BBM CHANNELS KIEGÉSZÍTÉS

Üdvözöljük a BBM Channels-en, egy a BBM keretén belül működő közösségi hálózati szolgáltatáson, amely kiterjeszti az Ön hálózatát családján és baráti körén túl, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba kerüljön olyan emberekkel, közösségekkel és márkákkal, amelyek érdeklik Önt. Ha ÖN a BBM-et a BlackBerry platformon használja, a BBM és BBM Channels részei az Ön BlackBerry megoldásának, ahogy ez a BlackBerry Solution Licencmegállapodás ("BBSLA") feltételeiben és kikötéseiben meg van határozva és annak tárgyát képezi, mely szerződés az Ön BlackBerry megoldását alkotó szoftver és szolgáltatás használatát szabályozza és amelyben Ön már szerződő fél. Ha Ön egy nem BlackBerry platformon használja a BBM-et, a BBM és a BBM Channels az ÖN BBM megoldásának részei, ahogy ez a BBM Szolgáltatási Feltételek ("BBM ToS") feltételeiben és kikötéseiben meg van határozva és annak tárgyát képezi, mely szerződés az Ön BBM megoldásának használatát szabályozza és amelyben Ön már szerződő fél. A jelen Kiegészítésben a "BBM megállapodás" kifejezés a BBSLA vagy a BBM ToS szerződésre vonatkozik, amely az Ön BlackBerry megoldásának vagy BBM megoldásának (amelyik érvényes) Ön általi használatát szabályozza. Ha Ön a BBM Channels webportálon keresztül regisztrál a BBM Channels használatára, a "BBM megállapodás" kifejezés a BBM ToS-re vonatkozik. Ha Ön nem rendelkezik az Ön jogrendszerében érvényes BBM megállapodás egy példányával, akkor ezt a www.blackberry.com/legal webhelyen találhatja meg.

Míg a BBM megállapodás annyiban vonatkozik a BBM Channels-re, hogy az az Ön BlackBerry megoldásának vagy BBM megoldásának (amelyik érvényes) részét képezi, ez a Kiegészítés további feltételeket és kikötéseket tesz közzé, amelyek a BBM Channels szolgáltatás Ön általi használatára vonatkoznak. A BBM megállapodás a jelen Kiegészítés által tartalmazott kiegészítésekkel és módosításokkal együtt a továbbiakban a "BBM Channels Feltételek" nevet viseli. Abban az esetben, ha a BBM megállapodás és jelen BBM Channels kiegészítés ellentmond egymásnak, a BBM Channels kiegészítés élvez elsőbbséget ennek az ellentmondásnak a vonatkozásában.

A BBM CHANNELS FELTÉTELEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁST JELENT ÖN KÖZÖTT: EGYÉNILEG, HA ÖN A SAJÁT NEVÉBEN FOGADJA EL; VAGY, AMENNYIBEN ÖNNEK VÁLLALATA VAGY EGY MÁS SZERVEZET NEVÉBEN VAN FELHATALMAZÁSA A BBM CHANNELS HASZNÁLATÁRA, AZON SZERVEZET KÖZÖTT, AMELYNEK MEGBÍZÁSÁBÓL ÖN ELJÁR (MINDKÉT ESETBEN, "ÖN", AZ ENNEK MEGFELELŐ NYELVTANI VÁLTOZATOKKAL EGYÜTT, "ÖN" VAGY "ÖNÉ" STB.), ÉS A BLACKBERRY JOGI SZEMÉLY KÖZÖTT, AKIVEL ÖN A BBM MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTE ("NEKÜNK" vagy "MI" STB.), AMIKOR ÖN ELFOGADJA EZT A BBM CHANNELS KIEGÉSZÍTÉST AZ ALÁBBI "ELFOGADOM" GOMBRA KATTINTVA. HA ÖN NINCS FELKÉSZÜLVE ARRA, HOGY ELFOGADJA A BBM CHANNELS FELTÉTELEKET, NEM KAP ENGEDÉLYT A BBM CHANNELS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁRA. Minden nagybetűs kifejezés ebben a BBM Channels kiegészítésben, amely nincs külön meghatározva, a BBM megállapodásban megállapított jelentéssel rendelkezik.

