DOPUNA ZA BBM CHANNELS

Dobrodošli na BBM Channels, društveno umrežavanje unutar BBM-a koje proširuje vašu povezanost izvan vaše obitelji i kruga prijatelja i omogućuje vam povezivanje s ljudima, zajednicama i brendovima koji vas zanimaju. Ako koristite BBM na BBM platformi, BBM i BBM Channels dio su vašeg BlackBerry Solution softvera, kako je to definirano i uvjetima Ugovora o licenci za BlackBerry Solution ("BBSLA") koji uređuje vašu uporabu softvera i usluga koje čine vaš BlackBerry Solution i čija ste vi već strana. Ako koristite BBM na nekoj drugoj platformi, BBM i BBM Channels dio su vašeg BlackBerry Solution softvera, na način kako je to definirano i podliježe uvjetima BBM ugovora o pružanju usluga ("BBM ToS") koji uređuju vašu uporabu softvera i usluga koje čine vaš BlackBerry Solution i čija ste vi već strana. Samo za potrebe ovog Dodatka, pojam "BBM ugovor" odnosi se na BBSLA ili BBM ToS ugovore, koji uređuju vašu uporabu BlackBerry Solutiona ili BBM Solution softvera, ovisno što je primjenljivo. Ako ste za korištenje BBM Channels-a registrirani preko BBM Channels web portala, pojam "BBM ugovor" odnosi se na BBM ToS. Ako ne raspolažete inačicom BBM ugovora koja se primjenjuje za Vašu nadležnost, možete ju pronaći na www.blackberry.com/legal.

Dok se BBM ugovor primjenjuje na BBM Channels tako što čini dio vašeg BlackBerry Solutiona ili BBM Solutiona, ovisno što je primjenjivo, ova Dopuna utvrđuje dodatne uvjete koji se primjenjuju na vašu uporabu BBM Channels usluge. BBM ugovor, koji je izmijenjen i dopunjen ovim Dodatkom, i dalje se naziva "BBM Channels uvjeti". U slučaju da BBM ugovor i ovaj Dodatak BBM Channelsa različito uređuju isto pitanje, , za rješenje konflikta odredbi mjerodavne su odredbe BBM Channels Dodatka.

UVJETI BBM CHANNELS SPORAZUMA POSTAJU OBVEZUJUĆI IZMEĐU VAS: POJEDINAČNO, AKO PRISTAJETE NA NJEGA U SVOJE VLASTITO IME ILI AKO STE OVLAŠTENI DA KORISTITE BBM CHANNELS U IME SVOJE TVRTKE ILI DRUGOG PRAVNOG SUBJEKTA, IZMEĐU SUBJEKTA U ČIJU KORIST DJELUJETE (U SVAKOM SLUČAJU, "VI", GDJE SE "VI" ILI "VAŠ" TUMAČI SUKLADNO ODREDBAMA) I BLACKBERRY PRAVNOG SUBJEKTA S KOJIM SKLAPATE BBM UGOVOR ("NAS" ili "MI") U TRENUTKU KAD PRIHVATITE OVAJ BBM CHANNELS DODATAK KLIKOM NA GUMB ‚SLAŽEM SE' U NASTAVKU. AKO NISTE SPREMNI PRIHVATITI ODREDBE BBM CHANNELS UVJETA, NE SMIJETE KORISTITI BBM CHANNELS USLUGU. Svi pojmovi u ovoj BBM Channels Dopuni pisani velikim slovima koji nisu definirani u ovoj BBM Channels Dopuni imaju ista značenja koja su utvrđena u BBM ugovoru.

1. STVARANJE BBM CHANNELA.

1.1 U skladu s BBM Channels uvjetima, vi možete koristiti BBM Channels za kreiranje i upravljanje jedinstvenog BBM Channela (‚Channel") koji predstavlja brend, organizaciju, događaj ili osobu čiji ste vi ovlašteni zastupnik. STVARANJEM BBM CHANNELA, IZJAVLJUJETE I JAMČITE NAM DA STE VI NADLEŽNI ZA KREIRANJE I UPRAVLJANJE CHANNELA U IME TAKVOG BRENDA, ORGANIZACIJE, DOGAĐAJA ILI OSOBE.

1.2 Također možete kreirati Channel kako bi izrazili potporu ili interes za neki brend, organizaciju, događaj ili osobu, pod uvjetom da to činite samo na način koji: (i) ne ukazuje na to da je vaš Channel kreiran od strane tog brenda, organizacije, događaja ili osobe; (ii) ne sugerira da je vaš Channel odobren od strane ili po ovlaštenju takvog brenda, organizacije, događaja ili osobe, ako vaš Channel nema takvo odobrenje ili ovlaštenje; (iii) ne namjerava na drugi način dovesti u zabludu, zbuniti ili prevariti druge i (iv) na neki drugi način ne uzurpira niti krši prava takvog brenda, organizacije, događaja ili osobe, uključujući i autorsko pravo, žig ili način oglašavanja.

