BBM CHANNELSIÄ KOSKEVA LISÄYS

Tervetuloa BBM:n tarjoamaan sosiaaliseen BBM Channels -verkkoyhteisöön, joka laajentaa verkostosi perhettä ja ystäväpiiriä kauemmas ja jonka avulla voit tutustua sinua kiinnostaviin ihmisiin, yhteisöihin ja tuotemerkkeihin. Jos käytät BBM:ää BlackBerry-alustalla, BBM ja BBM Channels ovat osa BlackBerry-ratkaisun lisenssisopimuksessa ("BBSLA") määriteltyä BlackBerry-ratkaisua, johon sovelletaan lisenssisopimuksen ehtoja, jotka koskevat BlackBerry-ratkaisusi muodostavien ohjelmistojen ja palvelujen käyttöä ja jossa olet jo osapuolena. Jos käytät BBM:ää muulla kuin BlackBerry-alustalla, BBM ja BBM Channels ovat osa BBM-ratkaisua, jonka määritelmä noudattaa ja johon sovelletaan BBM:n käyttöehtoja ("BBM ToS"), jotka koskevat BBM-ratkaisun käyttöäsi ja jossa olet jo osapuolena. Tämän lisäyksen tarkoituksia varten termi "BBM-sopimus" viittaa BBSLA:an tai BBM ToS:ään, joka koskee BlackBerry-ratkaisun tai BBM-ratkaisun käyttöäsi, soveltuvin osin. Jos kirjaudut käyttämään BBM Channels -toimintoa BBM Channels -verkkoportaalin kautta, termi "BBM-sopimus" viittaa BBM ToS:ään. Jos sinulla ei ole jäljennöstä soveltuvasta BBM-sopimuksesta omalle oikeudenkäyttöalueellesi, se löytyy osoitteesta www.blackberry.com/legal.

Vaikka BBM-sopimus soveltuu BBM Channels -toimintoon sikäli, että se muodostaa osan BlackBerry-ratkaisustasi tai BBM-ratkaisusta soveltuvin osin, tässä lisäyksessä esitetään lisäkäyttöehtoja, jotka koskevat BBM Channels -palvelun käyttöäsi. BBM-sopimukseen, sellaisena kuin sitä täydennetään ja muutetaan tällä lisäyksellä, viitetaan "BBM Channels -käyttöehtoina". Ristiriidan esiintyessä BBM-sopimksen ja tämän BBM Channels -lisäyksen välillä, BBM Channels -lisäyksellä on etusija kyseisen ristiriidan osalta.

BBM CHANNELS -KÄYTTÖEHDOISTA TULEE SITOVA SOPIMUS, JONKA OSAPUOLINA OVAT SINÄ: HENKILÖKOHTAISESTI, JOS SUOSTUT SIIHEN OMASTA PUOLESTASI; TAI JOS SINULLA ON VALTUUTUS KÄYTTÄÄ BBM CHANNELS -PALVELUA YHTIÖSI TAI TOISEN TAHON PUOLESTA, TAHO, JONKA PUOLESTA TOIMIT (KUMMASSAKIN TAPAUKSESSA "SINÄ" VIITTAUKSET "SINÄ" TAI "SINUN" TULKITAAN VASTAAVASTI) JA BLACKBERRYN OIKEUDELLINEN TAHO, JONKA KANSSA SINÄ TEET BBM-SOPIMUKSEN ("MEIDÄT" tai "ME"), KUN SUOSTUT NÄIHIN BBM CHANNELS -LISÄYKSEEN NAPSAUTTAMALLA 'SUOSTUN' JÄLJEMPÄNÄ. JOS ET OLE VALMIS SUOSTUMAAN BBM CHANNELSIA KOSKEVIIN EHTOIHIN, ET SAA LUPAA KÄYTTÄÄ BBM CHANNELS -PALVELUA. Tässä BBM Channels -lisäyksessä olevilla isolla kirjoitetuilla ehdoilla, joita ei ole määritelty tässä BBMChannels -lisäyksessä, on BBM-sopimuksessa esitetty merkitys.

1. BBM CHANNELIN LUOMINEN

1.1 Voit käyttää BBM Channels -palvelua BBM Channels käyttöehtojen puitteissa luodaksesi ja hallinnoidaksesi ainutkertaista BBM Channeliä ("kanava"), jossa on esillä tuotemerkki, organisaatio, tapahtuma tai henkilö, jonka valtuutettu edustaja olet. LUOMALLA BBM CHANNELIN ESITÄT JA VAKUUTAT MEILLE, ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET LUODA JA HALLINNOIDA KANAVAA KYSEISEN TUOTEMERKIN, ORGANISAATION, TAPAHTUMAN TAI YKSILÖN PUOLESTA.