1. EGY BBM CSATORNA LÉTREHOZÁSA.

1.1 A BBM Channels Feltételek szerint Ön egy egyedi BBM csatorna létrehozására használhatja a BBM Channels-t ("Csatorna"), amely egy olyan márkát, szervezetet, eseményt vagy személyt mutat be, amelynek vagy akinek Ön egy felhatalmazott képviselője. A BBM CSATORNA LÉTREHOZÁSÁVAL ÖN KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA NEKÜNK, HOGY FELHATALMAZÁSA VAN A CSATORNA LÉTREHOZÁSÁRA ÉS IGAZGATÁSÁRA AZ ILLETŐ MÁRKA, SZERVEZET, ESEMÉNY VAGY SZEMÉLY NEVÉBEN.

1.2 Ön arra is létrehozhat egy Csatornát, hogy kifejezze támogatását vagy érdeklődését egy márka, szervezet, esemény vagy személy iránt, feltéve, ha Ön ezt olyan módon teszi, hogy: (i) nem kelti azt a látszatot, hogy a Csatornája egy az illető márka, szervezet, esemény vagy személy által létrehozott Csatorna; (ii) nem kelti azt a látszatot, hogy az Ön Csatornáját az illető márka, szervezet, esemény vagy személy jóváhagyta vagy engedélyezte, ha Csatornája nem rendelkezik ilyen jóváhagyással vagy engedéllyel; (iii) nem áll szándékában más módon megtéveszteni, félrevezetni vagy becsapni másokat; és (iv) nem szegi vagy sérti meg más módon az illető márka, szervezet, esemény vagy személy semmilyen jogát, ideértve a védjegyjogokat, a szerzői jogokat vagy a reklámhoz való jogokat.

1.3 Az Ön nevének és elérhetőségeinek, Csatornája nevének és minden egyéb profiladatnak vagy leírásnak, amelyet Ön ad meg akkor, amikor regisztrál egy Csatornára, vagy más módon tartozik az Ön Csatornájához, valódinak kell lennie, nem lehet megtévesztő és pontosan kell tükröznie annak tárgyát. Csatornája nevének egyedinek kell lennie, nem pedig általánosnak (pl. élelmiszer, gépkocsik).

1.4 Nem hozhat létre vagy használhat Csatornát felforgatás vagy gyalázkodás céljára. A fentiek korlátozása nélkül, Ön nem hozhat létre egy vagy több Csatornát abból a célból, hogy megakadályozzon másokat ilyen Csatornák használatában, Csatornák vagy Csatornanevek eladásában vagy Csatorna "foglalásban" való más módon történő részvételben. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük vagy felfüggesszük azokat a Csatornákat, amelyek megsértik a BBM Channels Feltételeket, vagy bármely olyan politikát, amelyet közzéteszünk a BBB Channels működésével vagy bármely inaktív Csatornával kapcsolatban. Továbbá, fenntartjuk magunknak a jogot a nem engedélyezett Csatornák, Csatornanevek, Csatorna azonosítók és igazgatási jogosítványok átruházására azon márkának, szervezetnek, eseménynek vagy személynek, amelyről vagy akiről ésszerűen gondolhatjuk, hogy jogosult a Csatorna nevére vagy a Csatorna létrehozására vagy igazgatására az illető márka, szervezet, esemény vagy személy számára.

1.5 Miután az Ön regisztrálása a Csatornára elfogadásra került, Ön közzétehet és megjeleníthet olyan Tartalmat (ahogy az a BBM megállapodásban meghatározásra került), amely a Csatornán bemutatott márkára, szervezetre, eseményre vagy személyre jellemző. Tartalom közzététele és megjelenítése egy Csatornán nem adja át Nekünk a Tartalom tulajdonjogát, de ha Ön így tesz, ezáltal engedélyt ad Nekünk és társvállalkozóinknak a Tartalomhoz való hozzáférésre, ahogy a BBM megállapodásban megállapításra került, oly módon, hogy Mi és társvállalkozóink elérhetővé tehetjük a Tartalmat a BBM Channels szolgáltatásaként. Ön egy nem kizárólagos, jogdíjmentes, világszerte érvényes licencet is biztosít nekünk az Ön Tartalmának reprodukálására, nyilvános bemutatására és megjelenítésére, ideértve, de nem kizárólagosan, a Csatorna nevét, képernyőképeket, logókat, ikonokat és védjegyeket ("Jelek") bármely médiafelületen, amely jelenleg ismert vagy később kerül kifejlesztésre, a BBM Channels reklámozásával kapcsolatban, az Ön előzetes beleegyezésével, mely beleegyezést nem lehet ok nélkül megtagadni vagy késleltetni, s mely az illető Csatorna létezéséig érvényes. Mi tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy nincs jogunk, jogcímünk vagy érdekünk az Ön Jegyeiben vagy Jegyeire (kivéve azok használatának jogát a BBM Channels Feltételek szerint), és továbbá elfogadjuk, hogy az Ön minden joga, jogcíme vagy érdeke az illető Jegyekkel kapcsolatban az Ön tulajdonában marad. A fentiek korlátozása nélkül, az Ön Jegyeinek a BBM Channels reklámozására történő használatával kapcsolatban Mi nem: (i) módosítjuk a Jegyeket vagy azok bármelyikét, kivéve, ha azt Ön előzetesen kifejezetten és a fent ismertetett folyamat szerint jóvá nem hagyta; (ii) kapcsoljuk össze a Jegyeket, vagy azok bármelyikét, bármely más jeggyel, illetve nem hozunk létre összetett jegyeket; vagy (iii) teszünk semmi olyasmit, ami veszélyeztetné az Ön Jegyekkel kapcsolatos jogait.

