TILLÆG TIL BBM CHANNELS

Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere med mennesker, fællesskaber og varemærker, der interesserer dig. Hvis du bruger BBM på BlackBerry-platformen, er BBM og BBM Channels en del af din BlackBerry-løsning, som defineret i og i henhold til vilkårene og betingelserne i BlackBerry-løsningens licensaftale ("BBSLA"), der regulerer din brug af softwaren og tjenesterne, der udgør din BlackBerry-løsning, og som du allerede er en part af. Hvis du bruger BBM på en ikke-BlackBerry-platform, er BBM og BBM Channels en del af din BBM-løsning, som defineret i og i henhold til vilkårene og betingelserne i BBM-servicevilkårene ("BBM ToS"), der regulerer din brug af BBM-løsningen, og som du allerede er en part af. I forbindelse med dette tillæg henviser udtrykket "BBM-aftale" til den BBSLA eller BBM ToS, der regulerer din brug af din BlackBerry-løsning eller BBM-løsning, alt efter hvilken der er relevant. Hvis du tilmelder dig til at bruge BBM Channels via BBM Channels-webportalen, henviser udtrykket "BBM-aftalen" til BBM ToS. Hvis du ikke har en kopi af den gældende BBM-aftale for din jurisdiktion, kan den findes på www.blackberry.com/legal.

Mens BBM-aftalen er gældende for BBM Channels, idet den er en del af din BlackBerry-løsning eller BBM-løsning, hvor relevant, opstiller dette tillæg yderligere vilkår og betingelser, der gælder for din brug af BBM Channels-tjenesten. BBM-aftalen - som suppleret og ændret ved dette tillæg - er betegnet "BBM Channels-vilkårene". I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem BBM-aftalen og dette BBM Channels-tillæg, vil BBM Channels-tillægget have forrang i en sådan konflikt.

BBM CHANNELS-VILKÅRENE VIL UDGØRE EN BINDENDE AFTALE MELLEM DIG: INDIVIDUELT, HVIS DU ACCEPTERER DEN PÅ VEGNE AF DIG SELV, ELLER HVIS DU ER AUTORISERET TIL AT BRUGE BBM CHANNELS PÅ VEGNE AF DIN VIRKSOMHED ELLER ANDEN ENHED, MELLEM ENHEDEN PÅ HVIS VEGNE DU HANDLER (I BEGGE TILFÆLDE, HVOR "DU", MED HENVISNINGER TIL "DU" ELLER "DINE" ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE HERMED), OG DEN JURIDISKE BLACKBERRY-ENHED, MED HVILKEN DU INDGIK DENNE BBM-AFTALE ("OS" eller "VI"), NÅR DU ACCEPTERER DETTE TILLÆG TIL BBM CHANNELS VED AT KLIKKE 'JEG ACCEPTERER' NEDENFOR. HVIS DU IKKE ER PARAT TIL AT ACCEPTERE BBM CHANNELS-VILKÅRENE, ER DET IKKE TILLADT FOR DIG AT BRUGE BBM CHANNELS-TJENESTEN. Alle udtryk med store bogstaver i dette BBM Channels-tillæg, som ikke er defineret i dette BBM Channels-tillæg, har den betydning, der er fastsat i BBM-aftalen.

1. OPRETTELSE AF EN BBM-KANAL.

1.1 Med forbehold for BBM Channels-vilkårene kan du bruge BBM Channels til at oprette og administrere en unik BBM-kanal ("Kanal"), der fremviser et varemærke, en organisation, begivenhed eller enkeltperson, for hvem du er en autoriseret repræsentant. VED AT OPRETTE EN BBM-KANAL ERKLÆRER OG GARANTERER DU OVER FOR OS, AT DU HAR TILLADELSE TIL AT OPRETTE OG ADMINISTRERE KANALEN PÅ VEGNE AF ET SÅDANT VAREMÆRKE, ORGANISATION, BEGIVENHED ELLER ENKELTPERSON.

1.2 Du kan også oprette en kanal til at udtrykke støtte til eller interesse i et varemærke, organisation, begivenhed eller enkeltperson, så længe du gør det på en måde, der: (i) ikke antyder, at din kanal er en kanal, der er oprettet af et sådant varemærke, organisation, begivenhed eller enkeltperson, (ii) ikke antyder, at din kanal er støttet eller godkendt af et sådant varemærke, organisation, begivenhed eller enkeltperson, hvis din kanal ikke har en sådan støtte eller tilladelse, (iii) ikke er beregnet til ellers at vildlede, forvirre eller snyde andre, og (iv) ikke på anden måde krænker eller overtræder nogen rettigheder tilhørende et sådant varemærke, organisation, begivenhed eller enkeltperson, herunder varemærker, ophavsret eller omtale.

