ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS

Καλωσορίσατε στα κανάλια BBM Channels, μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης στο BBM που επεκτείνει το δίκτυο σας πέρα από τον κύκλο της οικογένειας και των φίλων σας και σας επιτρέπει να συνδεθείτε με ανθρώπους και προϊόντα και κοινότητες που σας ενδιαφέρουν. Αν χρησιμοποιείτε το BBM στην πλατφόρμα BlackBerry, το BBM και τα BBM Channels είναι μέρος της εφαρμογής BlackBerry, όπως ορίζεται και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης Εφαρμογής BlackBerry («BBSLA»), που διέπει τη χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών που συνθέτουν την Εφαρμογή BlackBerry και στην οποία είστε ήδη συμβαλλόμενο μέρος. Αν χρησιμοποιείτε το BBM σε μια πλατφόρμα εκτός BlackBerry, το BBM και τα BBM Channels αποτελούν μέρος της εφαρμογής BBM, όπως ορίζεται και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του BBM («Όροι Παροχής Υπηρεσιών του BBM») που διέπουν τη χρήση της εφαρμογής BBM και στους οποίους είστε ήδη συμβαλλόμενο μέρος. Για τους σκοπούς του παρόντος Προσαρτήματος, ο όρος «Σύμβαση BBM» αναφέρεται στην BBSLA ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του ΒΒΜ που διέπουν τη χρήση της εφαρμογής BlackBerry ή της εφαρμογής BBM, όπως ισχύει. Αν έχετε εγγραφεί για να χρησιμοποιήσετε τα BBM Channels μέσω της διαδικτυακής πύλης των BBM Channels, ο όρος «Σύμβαση BBM» αναφέρεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του BBM. Εάν δεν έχετε ένα αντίγραφο της ισχύουσας Σύμβασης BBM για τη δικαιοδοσία σας, μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal.

Αν και η Σύμβαση BBM ισχύει για τα BBM Channels με την έννοια ότι αποτελεί μέρος της εφαρμογής BlackBerry Solution σας ή της Εφαρμογής BBM, ανάλογα με την περίπτωση, το παρόν Προσάρτημα θέτει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας BBM Channels. Η Σύμβαση BBM, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το παρόν Προσάρτημα, αναφέρεται ως «Όροι BBM Channels». Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων μεταξύ της Σύμβασης BBM και του παρόντος Προσαρτήματος των ΒΒΜ Channels, το Προσάρτημα για τα ΒΒΜ Channels υπερισχύει όσον αφορά στην έκταση αυτής της αντίφασης.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΒΒΜ CHANNELS ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ Ή ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ BBM CHANNELS ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ Ή ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ (ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, «ΕΣΕΙΣ», ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ «ΕΣΑΣ» Ή «ΣΑΣ» ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ), ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ BLACKBERRY ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΒM, («ΕΜΕΙΣ» ή «ΕΜΑΣ») ΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΒΒM CHANNELS, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΩ» ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΒΜ CHANNELS, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΒΜ CHANNELS. Οποιοιδήποτε όροι με κεφαλαία στο παρόν Προσάρτημα BBM CHANNELS που δεν ορίζονται στο παρόν Προσάρτημα BBM CHANNELS έχουν την έννοια που ορίζεται στη Σύμβαση BBM.

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ BBM CHANNEL.

1.1 Με την επιφύλαξη των Όρων BBM Channels, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα BBM Channels για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ένα μοναδικό Κανάλι BBM («Κανάλι»), που διαθέτει ένα εμπορικό όνομα/σήμα, έναν οργανισμό, μια εκδήλωση ή ένα άτομο του οποίου είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ BBM, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ/ΣΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