1.6 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön Csatornája látható lesz a BBM Channels bármely felhasználója számára (kivéve, ha Ön magáncsatorna kiválasztásának lehetősége mellett dönt a Csatorna konfigurálása során), és hogy Csatornája tartalma nyilvános és megtekinthető lesz mindenki számára, aki előfizet az Ön Csatornájára ("Előfizetők"), vagy aki más módon tekintheti meg az Ön Csatornáját és annak tartalmát.

1.7 Noha mi biztosítjuk Önnek a feltételeket egy Csatorna létrehozására, a Csatornája igazgatásáért és használatáért, az Ön Tartalmát és az Előfizetőkkel fenntartott kapcsolatokat is beleértve, kizárólag Ön felel.

1.8 Ha Ön ajánlatokat vagy igényléseket ("Kínálat") kap vagy tesz elérhetővé az Előfizetőknek Csatornáján keresztül, például egy olyan külön webhelyre való hivatkozás vagy URL útján, mely tartalmazza a Kínálat részleteit, a BBM Channels Feltételek bármely korlátozása nélkül, a következők érvényesek:

(a) Csak olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhat fel, amelyeknek Ön a forgalmazója, engedélyezett viszonteladója vagy gyártója;
(b) Önnek gondoskodnia kell arról, hogy Kínálata minden hatályos törvénynek, rendeletnek és szabálynak megfeleljen;
(c) Önnek világosan ki kell jelölnie az Ön Kínálatát szabályozó feltételeket és kikötéseket, beleértve minden korlátozást és lejárati dátumot;
(d) Ön nem állíthatja, hogy Mi valamilyen módon kapcsolatban állunk az Ön Ajánlatával; feltéve, hogy egy felhasználó átirányítása egy a Mi nevünkben működtetett webhelyhez vagy szolgáltatáshoz, például a BlackBerry Worldhoz, nem szegi meg ezt a rendelkezést;
(e) A Kínálat teljesítéséért kizárólag Ön a felelős, és Ön beleegyezik, a Mi kérésünkre, hogy megvédjen Minket az Ön Kínálatával kapcsolatos minden követelés vagy eljárás miatt, és kártalanítson Minket minden veszteségért, kötelezettségért és költségért (minden ésszerű jogi költséget is beleértve), amelyet az Ön Kínálatával kapcsolatban szenvedünk el vagy amelynek kitesszük magunkat; és
(f) Nem vagyunk felelősek semmilyen, az Ön Kínálatából származó jóvátételért, csalásért vagy egyéb problémáért.

1.9 Ha Ön közvetlenül Előfizetői személyes azonosító adataihoz kap hozzáférést, illetve ezeket gyűjti, meg kell felelnie az adatok és a magánélet védelmére vonatkozó hatályos törvényeknek, ideértve, de nem kizárólagosan, az Ön adatvédelmi politikájának nyilvánosan elérhetővé tételét az Előfizetők számára, világosan tájékoztatva az Előfizetőket arról, hogy Ön milyen adatokat gyűjt össze, illetve milyen cél(ok)ra, és a hatályos törvények és rendeletek szerinti minden szükséges beleegyezés megszerzését.