1.3 Dit navn og kontaktoplysninger, navnet på din kanal og alle andre profiloplysninger eller beskrivelse, som du oplyser, når du tilmelder dig en kanal, eller på anden måde medtager i din kanal, skal være sande, ikke være vildledende, og skal nøjagtigt afspejle deres emne. Navnet på din kanal skal være karakteristisk og må være generisk (f.eks. mad, biler).

1.4 Du må ikke oprette eller bruge kanaler til forstyrrende formål eller misbrug. Uden at begrænse ovenstående må du ikke oprette én eller flere kanaler med henblik på at forhindre andre i at bruge sådanne kanaler, sælge kanaler eller kanalnavne, eller på anden måde deltage i kanal "besættelse". Vi forbeholder os ret til at fjerne eller suspendere kanaler, der overtræder betingelserne i BBM Channels-vilkårene, enhver politik, som vi udgiver vedrørende brugen af ​​BBM Channels, eller enhver kanal, der er inaktiv. Vi forbeholder os også ret til at overføre uautoriserede kanaler, kanalnavne, kanal-id'er og/eller administrative egenskaber til varemærket, organisationen, begivenheden eller enkeltpersonen, eller deres autoriserede repræsentant, som vi med rimelighed mener, er retmæssigt berettiget til kanalnavnet eller til at oprette eller administrere kanalen for et sådant varemærke, organisation, begivenhed eller enkeltperson.

1.5 Når din tilmelding til en kanal er blevet accepteret, kan du opslå og vise indhold (som defineret i BBM-aftalen), der er relevant for varemærket, organisationen, begivenheden eller enkeltpersonen, som vises på kanalen. At opslå og vise indhold på en kanal overdrager ikke ejerskabet af indholdet til os, men ved at gøre dette tildeler du os og vores partnere en licens til sådant indhold, som angivet i BBM-aftalen, således at vi og vores partnere kan gøre indholdet tilgængeligt, som en del af BBM Channels-tjenesten. Du kan også tildele os og vores partnere en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende licens, så længe den pågældende kanal eksisterer, til at gengive og offentligt udføre og vise dit indhold, herunder uden begrænsning kanalnavn, skærmbilleder, logoer, ikoner og varemærker ("Varemærker") i alle medier, uanset om de er kendte nu eller senere udviklet, i forbindelse med fremme af BBM Channels, underlagt dit forudgående samtykke, som ikke vil blive nægtet eller urimeligt forsinket. Vi anerkender og accepterer, at vi ikke har nogen ret, adkomst eller interesse i eller til dit varemærke (bortset fra retten til at bruge det i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i BBM Channels-vilkårene) og accepterer endvidere, at enhver ret, adkomst eller interesse du har i sådanne varemærker forbliver med dig. Uden at begrænse det foregående, i forbindelse med brugen af dine varemærker til at fremme BBM Channels, vil vi ikke: (i) ændre varemærkerne eller nogen af dem, medmindre dette udtrykkeligt er godkendt af dig på forhånd og i overensstemmelse med den proces, der er beskrevet ovenfor; (ii) kombinere varemærkerne eller nogen af dem, med andre varemærker, eller skabe nogen sammensatte varemærker, eller (iii) gøre noget, der vil skade dine rettigheder i og til varemærkerne.

1.6 Du anerkender og accepterer, at din kanal vil være synlig for enhver bruger af BBM Channels (medmindre du vælger at gøre din kanal til en privat kanal under kanalopsætningen), og at indholdet af din kanal vil være offentligt og kan ses af alle, der abonnerer på din kanal ("Abonnenter"), eller som på anden måde kan se din kanal og dens indhold.

1.7 Selvom vi giver dig mulighed for at oprette en kanal, er du eneansvarlig for administrationen og brugen af din kanal, herunder dit indhold og interaktioner med abonnenter.