1.2 Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα Κανάλι για να εκφράσετε υποστήριξη ή ενδιαφέρον σε μια εμπορική επωνυμία, έναν οργανισμό, μια εκδήλωση ή ένα άτομο, υπό την προϋπόθεση ότι θα το κάνετε μόνο με τρόπο που: (i) δεν υποδεικνύει ότι το Κανάλι σας είναι ένα Κανάλι που δημιουργήθηκε από την εν λόγω εμπορική επωνυμία, τον οργανισμό, την εκδήλωση ή το εν λόγω άτομο, (ii) δεν υποδεικνύει ότι το Κανάλι σας έχει εγκριθεί ή εξουσιοδοτηθεί από την εν λόγω εμπορική επωνυμία, οργανισμό, εκδήλωση ή άτομο εάν το Κανάλι σας δεν έχει τέτοια έγκριση ή εξουσιοδότηση, (iii) δεν έχει σκοπό να παραπλανήσει με άλλο τρόπο, να προκαλέσει σύγχυση ή να εξαπατήσει άλλους και (iv) δεν παραβιάζει ή καταστρατηγεί οποιαδήποτε δικαιώματα της εν λόγω εμπορικής επωνυμίας, οργανισμού, εκδήλωσης ή ατόμου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή δημοσιότητας.

1.3 Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το όνομα του Καναλιού σας και κάθε άλλη πληροφορία προφίλ ή περιγραφή που παρέχετε κατά την εγγραφή σας για ένα Κανάλι ή που συμπεριλαμβάνονται με το Κανάλι σας, πρέπει να είναι αληθινές, να μην είναι παραπλανητικές και πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το αντικείμενο του θέματος του Καναλιού. Το όνομα του Καναλιού σας πρέπει να είναι διακριτό και δεν πρέπει να είναι γενικό (π.χ. τρόφιμα, αυτοκίνητα).

1.4 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιείτε κανάλια για διασπαστικούς ή καταχρηστικούς σκοπούς. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα Κανάλια για να αποτρέψετε τη χρήση αυτών των Καναλιών από άλλους, να πουλάτε Κανάλια ή ονόματα Καναλιών ή να συμμετέχετε σε «καταλήψεις» Καναλιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αναστέλλουμε Κανάλια που παραβιάζουν τους όρους των BBM Channels, οποιεσδήποτε πολιτικές που δημοσιεύουμε σχετικά με τη χρήση των BBM Channels ή οποιαδήποτε κανάλια που είναι ανενεργά. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε μη εξουσιοδοτημένα Κανάλια, ονόματα Καναλιών, ID Καναλιών ή και διαχειριστικές δυνατότητες στην εμπορική επωνυμία, οργανισμό, εκδήλωση ή άτομο ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους για τους οποίους πιστεύουμε εύλογα ότι δικαιούνται νόμιμα το όνομα του Καναλιού ή τη δημιουργία ή διαχείριση του Καναλιού για την εν λόγω εμπορική επωνυμία, οργανισμό, εκδήλωση ή μεμονωμένο άτομο.

1.5 Αφού η εγγραφή σας για ένα Κανάλι γίνει δεκτή, μπορείτε να καταχωρήσετε και να εμφανίσετε περιεχόμενο (όπως ορίζεται στη Σύμβαση BBM) που είναι σχετικό με την εμπορική επωνυμία, τον οργανισμό, την εκδήλωση ή το άτομο που παρουσιάζεται στο Κανάλι. Η ανάρτηση και προβολή περιεχομένου σε ένα Κανάλι δεν μεταβιβάζει καμία ιδιοκτησία του Περιεχομένου σε εμάς, αλλά με αυτόν τον τρόπο εκχωρείτε σε εμάς και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας άδεια για το Περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη Σύμβαση BBM, έτσι ώστε Εμείς και οι συνδεδεμένες εταιρείες μας να μπορούμε να διαθέσουμε το Περιεχόμενο ως μέρος της υπηρεσίας BBM Channels. Εκχωρείτε επίσης σε εμάς και τις συνδεδεμένες μας εταιρείες μη αποκλειστική, χωρίς τέλη πνευματικής ιδιοκτησίας και παγκόσμια άδεια, για όσο χρόνο υπάρχει το Κανάλι, για την αναπαραγωγή και τη δημόσια παρουσίαση και προβολή του Περιεχομένου σας, που συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, το όνομα του Καναλιού, στιγμιότυπα οθονών, λογότυπα, εικόνες και εμπορικά σήματα («Σήματα») σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που είναι τώρα γνωστά ή που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, όσον αφορά στην προώθηση των BBM Channels, με προϋπόθεση την εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας, η οποία συγκατάθεση δεν πρέπει να απορριφθεί αδικαιολόγητα ή να καθυστερήσει. Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στα δικά σας Σήματα (εκτός από το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα Σήματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων των BBM Channels) και συμφωνούμε περαιτέρω ότι οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον σας στα εν λόγω Σήματα θα παραμείνουν στην κατοχή σας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όσον αφορά στη χρήση των Σημάτων σας για την προώθηση των BBM Channels, δεν θα: (i) τροποποιήσουμε τα Σήματα ή οποιοδήποτε από αυτά, εκτός όπως εγκριθεί ρητά από εσάς εκ των προτέρων και σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται παραπάνω, (ii) συνδυάσουμε τα Σήματα, ή οποιοδήποτε από αυτά, με άλλα σήματα και δεν θα παράγουμε σύνθετα σήματα ή (iii) δεν θα κάνουμε οτιδήποτε που θα διακύβευε τα δικαιώματά σας στα Σήματα και τα ίδια τα Σήματα.