1.2 Voit myös luoda kanavan esittämään tukea tai kiinnostusta tuotemerkkiä, organisaatiota, tapahtumaa tai henkilöä kohtaan sillä edellytyksellä, että teet sen ainoastaan tavalla, joka: (i) ei anna olettaa, että kanavasi ei ole kyseisen tuotemerkin, organisaation, tapahtuman tai henkilön luoma; (ii) ei anna olettaa, että kanavasi on saanut hyväksynnän tai valtuutuksen kyseiseltä tuotemerkiltä, organisaatiolta, tapahtumalta tai henkilöltä, jos kanavallasi ei ole sellaista hyväksyntää tai valtuutusta; (iii) ei pyri muuten harhaanjohtamaan, sekoittamaan tai harhauttamaan toisia; eikä (iv) muuten loukkaa tai riko kyseisen tuotemerkin, organisaation, tapahtuman tai henkilön oikeuksia, mukaan luettuna tuotemerkki, tekijänoikeus tai julkisuus.

1.3 Nimesi ja yhteystietosi, kanavasi nimi ja muut profiilitiedot ja kuvaus, jonka annat, kun kirjaudut kanavaan, tai sisällytät muuten kanavaasi, ovat tosia, eivät ole harhaanjohtavia ja niiden on vastattava tarkasti aihettaan. Kanavasi nimen on oltava selvästi erottuva eikä se saa olla yleisluonteinen (esim. ruoka, autot).

1.4 Sinä et saa luoda tai käyttää kanavaa häiritseviin tai haitallisiin tarkoituksiin. Edellä sanottua rajoittamatta et saa luoda yhtä tai useampaa kanavaa estääksesi muita käyttämästä kyseisiä kanavia, myydä kanavia tai kanavanimiä tai muuten ryhtyä kanavien "valtaukseen". Pidätämme oikeuden poistaa tai lakkauttaa kanavat, jotka loukkaavat BBM Channels -käyttöehtoja, toimintalinjoja, jotka julkistamme BBM Channels -palvelun käytöstä, tai kanavat, jotka ovat toimettomia. Pidätämme myös oikeuden siirtää valtuuttamattomat kanavat, kanavanimet, kanavatunnukset ja/tai hallinnointimahdollisuudet tuotemerkille, organisaatiolle, tapahtumalle tai henkilölle tai niiden valtuutetulle edustajalle, jotka katsomme kohtuullisesti oikeutetuksi kanavan nimeen, tai oikeutetuksi luomaan tai hallinnoimaan kanavaa kyseiselle tuotemerkille, organisaatiolle, tapahtumalle tai henkilölle.

1.5 Kun kanavan rekisteröintisi on hyväksytty, voit julkaista ja näyttää sisältöä (kuten BBM-sopimuksessa määritellään), joka liittyy kanavassa näytettävään tuotemerkkiin, organisaatioon, tapahtumaan tai henkilöön. Sisällön julkaiseminen ja näyttäminen kanavassa ei siirrä sisällön omistusoikeutta meille, vaan se myöntää meille ja liikekumppaneillemme lisenssin kyseiseen sisältöön BBM-sopimuksessa mukaisesti, niin että me ja liikekumppanimme voimme tehdä sisällön käytettäväksi osana BBM Channels -palvelua. Myönnät meille ja liikekumpaneillemme myös ei-yksinomaisen ja käyttömaksuttoman maailmanlaajuisen lisenssin niin pitkäksi ajaksi, kuin soveltuva kanava on olemassa, jäljentää sekä julkisesti esittää ja näyttää BBM Channelsin myynninedistämisen yhteydessä sisältöäsi, mukaan luettuina ilman rajoitusta kanavan nimi, kuvakaappaukset, logot, ikonit ja tavaramerkit ("merkit") kaikissa medioissa riippumatta siitä, ovatko ne nyt tiedossa vai kehitetäänkö ne myöhemmin, riippuen edellä antamastasi suostumuksesta, jota ei saa pidättää tai lykätä kohtuuttomasti. Tiedostamme ja suostumme siihen, että meillä ei ole oikeutta, omistusoikeutta tai etuja merkkeihisi (lukuun ottamatta oikeutta käyttää sitä BBM Channelsiä koskevien käyttöehtojen mukaisesti) ja lisäksi suostumme siihen, että mikä tahansa sinulla oleva oikeus, omistusoikeus tai etu kyseisiin merkkeihin säilyy sinulla. Rajoitamatta sitä, mitä edellä on mainittu, liittyen merkkien käyttöön BBM Channelsin myynninedistämiseksi, me emme: (i) muuta merkkejä tai mitään niistä, lukuun ottamatta etukäteen ja edellä esitetyn prosessin mukaisesti antamaasi nimenomaista hyväksymistä; (ii) yhdistä merkkejä tai mitään niistä muiden merkkien kanssa tai luo mitään yhdistelmämerkkejä; tai (iii) tee mitään, mikä vaarantaa oikeuksiasi merkkeihin.