1.8 Hvis du anskaffer eller stiller tilbud eller opfordringer ("Tilbud") til rådighed for abonnenter via din kanal, herunder i form af et link eller URL-adresse til et særskilt websted, der indeholder tilbudsoplysninger, uden at begrænse noget i BBM Channels-vilkårene, gælder følgende:

(a) Du må kun tilbyde produkter eller tjenester, for hvilke du er forhandler, autoriseret sælger eller producent;
(b) Du skal sikre, at dit tilbud overholder alle gældende love, bestemmelser og regler;
(c) Du skal tydeligt angive de vilkår og betingelser, der gør sig gældende for dit tilbud, herunder eventuelle restriktioner og udløbsdatoer;
(d) Du må ikke angive eller antyde, at vi på nogen måde er tilknyttet dit tilbud, forudsat at dirigering af brugere til et websted eller en tjeneste, der drives af eller på vegne af os, såsom BlackBerry World, ikke vil være en overtrædelse af denne bestemmelse;
(e) Du er eneansvarlig for opfyldelsen af tilbuddet, og du accepterer, hvis påkrævet af os, at forsvare os mod eventuelle krav eller retssager relateret til dit tilbud, og at holde os skadesløse for eventuelle tab, skader og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer), der pådrages eller afholdes af os i forbindelse med dit tilbud; og
(f) Vi er ikke ansvarlige for nogen ukorrekte indløsninger, svig eller andre problemer, der opstår fra dit tilbud.

1.9 Hvis du får adgang til eller indsamler personligt identificérbare oplysninger direkte om dine abonnenter, skal du overholde gældende fortroligheds- og databeskyttelseslovgivning, herunder uden begrænsning, at gøre din fortrolighedspolitik offentligt tilgængelig for abonnenter, tydeligt informere abonnenter om, hvilke oplysninger, du indsamler og formålet med en sådan indsamling, og indhente de tilladelser, der kræves i henhold til gældende love og bestemmelser.

2. ABONNEMENT OG OPSLÅNING AF KOMMENTARER PÅ EN KANAL.

2.1 Ved at blive abonnent på en kanal, anerkender og accepterer du, at:

(a) kanalejeren kan sende dig indhold, tilbud, information om kampagner eller anden kommunikation inden for BBM. Gennemgå venligst de gældende indstillinger og muligheder for kanalen for tilgængelige kontroller med hensyn til modtagelse af ​​sådanne meddelelser fra kanalejeren, og hvordan du afmelder kanalen, hvis du ikke længere ønsker at modtage disse meddelelser;
(b) visse oplysninger om dig, såsom dit viste navn og skærmbillede, vil være tilgængelige for kanalejeren, og alle personlige oplysninger, der leveres til kanalejeren, vil være omfattet af kanalejerens gældende fortrolighedspolitik;
(c) hvis aktiveret af kanaladministratoren, kan du opslå kommentarer til og angive din godkendelse af et indlæg eller kommentar på en kanal ("Kommentarer") og/eller chatte med kanaladministratoren. Dine kommentarer og chats bør begrænses til kanalens emne og skal overholde standarderne for BlackBerry Online-fællesskabet, som kan ses på www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Dine kommentarer og eventuelle valg, du foretager inden for BBM Channels-tjenesten for at angive din godkendelse af et indlæg eller kommentar, vil blive vist offentligt og kan ses af andre abonnenter på kanalen, samt andre, der ellers kan se kanalen og dens indhold (f.eks. kanaladministratorer), kan deles af andre abonnenter med deres BBM-kontakter, og kan fjernes af kanaladministratoren. Af denne grund anbefaler vi, at du ikke inkluderer nogen personligt identificerbare oplysninger i dine kommentarer eller i din kats med kanalejere; og
(e) dit BBM-displaynavn og displaybillede vil blive vist sammen med eventuelle kommentarer, du skriver eller sender til kanalen. Desuden vil kanaler, som du abonnerer på, kunne ses af dem, der kan se din BBM-profil, herunder dine BBM-kontakter, og dem du inviterer til at blive BBM-kontakter. Vi kan også udarbejde anbefalinger til kanaler, der eventuelt interesserer dig baseret på de kanaler, som du og dine BBM-kontakter abonnerer på og andre oplysninger forbundet med din BBM-profil og BlackBerry-id, og ​​kan angive i tilbud-om-at-abonnere på en kanal, der er sendt til dine BBM-kontakter, at du abonnerer på denne kanal. Du kan afmelde en kanal, hvis du ikke vil have den pågældende kanal opført i din BBM-profil.