1.6 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Κανάλι σας θα είναι εντοπίσιμο από οποιονδήποτε χρήστη των BBM Channels (εκτός εάν επιλέξετε να κάνετε το κανάλι σας ιδιωτικό Κανάλι από τις ρυθμίσεις δημιουργίας καναλιού) και ότι το περιεχόμενο του Καναλιού σας θα είναι δημόσιο και ορατό από τον καθένα που εγγράφεται στο Κανάλι σας («Συνδρομητές») ή από οποιονδήποτε μπορεί να δει το Κανάλι σας και το περιεχόμενό του.

1.7 Αν και σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα Κανάλι, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη χρήση του Καναλιού σας, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας και των αλληλεπιδράσεων με τους Συνδρομητές.

1.8 Εάν προκαλέσετε ή καταστήσετε διαθέσιμες προσφορές ή παρακλήσεις («Προσφορά») σε Συνδρομητές μέσω του Καναλιού σας, συμπεριλαμβανομένου μέσω σύνδεσης ή διεύθυνσης URL σε ξεχωριστό ιστότοπο που περιέχει τις πληροφορίες της Προσφοράς, χωρίς περιορισμό στους Όρους των BBM Channels, θα ισχύουν τα εξής:

(α) Μπορείτε να προσφέρετε μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες είστε εσείς ο έμπορος, ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής ή ο κατασκευαστής
(β) Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η Προσφορά σας συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες
(γ) Πρέπει να ορίσετε σαφώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την προσφορά σας, συμπεριλαμβανομένων των όποιων περιορισμών και ημερομηνιών λήξης
(δ) Δεν επιτρέπεται να αναφέρετε ή να υπονοήσετε ότι εμείς συσχετιζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με την προσφορά σας και υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατεύθυνση ενός χρήστη στον ιστότοπο ή την υπηρεσία που λειτουργεί από ή για λογαριασμό μας, όπως το BlackBerry World, δεν θα αποτελεί παραβίαση αυτής της διάταξης
(ε) Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκπλήρωση της Προσφοράς και συμφωνείτε, αν ζητηθεί από εμάς, να μας υπερασπιστείτε από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την Προσφορά σας, και να μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών) που μπορεί να υποστούμε ή που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την Προσφορά σας και
(στ) Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αθέμιτη εξαγορά, απάτη ή άλλα θέματα που προκύπτουν από την Προσφορά σας.

1.9 Εάν παρέχετε πρόσβαση με ή συλλέγετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες απευθείας για τους Συνδρομητές σας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της γνωστοποίησης της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου σας στους Συνδρομητές σας, ξεκαθαρίζοντας σαφώς στους Συνδρομητές ποιες πληροφορίες συλλέγετε και τον σκοπό για την εν λόγω συλλογή, καθώς και τη λήψη οποιωνδήποτε εγκρίσεων που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ.

2.1 Εάν γίνετε συνδρομητής σε ένα Κανάλι, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