1.6 Sinä tiedostat ja suostut siihen, että kanavasi on kenen tahansa BBM Channels -käyttäjän löydettävissä (jos et valinnut yksityisen kanavan tekemistä kanavan asetuksen yhteydessä) ja että kanavasi sisältö on julkinen ja kenen tahansa kanavasi tilaajaksi ilmoittautuvan ("tilaajat") tai muiden kanavaasi ja sen sisältöä katselevien nähtävissä.

1.7 Tarjoamme sinulle mahdollisuuden luoda kanava, mutta olet yksin vastuussa kanavasi hallinnasta ja käytöstä, mukaan luettuna sisältösi ja vuorovaikutus tilaajiesi kanssa.

1.8 Jos teet toimituksia tai esität tarjouksia tai myyntiehdotuksia ("tarjous") tilaajiesi käytettäviksi kanavasi kautta, mukaan luettuna linkki tai URL erilliseen verkkosivustoon, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja tarjouksesta, rajoittamatta BBM Channels -käyttöehtoja, sovelletaan seuraavaa:

(a) Voit tarjota ainoastaan tuotteita tai palveluja, joiden myyjä, valtuutettu jälleenmyyjä tai valmistaja olet;
(b) Sinun on varmistettava, että tarjouksesi on kaikkien sovellettavien lakien, asetusten ja sääntöjen mukainen;
(c) Sinun on selvästi esitettävä ehdot, jotka koskevat tarjoustasi, mukaan luettuina rajoitukset ja viimeinen käyttöpäivämäärä;
(d) Et saa todeta tai antaa ymmärtää, että me olemme missään suhteessa tarjoukseesi, sillä edellytyksellä, että käyttäjän ohjaaminen verkkosivustolle tai palveluun, joka on meidän hoitamamme tai meidän puolestamme hoidettu, kuten BlackBerry World, ei ole tämän määräyksen vastainen;
(e) Olet yksinomaisesti vastuussa tarjouksen täyttämisestä ja suostut siihen, että puolustat meitä pyynnöstämme vaateilta tai kanteilta, jotka liittyvät tarjoukseesi, ja korvaat meille tappiot, vastuut ja kustannukset (mukaan luettuina kohtuulliset oikeudenkäyntipalkkiot), joita kärsimme tai joudumme maksamaan tarjoukseesi liittyen; ja
(f) Me emme ole vastuussa asiattomasta lunastuksesta, petollisesta menettelystä tai muista seikoista, jotka johtuvat tarjouksestasi.

1.9 Jos sinulle tarjotaan mahdollisuus saada suoraan käyttöösi tai kerätä henkilökohtaisesti tunnistettavia tilaajiasi koskevia tietoja, sinun on noudatettava sovellettavia yksityisyys- ja tietosuojalakeja, mukaan luettuna ilman rajoitusta tietosuojakäytäntösi saattaminen julkisesti nähtäväksi tilaajillesi, ilmoittaen selvästi tilaajille, mitä tietoja keräät ja mihin tarkoituksiin tietoja kerätään, ja hankit sovellettavien lakien ja asetusten edellyttämät suostumukset.