2. ELŐFIZETÉS EGY CSATORNÁRA ÉS MEGJEGYZÉSEK KÖZZÉTÉTELE.

2.1 Ha egy Csatorna Előfizetőjévé válik, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

(a) a Csatorna tulajdonosa Tartalmat, Kínálatokat, reklám-információkat vagy más közleményeket küldhet Önnek a BBM keretén belül. Kérjük, ellenőrizze a Csatorna vonatkozó beállításait és opcióit a rendelkezésre álló szűrőket illetően a Csatorna tulajdonosától kapott ilyen közleményekkel, valamint azzal kapcsolatban, hogyan lehet lemondani az előfizetést a Csatornára, ha többé nem kíván ilyen közleményeket kapni;
(b) bizonyos Önnel kapcsolatos információk, például az Ön megjelenítendő neve és megjelenítendő képe hozzáférhető lesz a Csatorna tulajdonosa számára, és minden személyes adatra, amelyet Ön a Csatorna tulajdonosának megadott, érvényes a Csatorna tulajdonosának vonatkozó adatvédelmi politikája;
(c) ha a Csatorna rendszergazdája engedélyezi, Ön megjegyzéseket tehet közzé a Csatornán, és jelezheti jóváhagyását egy Csatornán közzétett tartalmat vagy megjegyzést illetően ("Megjegyzések") és/vagy beszélgethet a Csatorna rendszergazdájával. Az Ön Megjegyzéseinek és beszélgetéseinek a Csatorna tárgyára kell korlátozódniuk, és be kell tartaniuk a BlackBerry online közösségi normákat, amelyek itt tekinthetők meg: www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Az Ön Megjegyzései és minden választása, amelyet a BBM Channels szolgáltatás keretén belül tesz, hogy jelezze jóváhagyását egy közleményt vagy megjegyzést illetően, nyilvánosan megjelenítésre kerül és megtekinthető lesz a Csatorna többi Előfizetője számára, valamint mások számára, akik más módon tekinthetik meg a Csatornát és annak tartalmát (pl. a Csatorna rendszergazdái), más Előfizetők megoszthatják azokat BBM ismerőseikkel, és a Csatorna rendszergazdája törölheti azokat. Emiatt mi erősen ajánljuk, hogy ne foglaljon bele olyan információkat Megjegyzéseibe vagy a Csatorna tulajdonosaival folytatott beszélgetéseibe, amelyek alapján személyesen azonosítható; és
(e) Az Ön megjelenítendő neve és megjelenítendő képe a BBM-en megjelenítésre kerül minden Megjegyzéshez, amelyet Ön a Csatornán közzétesz vagy beküld. Emellett, a Csatornák, amelyekre Ön feliratkozott, megtekinthetőek lesznek azok számára, akik megtekinthetik az Ön BBM profilját, beleértve az Ön BBM ismerőseit és azokat, akik meghívják Önt, hogy BBM ismerősök legyenek. Ön ajánlásokat is készíthet azokról a Csatornákról, amelyek érdeklik Önt azon Csatornák alapján, amelyekre Ön és az Ön BBM ismerősei feliratkoztak, és az Ön BBM profiljához és BlackBerry azonosítójához társuló egyéb információkról, és jelezheti az Ön BBM ismerőseinek küldött, egy Csatornára való előfizetésre meghívóban, hogy előfizetett arra a Csatornára. Ön lemondhatja egy Csatorna előfizetését, ha nem akarja, hogy az a Csatorna megjelenjen az Ön BBM profilján.

3. TOVÁBBI SZABÁLYOK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN. A BBM megállapodás kiegészítéseként, amelyben Ön már szerződő fél, és annak bármilyen korlátozása nélkül, Ön elfogadja a következőket:

3.1 Ön a kizárólagos felelős minden Tartalomért vagy Megjegyzésért, amelyet egy Csatornán közzétett vagy oda beküldött. Mi nem ellenőrizzük a Tartalmat vagy a Megjegyzéseket, és nem szavatoljuk az ilyen Tartalomnak vagy Megjegyzéseknek a pontosságát, fedhetetlenségét vagy minőségét, és nem vagyunk felelősek ezekért. Ön a saját kockázatára használ bármely Tartalmat vagy Megjegyzést, illetve bízik meg ezekben;

3.2 Ön a felelős minden hatályos törvény és rendelet (és iparági irányelvek, ahol érvényes) betartásáért a BBM Channels Ön általi használatával kapcsolatban, egy Csatornát közzétett vagy ahhoz beküldött Tartalmat vagy Megjegyzéseket is ideértve, és, ha ide tartozik, Ön felel azért, hogy létezzen egy politika a sértő tartalom eltávolítására az Ön Csatornájáról, amely megfelel a Digital Millennium Copyright Act-nek (DMCA - Digitális Szerzői Jogi Törvény). A fentiek korlátozása nélkül, az Ön által egy Csatornára közzétett Tartalomnak meg kell felelnie a BBM Channels tartalom irányelveinek, amelyek itt találhatóak meg: www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Ön nem küldhet kéretlen üzeneteket felhasználóknak vagy Csatornáknak, ideértve a másolatokat vagy a több hasonló üzenetet, és nem tehet közzé olyan Megjegyzéseket, amelyek nem a Csatorna közleményére vonatkoznak;