(α) ο ιδιοκτήτης του Καναλιού μπορεί να στείλει το Περιεχόμενο, τις Προσφορές, πληροφορίες για προσφορές ή άλλες επικοινωνίες εντός του BBM. Παρακαλούμε επανεξετάστε τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τις επιλογές για το Κανάλι σχετικά με τους διαθέσιμους ελέγχους όσον αφορά στη λήψη των εν λόγω επικοινωνιών από τον ιδιοκτήτη του καναλιού και πώς μπορείτε να διαγραφείτε από το Κανάλι, αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες
(β) ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα χρήστη σας και η φωτογραφία σας, θα είναι προσβάσιμες από τον ιδιοκτήτη του Καναλιού και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχεται στον ιδιοκτήτη του Καναλιού θα υπόκειται στην ισχύουσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του ιδιοκτήτη του Καναλιού
(γ) εάν έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του Καναλιού, μπορείτε να υποβάλετε σχόλια, και να υποδείξετε την έγκριση σας για μια ανάρτηση ή ένα σχόλιο σε ένα Κανάλι («Σχόλια») ή και να συνομιλήσετε με τον διαχειριστή του Καναλιού. Τα σχόλια και οι συζητήσεις σας θα πρέπει να περιορίζονται στο θέμα του Καναλιού και πρέπει να τηρούν τα Πρότυπα της Online Κοινότητας του BlackBerry, τα οποία βρίσκονται στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal/communitystandards
(δ) Τα σχόλιά σας, και οποιεσδήποτε επιλογές που κάνετε στην υπηρεσία BBM Channels ως ένδειξη της έγκρισής σας για μια ανάρτηση ή ένα σχόλιο, θα εμφανίζονται δημόσια και θα είναι ορατά σε άλλους Συνδρομητές του Καναλιού, καθώς και άλλους που μπορούν να δουν με άλλο τρόπο το Κανάλι και το περιεχόμενό του (π.χ. διαχειριστές Καναλιού), μπορεί να μοιραστούν με άλλους συνδρομητές με τις επαφές τους στο BBM και μπορεί να αφαιρεθούν από τον διαχειριστή του Καναλιού. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε θερμά να μην περιλαμβάνετε προσωπικές πληροφορίες στα σχόλιά σας ή στις συνομιλίες σας με τους ιδιοκτήτες των Καναλιών και
(ε) Το όνομα χρήστη σας στο BBM και η φωτογραφία σας θα εμφανίζονται μαζί με το σχόλιο που αναρτάτε ή υποβάλλετε στο Κανάλι. Επιπλέον, τα Κανάλια στα οποία έχετε εγγραφεί θα είναι ορατά και σε εκείνους που μπορούν να δουν το προφίλ σας στο BBM, συμπεριλαμβανομένων των επαφών σας στο BBM και όσους σας προσκαλούν να γίνετε επαφή τους στο ΒΒΜ. Μπορεί επίσης να αναπτύξουμε συστάσεις των Καναλιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τα Κανάλια στα οποία εσείς και οι επαφές σας στο BBM έχετε εγγραφεί και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ σας στο BBM και το BlackBerry ID σας, και μπορεί να αναφέρουμε σε προσκλήσεις προς εγγραφή σε ένα Κανάλι που αποστέλλονται σε επαφές σας στο BBM ότι έχετε εγγραφεί στο συγκεκριμένο Κανάλι. Μπορείτε να διαγραφείτε από ένα Κανάλι, εάν δεν θέλετε να αναφέρεται το Κανάλι στο προφίλ σας στο BBM.

3. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επιπλέον και χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε στοιχείου στη Σύμβαση ΒΜΜ στην οποία είστε συμβαλλόμενοι συμφωνείτε τα εξής:

3.1 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο και τα Σχόλια που αναρτάτε ή υποβάλλετε σε ένα Κανάλι. Εμείς δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο ή τα Σχόλια και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο ή τα Σχόλια. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Σχόλια από σας, γίνεται με δική σας ευθύνη

3.2 Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (και τις κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου κατά περίπτωση) σε σχέση με τη χρήση των BBM Channels από εσάς, όπως και τη δημοσίευση και υποβολή του Περιεχομένου ή Σχολίων σε ένα κανάλι και κατά περίπτωση, είστε υπεύθυνοι να έχετε μια πολιτική για τη διαγραφή περιεχομένου που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα από το Κανάλι σας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί δικαιωμάτων αναπαραγωγής στην ψηφιακή χιλιετία. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε ένα κανάλι πρέπει να συμμορφώνεται με τις Κατευθυντήριες γραμμές περιεχομένου των BBM Channels που διατίθενται στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines

3.3 Δεν επιτρέπεται να στέλνετε ανεπιθύμητα μηνύματα («spam») σε χρήστες ή Κανάλια, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσίευσης διπλών αναρτήσεων ή πολλαπλών παρόμοιων αναρτήσεων ή Σχολίων που δεν έχουν σχέση με την ανάρτηση του Καναλιού όπου εμφανίζονται τα Σχόλιά σας

3.4 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επιβάλουμε περιορισμούς στη δυνατότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα Κανάλια ή Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που βασίζονται στην ηλικία και την τοποθεσία που έχουμε συλλέξει από εσάς και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την παροχή περιεχομένου που είναι κατάλληλο για το προφίλ ή τη δικαιοδοσία σας ή που μπορεί να σας ενδιαφέρει

3.5 Εμείς και οι εντολοδόχοι μας έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προ-ελέγξουμε, αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Σχόλια για οποιονδήποτε λόγο

3.6 Αυτό το Προσάρτημα BBM Channels ενσωματώνει μέσω παραπομπής και συμπληρώνει την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων μεταξύ της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου και του Προσαρτήματος BBM Channels, θα υπερισχύει το τελευταίο στην έκταση αυτής της αντίφασης. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι:

(α) Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τοποθεσίας για τα BBM Channels, θα γίνεται περιοδική δειγματοληψία της τοποθεσίας σας (τόσο συχνά όσο κάθε δεκαπέντε λεπτά, συμπεριλαμβανομένης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και της περίπτωσης όπου το ΒΒΜ δεν είναι ανοικτό στη συσκευή σας) και θα αποθηκεύεται στη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας το GPS (όπου είναι διαθέσιμα), τον πύργο ασύρματης τηλεφωνίας, καθώς και πληροφορίες σημείων hotspot Wi-Fi/WLAN. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς η συσκευή σας κινείται σε διάφορες τοποθεσίες όλη την ημέρα, οι πληροφορίες αυτές θα στέλνονται στους διακομιστές BlackBerry, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συσχετίσουμε τις πληροφορίες σας στο δικό σας προφίλ BBM ή BlackBerry ID, προκειμένου να σας προσφέρουμε περισσότερο σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο Καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών ή ευαίσθητων στον παράγοντα χρόνο Προσφορών που χρησιμοποιούν γεω-περίφραξη βάση της τρέχουσας θέσης της συσκευής σας. Παρακαλούμε διαβάστε τις ρυθμίσεις του μενού του BBM για τους διαθέσιμους ελέγχους σχετικά με το πώς να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας.

(β) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τη χρήση των BBM Channels από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών σας σε Κανάλια και των δραστηριοτήτων σας, πληροφορίες που σχετίζονται με το προφίλ σας στο BBM και το BlackBerry ID, και τη θέση σας, για να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, προκειμένου να αναπτύξουμε, να επικοινωνήσουμε ή να παρέχουμε σε εσάς Κανάλια, περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, από εμάς ή από άλλες πηγές, όπως ιδιοκτήτες Καναλιών. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών BlackBerry (για παράδειγμα, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του BlackBerry World και των περιηγήσεων ή αναζητήσεών σας στο διαδίκτυο) για να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας, να προτείνουμε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες σε σας και να σας παρέχουμε πιο σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο στο BBM που να βασίζεται στο προφίλ σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή προσκλήσεων για να εγγραφείτε, μηνύματα και αναρτήσεις στα BBM Channels για λογαριασμό των ιδιοκτητών Καναλιών που μας ζητούν να στείλουμε μηνύματα σε χρήστες BBM Channels ή να στοχεύσουμε τμήματα του κοινού που ταιριάζουν με το δημογραφικό σας προφίλ και τα ενδιαφέροντά σας. Ωστόσο, δεν θα παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες στους ιδιοκτήτες Καναλιών, εκτός αν μας δώσετε την άδεια να το πράξουμε (για παράδειγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1(β) του παρόντος Προσαρτήματος εάν εγγραφείτε σε ένα Κανάλι). Παρακαλούμε, διαβάστε τις ρυθμίσεις μενού του ΒΒΜ για τους διαθέσιμους ελέγχους σχετικά με το πώς να μπλοκάρετε τη λήψη μελλοντικών ανεπιθύμητων προσκλήσεων ή μηνυμάτων από ένα συγκεκριμένο Κανάλι και πώς να διαγραφείτε από ένα Κανάλι.