2. KANAVAN TILAAMINEN JA KOMMENTTIEN JULKAISEMINEN KANAVALLE.

2.1 Tulemalle kanavan tilaajaksi sinä tiedostat ja suostut siihen, että

(a) kanavan omistaja voi lähettää sinulle sisältöä, tarjouksia, myynninedistämistietoja tai muita BBM:n piiriin kuuluvia viestejä. Käy läpi sovellettavat kanavakohtaiset asetukset ja vaihtoehdot saatavilla olevien kontrollien osalta, jotka koskevat kyseisten yhteydenottojen vastaanottamista kanavan omistajalta ja sitä, miten poistat tilauksen kanavaan, jos et halua enää vastaanottaa kyseisiä yhteydenottoja;
(b) kanavan omistajalla on pääsyoikeus tietyihin sinua koskeviin tietoihin, kuten näyttönimesi ja näyttökuvasi, ja henkilötiedot, jotka annetaan kanavan omistajalle, ovat sovellettavien kanavan omistajan tietosuojakäytäntöjen alaiset;
(c) jos kanavan pääkäyttäjä tarjoaa siihen mahdollisuuden, voit julkaista kommentteja ja ilmoittaa kanavalla olevan julkaisun tai kommentin ("kommentit") hyväksynnän ja/tai keskustella verkossa kanavan pääkäyttäjän kanssa. Kommentit ja chatit on rajoitettava kanavan aihepiiriin, ja niiden on noudatettava BlackBerry-verkkoyhteisön normeja, jotka ovat nähtävissä osoitteessawww.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) kommenttisi ja kaikki valintasi, jotka teet BBM Channels -palvelussa ilmoittaaksesi julkaisun tai kommentin hyväksyntäsi, ovat julkisesti esillä ja ovat kanavan muiden tilaajien sekä muiden kanavaa ja sen sisältöä (esim. kanavan hallinnointi) katselevien nähtävissä, ovat muiden käyttäjien jaettavissa BBM-kontaktiensa kanssa ja ovat kanavan pääkäyttäjän poistettavissa. Tästä syystä suosittelemme vakavasti, että et lisää henkiökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja kommentteihisi tai kanavan omistajien kanssa käymääsi rupatteluun; ja
(e) BBM-näyttönimesi ja näyttökuvasi näkyvät julkaisemiesi tai kanavalle lähettämiesi kommenttien kanssa. Lisäksi kanavat, joihin olet liittynyt tilaajiksi, ovat niiden nähtävissä, jotka voivat nähdä BBM-profiilisi, mukaan luettuina BBM-kontaktisi ja ne, jotka kutsut tulemaan BBM-kontakteiksi. Me voimme myös kehittää kanavasuosituksia, jotka voivat kiinnostaa sinua niiden kanavien perusteella, joiden tilaajiksi sinä tai BBM-kontaktisi ovat liittyneet, ja muiden BBM-profiiliisi ja BlackBerry ID:hesi liittyvien tieojen perusteella, ja voimme osoittaa kutsuissa liittyä kanavan tilaajaksi, jotka lähetetään BBM-kontekteillesi, että olet liittynyt kyseisen kanavan tilaajaksi. Voit päättää tilauksen kanavaan, jos et haluat, että kyseinen kanava luetellaan BBM-profiilissasi.

3. LISÄKÄYTTÖSÄÄNNÖT. Sen BBM-sopimuksen lisäksi, johon olet jo liittynyt osapuoleksi, ja rajoittamatta siinä mitään, suostut siihen, että

3.1 Sinulla on täysi vastuu kanavalle lähettämästäsi tai sillä julkaisemastasi sisällöstä. Me emme valvo sisältöä tai kommentteja emmekä takaa kyseisen sisällön tai kyseisten kommenttien paikkansapitävyyttä, eheyttä tai laatua emmekä ole niistä vastuussa. Käytät sisältöä tai kommentteja, tai luotat niihin omalla vastuullasi;

3.2 Olet vastuussa siitä, että noudatat kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia (ja toimialaohjeita soveltuvin osin), jotka soveltuvat BBM Channels -palvelun käyttöösi, mukaan luettuna sisällön tai kommenttien julkaiseminen ja lähettäminen kanavaan, ja soveltuvin osin olet vastuussa siitä, että sinulla on toimintalinjat, jotka koskevat sääntöjen vastaisen sisällön poistamista kanavasta ja jotka noudattavat digitaalisen tuotannon tekijänoikeutta suojaavaa Digital Millennium Copyright Act -tekijänoikeuslakia. Rajoittamatta edellä sanottua on sisällön, jonka julkaiset kanavalla, oltava BBM Channels -sisältöä koskevien ohjeiden mukaista. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Et saa lähettää roskapostia käyttäjille tai kanaville, mukaan luettuna kaksinkertaisten viestien tai moninkertaisten samanlaisten viestien julkaiseminen tai sellaisten kommenttien julkaiseminen, jotka eivät liity kanavan julkaisuun, jonka alla kommenttisi näkyvät;