1.3 Vaše ime i kontakt podaci, ime vašeg Channela i bilo koji drugi podaci iz profila ili opis koji ste dali prilikom registracije za Channel ili na drugi način uključili u svoj Channel, moraju biti istiniti, ne smiju dovesti u zabludu i moraju točno odražavati predmet na koji se odnose. Naziv vašeg Channela mora biti osobit i ne može biti općenit (npr. hrana, automobili).

1.4 Ne možete kreirati ili koristiti Channele za nezakonite ili uvredljive svrhe. Bez ograničavanja prethodno navedenog, ne možete kreirati jedan ili više Channela u svrhu sprječavanja drugih da koriste takve Channels, prodaje Channelsa ili njihovih naziva, ili se na drugi način upustiti u ‚okupiranje' Channela. Mi zadržavamo pravo uklanjanja ili suspendiranja Channela koji krše odredbe BBM Channels uvjeta, bilo koja pravila koja objavljujemo u vezi korištenja BBM Channela ili bilo kojih Channela koji su neaktivni. Također zadržavamo pravo na prijenos neovlaštenih Channela, naziva Channela, ID-a Channela, i/ili mogućnosti administrativnih prava brend, organizaciju, događaj ili osobu ili njihovog ovlaštenog punomoćnika za kojeg opravdano smatramo da ima pravo na naziv Channela ili na kreiranje ili administriranje Channelom za takav brend, organizaciju, događaj ili osobu.

1.5 Kada se jednom registracija Channela prihvati, možete objavljivati i prikazivati Sadržaj (kao što je definirano u BBM ugovoru) koji je relevantan za brend, organizaciju, događaj ili osobu predstavljenu na Channelu. Objavljivanjem i prikazivanjem Sadržaja na Channelu na nas se ne prenosi pravo vlasništva nad Sadržajem, ali na taj način dajete nama i našim podružnicama dozvolu za takav Sadržaj, kako je navedeno u BBM Ugovoru, tako da mi i naše podružnice možemo Sadržaj učiniti dostupnim kao dio BBM Channels usluge. Također odobravate nama i našim podružnicama ne-ekskluzivnu, besplatnu, svjetsku licencu, tako dugo dok Channel postoji, u svrhu reprodukcije i javnog izvođenja i prikazivanja vašeg sadržaja, uključujući bez ograničenja naziv Channela, snimke zaslona, logotipe, ikone i tržišne oznake ("Oznake") u svim medijima bilo da su oni sada poznati ili kasnije razvijeni, u vezi s promoviranjem BBM Channela, pod uvjetom da ste vi dali prethodnu suglasnost, koja neće neopravdano biti odbijena ili odgođena. Mi prihvaćamo i slažemo se da nemamo pravo, vlasništvo ili interes u vezi ili na vašim Oznakama (osim prava na njihovo korištenje u skladu s uvjetima iz BBM Channels ugovora), a dodatno se slažemo da će bilo koje pravo, naslov ili korist koje imate u takvim Oznakama ostati vaše. Bez ograničavanja gore navedenog, u vezi s korištenjem vaših Oznaka za promicanje BBM Channels nećemo: (i) mijenjati Oznake ili bilo koju od njih, osim ako vi to niste izričito odobrili unaprijed i na način koji je gore naveden; (ii) kombinirati Oznake ili bilo koju od njih, s bilo kojim drugim oznakama ili stvarati nikakve mješovite oznake; ili (iii) učiniti ništa što bi ugrozilo vaša prava u i na Oznakama.

1.6 Vi prihvaćate da će se vaš Channel moći otkriti od strane bilo kojeg korisnika BBM Channelsa (osim ako se tijekom njegovog postavljanja odlučite vaš Channel napraviti privatnim), te da će sadržaj vašeg Channela biti javni i da će ga moći vidjeti svi koji su njegovi pretplatnici ("Pretplatnici") ili koji na drugi način mogu vidjeti vaš Channel i njegov sadržaj.

1.7 Mi smo vam pružili mogućnost da kreirate Channel, a vi ste isključivo odgovorni za upravljanje i korištenje vašeg Channela, uključujući i Sadržaj i interakcije s Pretplatnicima.