3.4 Ön elfogadja, hogy korlátozásokat jelölhetünk ki az Ön azon lehetőségét illetően, hogy bizonyos Csatornákat vagy Tartalmat kiválaszthasson, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön életkora és tartózkodási helye alapján, amely információkat Öntől gyűjtünk össze, és azokat arra használjuk, hogy az Ön profiljának vagy jogrendszerének megfelelő, vagy Önt más módon érdeklő tartalmat biztosítsunk Önnek;

3.5 Nekünk és az általunk megbízott személyeknek jogukban áll (de nem kötelességük) a Mi és az ő saját belátásuk szerint bármilyen Tartalmat vagy Megjegyzést bármely okból előzetesen kiszűrni, visszautasítani és eltávolítani;

3.6 Ez a BBM Channels kiegészítés hivatkozásként magába foglalja és kiegészíti Adatvédelmi politikánkat, amely itt található meg: www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Abban az esetben, ha az Adatvédelmi politika és jelen BBM Channels kiegészítés ellentmond egymásnak, a BBM Channels kiegészítés élvez elsőbbséget ennek az ellentmondásnak a vonatkozásában. Az előbb említettek általános érvényességének korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy:

(a) ha Ön engedélyezi a tartózkodási hely funkciót a BBM Channels számára, az Ön készülékének helyéről időszakosan mintát vesznek (minden tizenöt percben, bizonyos esetekben még akkor is, ha a BBM nincs megnyitva az Ön készülékén) és tárolják azt az Ön készülékén, GPS (ahol rendelkezésre áll), vezeték nélküli torony és Wi-Fi/WLAN elérési pont információk felhasználásával. Egyes esetekben, mivel az Ön készüléke a nap folyamán változtatja helyét, ezek az információk elküldésre kerülnek a BlackBerry kiszolgálókhoz, hogy Mi hozzákapcsolhassuk az információkat az Ön BBM vagy BlackBerry azonosító profiljához, annak érdekében, hogy sokkal fontosabb promóciós vagy Csatorna tartalommal lássuk el Önt, ideértve a helyhez vagy időhöz kötött Kínálatokat, amelyek a geofencing funkciót használják készüléke jelenlegi helye alapján. Ennek a helykereső funkciónak a letiltásához kérjük, ellenőrizze a BBM menü beállításait a rendelkezésre álló szűrőket illetően.

(b) Mi felhasználhatjuk a BBM Channels Ön általi használatáról összegyűjtött információit, ideértve az Ön Csatornájának előfizetéseit és tevékenységeit, az Ön BBM profiljához és BlackBerry azonosítójához társuló információkat, és az Ön helyét, hogy megértsük és előre jelezzük az Ön preferenciáit és érdeklődési körét, hogy olyan Csatornákat, tartalmat vagy szolgáltatásokat fejlesszünk ki, közöljünk vagy biztosítsunk Önnek, Tőlünk vagy más forrásokból, például Csatorna tulajdonosoktól, amelyek érdekelhetik Önt. Ezeket az adatokat más BlackBerry megoldás termékek és szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos információkkal is összekapcsolhatjuk (például, a BlackBerry Worldon és a böngészési tevékenységen vagy keresésen keresztül összegyűjtött információkkal), hogy testre szabjuk az Ön felhasználói élményét, más termékeket és szolgáltatásokat javasoljunk Önnek, és még inkább a tárgyra vonatkozó promóciós tartalommal lássuk el Önt a BBM-ben az Ön profilja alapján. Ez magába foglalhatja előfizetésre meghívó üzenetek és közlemények küldését a BBM keretén belül a Csatorna tulajdonosok nevében, akik kérték Tőlünk, hogy üzenetet küldjünk a BBM Channels felhasználóinak vagy a célközönség azon szeletének, akik egyeznek az Ön demográfiai profiljával és érdeklődési körével. Mi azonban nem adunk meg személyes azonosításra használható adatokat a Csatorna tulajdonosoknak, kivéve, ha Ön engedélyt nem ad nekünk erre (például jelen Kiegészítés 2.1(b) pontja szerint, ha Ön előfizet egy Csatornára). Kérjük, ellenőrizze a BBM menü beállításait azon szűrőket illetően, amelyek egy bizonyos Csatornától érkező jövőbeli kéretlen meghívások vagy üzenetek letiltására, valamint egy Csatorna előfizetésének lemondására vonatkoznak.