3. YDERLIGERE REGLER FOR BRUG. Ud over og uden at begrænse noget i BBM-aftalen, som du er allerede er en part af, accepterer du følgende:

3.1 Du er eneansvarlig for det indhold og de kommentarer, som du opslår eller sender til en kanal. Vi kontrollerer ikke indholdet eller kommentarerne, og vi garanterer ikke nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af og har intet ansvar for et sådant indhold eller sådanne kommentarer. Enhver brug eller pålidelighed af noget indhold eller dine kommentarer er på egen risiko;

3.2 Du er eneansvarlig for at overholde alle gældende love og bestemmelser (og brancheretningslinjer, hvor relevant) i forhold til din brug af BBM Channels, herunder at opslå og indsende indhold eller kommentarer til en kanal, og , hvis det er relevant, er du ansvarlig for at have en politik for fjernelse af krænkende indhold fra din kanal, der overholder Digital Millennium Copyright Act. Uden at begrænse ovenstående skal indhold som du opslår på en kanal, overholde retningslinjerne for indhold på BBM Channels, som kan findes på www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Du må ikke "spamme" brugere eller kanaler, herunder opslå dublerede indlæg eller flere lignende indlæg, eller skrive kommentarer, der ikke er relevante for kanalindlægget, hvorunder dine kommentarer vises;

3.4 Du accepterer, at vi kan pålægge begrænsninger på din berettigelse til at opnå adgang til visse kanaler eller indhold, herunder uden begrænsning baseret på din alder og lokalitet, som vi indsamler fra dig, og bruge disse oplysninger til at levere indhold, der er relevant for din profil eller jurisdiktion, eller som i øvrigt kan være af interesse for dig;

3.5 Vi og vores udpegede repræsentanter har ret (men ikke pligt) til - efter vores og deres eget skøn - at screene på forhånd, afvise eller fjerne ethvert indhold eller kommentarer af enhver årsag;

3.6 Dette BBM Channels-tillæg indarbejder ved henvisning og supplerer vores fortrolighedspolitik, som kan findes på www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem fortrolighedspolitikken og dette BBM Channels-tillæg, har BBM Channels-tillægget forrang i den pågældende uoverensstemmelse. Uden at begrænse det generelle i ovenstående accepterer du, at:

(a) hvis du aktiverer lokalitetsfunktionalitet for BBM Channels, vil din enheds lokalitet blive registeret periodisk (så ofte som hvert 15. minut, herunder, i nogle tilfælde også selv om BBM ikke er åben på din enhed) og blive lagret på din enhed ved hjælp af GPS (hvor det er muligt), trådløst tårn og Wi-Fi/WLAN hotspot-information. I nogle tilfælde, mens din enhed bevæger sig gennem lokaliteter i løbet af dagen, vil sådanne oplysninger blive sendt til BlackBerry-servere, så vi kan knytte oplysningerne til din BBM eller BlackBerry-id-profil mhp. at tilbyde dig mere relevante salgsfremmende indhold eller kanalindhold, herunder lokaliserede eller tidsfølsomme tilbud, der udnytter geo-fencing-funktionalitet baseret på din enheds aktuelle lokalitet. Du bedes gennemgå BBM-menuindstillingerne for tilgængelige kontroller til, hvordan du deaktiverer en sådan lokalitetsfunktionalitet.

(b) Vi kan bruge oplysninger, der indsamles om din brug af BBM Channels, herunder dine kanalabonnementer og aktiviteter, information relateret til din BBM-profil og BlackBerry-id samt din lokalitet til at forstå og forudsige dine præferencer og interesser med henblik på at udvikle, formidle eller tilbyde dig kanaler, indhold eller tjenester, der kan interessere dig, leveret af os eller andre kilder, såsom kanalejere. Vi kan også kombinere disse data med oplysninger om din brug af andre BlackBerry-løsningsprodukter og -tjenester (for eksempel oplysninger, der indsamles via BlackBerry World og browseraktivitet eller -søgninger) for at tilpasse din oplevelse, foreslå andre produkter og tjenester til dig og give dig mere relevant salgsfremmende indhold i BBM baseret på din profil. Dette kan omfatte at sende dig invitationer til at abonnere, meddelelser og indlæg inden for BBM på vegne af kanalejere, der anmoder os om at sende beskeder til BBM-kanalbrugere eller målgruppesegmenter, der matcher din demografiske profil og interesser. Dog vil vi ikke give personligt identificérbare oplysninger til kanalejere, medmindre du giver os tilladelse til at gøre det (for eksempel i henhold til afsnit 2.1(b) i dette tillæg, hvis du abonnerer på en kanal). Du bedes gennemgå BBM-menuindstillingerne for tilgængelige kontroller for oplysninger om, hvordan du blokerer modtagelse af fremtidige uopfordrede invitationer eller beskeder fra en bestemt kanal, og hvordan man afmelder en kanal.