili više sličnih objava ili slanje Komentara koji nisu relevantni za mjesto na Channelu na kojem se Vaši Komentari pojavljuju;

3.4 Slažete se da Mi možemo uvesti ograničenja na Vaše pravo na pristup određenim Channels ili Sadržaju, uključujući bez ograničenja na bazi Vaše dobi i lokacije koje prikupljamo od Vas, i koristiti te podatke kako bi pružili sadržaj koji odgovara Vašem profilu ili jurisdikciji ili na drugi način može biti interesantan za Vas;

3.5 Mi i osobe koje mi imenujemo imamo pravo (ali ne i obavezu) po našem i njihovom nahođenju prethodno pregledati, odbiti ili ukloniti bilo koji Sadržaj ili Komentare iz bilo kojeg razloga;

3.6 Ova BBM Channels Dopuna se poziva i nadovezuje na naš Pravilnik o zaštiti privatnosti, koji se može naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. U slučaju da postoje razlike između Pravilnika o zaštiti privatnosti i BBM Channels Dopune, radi razrješavanja takve razlike u obzir se uzimaju odredbe ove BBM Channels Dopune. Bez ograničenja općenitosti navedenog, Vi se slažete da:

(a) Ako omogućite funkcionalnost lokacije za BBM Channels, povremeno će se prikupljati podaci o lokaciji Vašeg uređaja (svakih petnaest minuta, u nekim slučajevima, čak i ako BBM nije otvoren na vašem uređaju) i upisati na Vašem uređaju, koristeći podatke s GPS-a (gdje je dostupno), uređaja za bežičnu vezu i Wi-Fi/WLAN vruće tačke. U nekim slučajevima, kako Vaš uređaj mijenja lokacije tokom dana, ti podaci će biti poslani na BlackBerry servere, tako da podatke na vašem BBM ili BlackBerry ID profilu možemo povezati, kako bi Vam pružili više relevantnih promotivnih ili Channels sadržaja, uključujući i lokalizovane ili vremenski osjetljive Ponude koje koriste funkciju geo-lokacijskog označavanja koja se bazira na trenutnoj lokaciji Vašeg uređaja. Molimo pregledajte postavke BBM menija za dostupne kontrole kojima se može onemogućiti takva funkcija lokalizovanja.

(b) Mi možemo koristiti podatke prikupljene o Vašem korištenju BBM Channels, uključujući i pretplate i aktivnosti Vašeg Channela, podatke vezane za Vaš BBM profil i BlackBerry ID, kao i Vašu lokaciju, kako bismo razumjeli i predvidjeli Vaše sklonosti i interese u cilju razvoja, komuniciranja ili snabdjevanja od Nas ili iz drugih izvora, kao što su vlasnici Channela, sa Channels, sadržajem ili uslugama koje bi Vas mogle zanimati. Takve podatke takođe možemo kombinovati s podacima o tome kako koristite druge BlackBerry Solution proizvode i usluge (na primjer, podatke prikupljene putem BlackBerry World i aktivnostima pregledanja ili pretraživanja) kako bismo prilagodili Vaše iskustvo, uputili Vas na druge proizvode i usluge i pružili Vam više relevantnog promotivnog sadržaja u BBM, baziranog na Vašem profilu. Ovo može uključivati i slanje pozivnica za pretplatu, poruka i objava u okviru BBM u ime vlasnika Channela koji od Nas zatraže slanje poruka korisnicima BBM Channels ili ciljanim segmentima publike koje odgovaraju Vašem demografskom profilu i interesima. Međutim, vlasnicima Channela nećemo dati podatke koji omogućuju utvrđivanje ličnog identiteta, osim ako nam Vi to dozvolite (na primjer, u skladu s članom 2.1(b) ove Dopune ako ste se pretplatili na Channel). Molimo pregledajte postavke BBM menija za raspoložive kontrole u vezi toga kako blokirati primanje nepoželjnih poziva ili poruka na određenom Channelu i kako se odjaviti iz Channela.