1.8 Ako ste pripremili ili napravili ponude ili pozive ("Ponuda") dostupne za Pretplatnike putem vašeg Channela, uključujući poveznice ili URL na zasebne web lokacije koje sadrži pojedinosti Ponude, bez ograničenja ičega u BBM Channels Uvjetima, u to slučaju vrijedi sljedeće:

(a) vi smijete samo ponuditi proizvode ili usluge za koje ste prodavatelj, ovlašteni distributer ili proizvođač;
(b) Morate osigurati da je vaša Ponuda u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i pravilima;
(c) Morate jasno utvrditi odredbe i uvjete za reguliranje vaše Ponude, uključujući ograničenja i rokove;
(d) Ne možete tvrditi niti tumačiti da smo mi na bilo koji način povezani s vašom Ponudom; usmjeravanje korisnika na stranicu ili uslugu kojom upravljamo mi ili netko u naše ime, kao što je BlackBerry World, ne predstavlja kršenje ove odredbe;
(e) Vi ste isključivo odgovorni za ispunjenje Ponude i slažete se, ako mi to zatražimo, da nas štitite od bilo kojih potraživanja ili postupaka vezanih uz vašu Ponudu, te da ćete nam nadoknaditi štetu za bilo kakve gubitke, obveze i troškove (uključujući opravdane odvjetničke honorare) koje smo podnijeli ili su nastalih prema nama u vezi s vašom ponudom; i
(f) Mi nismo odgovorni za bilo kakvu nepravilnu isplatu, prijevaru ili druge probleme koji proizlaze iz vaše Ponude.

1.9 Ako vam je dano pravo pristupa ili ako izravno prikupljate osobne podatke o svojim Pretplatnicima, morate u skladu s važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti podataka, uključujući i bez ograničenja javnu dostupnost Pretplatnicima vaših pravila o zaštiti privatnosti, jasno obavijestiti Pretplatnike koje informacije skupljate i u koju svrhu(e) i pribaviti sve potrebne suglasnosti koje se traže prema važećim zakonima i propisima.

2. PRETPLATA I POSTAVLJANJE KOMENTARA NA CHANNELU.

2.1 Postavši Pretplatnik na Channelu, potvrđujete i suglasni ste da:

(a) vlasnik Channela može u okviru BBM-a poslati vaš Sadržaj, Ponude, informacije o promocijama ili druge obavijesti. Za dostupne kontrole u vezi primitka takvih obavijesti od vlasnika Channela te kako se odjaviti sa Channela ako više ne želite primati ove obavijesti molimo pregledajte važeće postavke i opcije za Channel;
(b) određene informacije o vama, kao što su vaše ime i slika za prikaz će biti dostupne vlasniku Channela i bilo kakvi osobni podaci koji se dostavljaju vlasniku Channela podliježu važećim pravilima o zaštiti privatnosti vlasnika Channela;
(c) ako je administrator Channela omogućio, možete komentirati i davati svoje odobrenje za objavu ili komentar na Channelu ("Komentari") i/ili razgovarati s administratorom Channela. Vaši Komentari i razgovori trebali bi biti ograničeni na teme u vezi s Channelom, a morate se pridržavati i standarda BlackBerry Online zajednice, koji se mogu vidjeti na www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Vaši Komentari i svaki odabir koji napravite u okviru BBM Channelsa kako biste dali svoje odobrenje za neku objavu ili komentar, bit će javno prikazani i vidljivi ostalim Pretplatnicima na Channelu, kao i drugima koji na neki drugi način mogu pregledavati Channel i njegov sadržaj (npr. Channel administratori), drugi Pretplatnici ih mogu dijeliti sa svojim BBM kontaktima, a administrator Channela ih može ukloniti. Iz tog razloga, preporučujemo da u svoje komentare ili razgovore s vlasnicima Channela ne stavljate nikakve osobne podatke, i
(e) Vaše BBM ime i slika za prikaz bit će prikazani zajedno sa svim Komentarima koje objavljujete ili dostavljate na Channelu. Osim toga, Channels na koje ste se pretplatili moći će gledati oni koji mogu vidjeti vaš BBM profil, uključujući i vaše BBM Kontakte i one koje pozovete da postanu vaši BBM kontakti. Mi također možemo, na temelju Channels na koje ste se vi i vaši BBM Kontakti pretplatili i drugih informacija povezanih s vašim BBM profilom i BlackBerry ID-om, preporučiti Channels koji vas mogu interesirati i možemo poslati pozivnice za pretplatu na Channel vašim BBM kontaktima koje ste vi pretplatili na taj Channel. Pretplatu na Channel možete odjaviti ako ne želite da Channel bude naveden u vašem BBM profilu.