3.4 Suostut siihen, että voimme asettaa rajoituksia kelpoisuudellesi päästä tiettyihin kanaviin ja tiettyyn sisältöön, käyttäen kriteerinä muun muassa ikä- ja sijaintipaikkatietojasi, jotka keräämme sinulta, ja käytämme kyseisiä tietoja tarjotaksemme sisältöä, joka sopii profiiliisi tai oikeudenkäyttöpaikkaasi tai joka voi muuten kiinnostaa sinua;

3.5 Meillä ja erityisesti osoittamillamme henkilöillä on oikeus (mutta ei velvollisuus) oman ja heidän yksinomaisen harkinnan mukaan tarkastaa ennakolta, evätä tai poistaa mikä tahansa sisältöä tai kommentteja mistä tahansa syystä;

3.6 Tämä BBM Channels -lisäys sisällyttää viittauksin ja lisäyksin tietosuojakäytäntömme, joka löytyy osoitteesta www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Ristiriidan esiintyessä tietosuojakäytäntömme ja tämän BBM Channels -lisäyksen välillä on BBM Channels -lisäyksellä etusija kyseisen ristiriidan laajuudessa. Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, suostut siihen, että:

(a) jos aktivoit sijaintipaikkatoiminnan BBM Channel -palvelua varten, laitteesi sijaintipaikka kerätään ajoittain (niinkin usein kuin viidentoista minuutin välein, mukaan luettuna joissakin tapauksissa se mahdollisuus, että BBM ei ole avoinna laitteessasi) ja se tallennetaan laitteellesi käyttäen GPS:ää (soveltuvin osin), langattoman puhelimen linkkitornia ja Wi-Fi/WLAN-kirkaspistetietoja. Joissakin tapauksissa, kun laitteesi liikkuu sijaintipaikkojen välillä päivän aikana, kyseiset tiedot lähetetään BlackBerryn palvelimille, niin että me voimme yhdistää tiedot BBM- tai BlackBerry-ID:si profiiliin voidaksemme tarjota sinulle kohdennetumpaa myynninedistämis- ja kanavasisältöä, mukaan luettuina sijaintipaikkakohtaiset ja nopeaa toimintaa vaativat tarjoukset, jotka käyttävät geo-fencing-toimintoa laitteesi nykyisen sijaintisi perusteella. Käy läpi BBM:n valikon asetukset, nähdäksesi, mitkä kontrollit ovat käytettävissä kyseisen sijantitoiminnon poistamiseksi käytöstä.

(b) Voimme käyttää tietoja, jotka kerätään BBM Channels -palvelun käytöstäsi, mukaan luettuna kanavasi tilaukset ja toiminnot, tiedot, jotka liittyvät BBM-profiiliisi ja BlackBerry ID:hesi ja sijaintipaikkaasi, ymmärtääksemme ja ennustaaksemme mieltymyksiäsi ja kiinnostuksenkohteitasi kehittääksemme, välittääksemme ja toimittaaksemme (tai muiden, kanavan omistajien toimittamana) sinulle kanavia, sisältöä tai palveluja, jotka voivat kiinnostaa sinua. Voimme myös yhdistellä kyseistä dataa tietoihin BlackBerry-ratkaisun tuotteiden ja palvelujen käytöstäsi (esimerkiksi tiedot, jotka kerätään BlackBerry Worldin kautta ja selaintoimintojen ja -hakujen kautta) henkilökohtaistaaksemme kokemuksesi, ehdottaaksemme muita tuotteita ja palveluja sinulle ja tarjotaksemme sinulle kohdennetumpaa myynninedistämissisältöä BBM:ssä profiilisi perusteella. Tähän voi kuulua se, että lähetämme sinulle kutsuja liittyä tilaajaksi, viestejä ja julkaisuja BBM:ssä niiden kanavan omistajien puolesta, jotka pyytävät meitä lähettämään viestejä BBM Channel -käyttäjille tai kohdeyleisön lohkoille, jotka sopivat demografiseen profiiliisi ja kiinnostuksen kohteisiisi. Kuitenkaan emme anna henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja kanavan omistajille, ellet anna meille siihen lupaa (esimerkiksi tämän lisäyksen 2.1(b) kohdan mukaisesti, jos olet kanavan tilaaja). Käy läpi BBM-valikon asetukset nähdäksesi saatavissa olevat kontrollit, joita sovelletaan siihen, miten estetään tulevaisuudessa pyytämättömät kutsut tai viestit tietyltä kanavalta, ja miten lopetat kanavan tilauksen.