3. DODATNA PRAVILA KORIŠTENJA. Dodatno i bez ograničavanja bilo koje odredbe BBM Ugovora čija ste vi strana, slažete se kako slijedi:

3.1 Vi ste u potpunosti odgovorni za Sadržaj i Komentare koje objavite ili pošaljete na Channel. Mi ne kontroliramo ni Sadržaj niti Komentare i ne jamčimo za njihovu točnost, potpunost ili kvalitetu i ne snosimo odgovornost za Sadržaj ili Komentare. Koristite se ili se oslanjate na bilo koji Sadržaj ili Komentare na vlastiti rizik;

3.2 Vi ste odgovorni za poštivanje svih važećih zakona i propisa (i industrijskih smjernica, gdje je to potrebno) u vezi s vašim korištenjem BBM Channels, uključujući i objavljivanje i postavljanje Sadržaja ili Komentara na Channel, i,ako je to primjenljivo, vi ste odgovorni za postojanje mjera za uklanjanje spornog sadržaja s vašeg Channela, koje su u skladu s Digital Millennium Copyright Act. Bez ograničavanja gore navedenoga, Sadržaj koji vi objavite na Channelu mora biti u skladu sa Smjernicama za sadržaje BBM Channels koje se mogu naći na www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Ne možete slati neželjenu poštu korisnicima ili Channels, uključujući i postavljanje dupliciranih objava ili više sličnih objava ili slanje Komentara koji nisu relevantni za mjesto na Channelu na kojem se vaši Komentari pojavljuju;

3.4 Slažete se da mi možemo uvesti ograničenja na vaše pravo na pristup određenim Channelsima ili Sadržaju, uključujući bez ograničenja temeljem vaše dobi i lokacije koje prikupljamo od vas, i koristiti te podatke kako bi pružili sadržaj koji odgovara vašem profilu ili nadležnosti ili na drugi način može biti interesantan za vas;

3.5 Mi i osobe koje mi imenujemo imamo pravo (ali ne i obvezu) po našem i njihovom nahođenju prethodno pregledati, odbiti ili ukloniti bilo koji Sadržaj ili Komentare iz bilo kojeg razloga;

3.6 Ova BBM Channels Dopuna poziva se i nadovezuje na naš Pravilnik o zaštiti privatnosti, koji se može naći na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. U slučaju da ovaj Pravilnik o zaštiti privatnosti i Dodatak BBM Channelsu različito uređuju isto pitanje, za rješenje konflikta odredbi mjerodavne su odredbe BBM Channels Dodatka. Bez ograničenja općenitosti navedenoga, vi se slažete da:

(a) Ako omogućite funkcionalnost lokacije za BBM Channels, povremeno će se prikupljati podaci o lokaciji vašeg uređaja (svakih petnaest minuta, u nekim slučajevima, čak i ako BBM nije otvoren na vašem uređaju) i pohranjivati na vašem uređaju, koristeći podatke s GPS-a (gdje je dostupno), uređaja za bežičnu vezu i Wi-Fi/WLAN hotspot. U nekim slučajevima, kako vaš uređaj mijenja lokacije tijekom dana, ti podaci će biti poslani na BlackBerry servere, tako da podatke na vašem BBM ili BlackBerry ID profilu možemo povezati, kako bi vam pružili više relevantnih promotivnih ili Channels sadržaja, uključujući i lokalizirane ili vremenski osjetljive Ponude koje koriste funkciju geo-lokacijskog označavanja koja se temelji na trenutnoj lokaciji vašeg uređaja. Molimo pregledajte postavke BBM izbornika za dostupne kontrole kojima se može onemogućiti takva funkcija lokaliziranja.

(b) Mi možemo koristiti podatke prikupljene o vašem korištenju BBM Channelsa, uključujući i pretplate i aktivnosti vašeg Channela, podatke vezane za vaš BBM profil i BlackBerry ID, kao i vašu lokaciju, kako bismo razumjeli i predvidjeli vaše sklonosti i interese u cilju razvoja, komuniciranja ili snabdijevanja sa Channelsima, sadržajem ili uslugama koje bi vas mogle zanimati. Takve podatke također možemo kombinirati s podacima o tome kako koristite druge BlackBerry Solution proizvode i usluge (na primjer, podatke prikupljene putem BlackBerry World i aktivnostima pregledavanja ili pretraživanja) kako bismo prilagodili vaše iskustvo, uputili vas na druge proizvode i usluge i pružili vam više relevantnog promotivnog sadržaja u BBM, temeljenog na vašem profilu. Ovo može uključivati i slanje pozivnica za pretplatu, poruka i objava u okviru BBM-a u ime vlasnika Channela koji od nas zatraže slanje poruka korisnicima BBM Channelsa ili ciljanim segmentima publike koje odgovaraju vašem demografskom profilu i interesima. Međutim, vlasnicima Channela nećemo dati podatke koji omogućuju utvrđivanje osobnog identiteta, osim ako nam vi to dozvolite (primjerice, sukladno članku 2.1(b) ove Dopune ako ste se pretplatili na Channel). Molimo pregledajte postavke BBM izbornika za dostupne kontrole u vezi toga kako blokirati primanje nepoželjnih poziva ili poruka na određenom Channelu i kako se odjaviti iz Channela.