BBM CHANNELS-ЫНЫН ТИРКЕМЕСИ

Сиздин тармакты үй-бүлө жана достор чөйрөңүздөн тышкары кеңейтип, Сизге кызык болгон эл, жамааттар жана брэнддер менен байланышууга мүмкүнчүлүк берген BBM ичиндеги социалдык тармак мүмкүнчүлүгү болгон BBM Channels-а кош келиңиз. Сиз BlackBerry платформасындагы BBM-ди колдонсоңуз, BBM жана BBM Channels, Сиздин BlackBerry Чечимиңизди түзгөн программа менен кызматтарды колдонушуңузду тескеген жана Сиз анын тарабы болгон BlackBerry Чечимин колдонууга Лицензиялык Келишимдин ("BBЧКЛК") жоболорунда жана шарттарында аныкталгандай жана аларга ылайык, Сиздин BlackBerry Чечимиңиздин бөлүгү болуп саналат. Сиз BlackBerry-ден башка платформадагы BBM-ди колдонсоңуз, BBM жана BBM Channels, Сиздин Чечимиңизди колдонушуңузду тескеген жана Сиз анын тарабы болгон BBM Кызмат Жоболорунун ("BBM КЖ") жоболорунда жана шарттарында аныкталгандай жана аларга ылайык, Сиздин BBM Чечимиңиздин бөлүгү болуп саналат. Бул Тиркеменин максаттары үчүн, "BBM Макулдашуусу" деген атоо Сиздин өзүңүздүн BlackBerry Чечимиңизди же BBM Чечимиңизди колдонушуңузду тескеген тиешелүү түрдө BBЧКЛК же BBM КЖ дегенди билдирет. Эгер Сиз BBM Channels-ын колдонууга BBM Channels веб порталы аркылуу катталып жатсаңыз, "BBM Макулдашуусу" деген атоо BBM КЖ дегенди билдирет. Эгер Сиздин юрисдикцияңыз үчүн тиешелүү BBM Макулдашуусунун нускасы Сизде жок болсо, бул жерден таба аласыз: www.blackberry.com/legal.

BBM Макулдашуусу BBM Channels-а караса, ал тиешелүү түрдө Сиздин BlackBerry Чечимиңиздин же BBM Чечимиңиздин бөлүгүн түзгөнү менен тиешелүү болсо, бул Тиркемеде Сиздин BBM Channels кызматын колдонушуңузга кошумча жоболор менен шарттар аныкталат. BBM Макулдашуусу, бул Тиркеме киргизген толуктоолор жана өзгөртүүлөргө ылайык, "BBM Channels-ын Жоболору" деп берилет. BBM Макулдашуусу менен ушул BBM Channels-ын Тиркемесинин ортосунда келишпестик болсо, мындай конфликттин чегинде BBM Channels-ын Тиркемеси артыкчылыкка ээ болмокчу.

BBM CHANNELS ЖОБОЛОРУ СИЗ ЫЛДЫЙКЫ 'МАКУЛМУН' ДЕГЕНДИ БАСЫП, БУЛ BBM CHANNELS-ЫН ТИРКЕМЕСИНЕ МАКУЛ БОЛГОНДО СИЗ: ЭГЕР ӨЗҮҢҮЗ ҮЧҮН МАКУЛ БОЛУП ЖАТСАҢЫЗ, ЖЕКЕ СИЗ; ЖЕ ЭГЕР СИЗ BBM CHANNELS-ЫН КОМПАНИЯҢЫЗДЫН ЖЕ БАШКА ЖАКТЫН АТЫНАН КОЛДОНУУГА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БОЛСОҢУЗ, АНЫН ПАЙДАСЫНА СИЗ ИШ АЛЫП БАРЫП ЖАТКАН ЖАКТЫН (КАНДАЙ БОЛГОН КҮНДӨ ДА, "СИЗ", МЫНДАЙ ШИЛТЕМЕ БЕРИЛИП: "СИЗ" же "СИЗДИН" ТИЕШЕЛҮҮ ТҮРДӨ ТҮЗҮЛҮП), МЕНЕН СИЗ BBM МАКУЛДАШУУСУН ТҮЗГӨН THE BLACKBERRY ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН ("БИЗ" же "БИЗГЕ") ОРТОҢОРДОГУ МИЛДЕТТЕНДИРҮҮЧҮ МАКУЛДАШУУ БОЛУП КАЛАТ. ЭГЕР СИЗ BBM CHANNELS-ЫН ЖОБОЛОРУНА МАКУЛ БОЛУУГА ДАЯР БОЛБОСОҢУЗ, СИЗ BBM CHANNELS КЫЗМАТЫН КОЛДОНУУГА УРУКСАТЫҢЫЗ ЖОК. Бул BBM Channels-ын Тиркемесинде аныктамасы берилбеген BBM Channels-ын Тиркемесиндеги баш тамга менен жазылган атоолордун баары BBM Макулдашуусунда белгиленген мааниге ээ.

1. BBM CHANNEL ЖАРАТУУ.

1.1 BBM Channels-ын Жоболоруна ылайык, Сиз ыйгарым укуктуу өкүлү болгон брэнд, уюм, окуя же жеке инсанды чагылдырган уникалдуу BBM Channels ("Канал") түзүп жана башкаруу үчүн BBM Channels-ын колдоно аласыз. BBM CHANNELS-ЫН ТҮЗҮҮ МЕНЕН, СИЗ МЫНДА БРЭНД, УЮМ, ОКУЯ ЖЕ ЖЕКЕ ИНСАНДЫН АТЫНАН АРАКЕТ КЫЛАСЫЗ ЖАНА АЛАРДЫН АТЫНАН КАНАЛ ТҮЗҮҮГӨ ЖАНА БАШКАРУУГА ЫЙГАРЫМ УКУГУҢУЗ БАР ЭКЕНИНЕ КЕПИЛДИК БЕРЕСИЗ.

1.2 Сиз, ошондой эле, брэнд, уюм, окуя же жеке инсанга колдоо же кызыгууңузду билдирүү үчүн Канал түзсөңүз да болот, анын шарттары – Сиз аны мындай гана жол менен жасаган болушуңуз керек: (i) Сиздин Канал Канал ал брэнд, уюм, окуя же жеке инсан тарабынан түзүлгөндөй сезилбейт; (ii) эгер Сиздин Канал мындай колдоо же ыйгарым укукка ээ болбосо, Сиздин Канал ал брэнд, уюм, окуя же жеке инсан тарабынан туура көрүлгөн /колдолгон же ыйгарым укук берилгендей сезилбейт; (iii) башкаларды дагы бир башкача адаштырып, чаташтырып же алдоону көздөбөйт; жана (iv) мындай брэнд, уюм, окуя же жеке инсандын эч кандай укуктарын, анын ичинде соода белгиси, автордук же ачыктык укуктарын башка эч кандай тебелеп же бузбайт.

1.3 Сиздин атыңыз жана байланыш маалыматыңыз, Сиздин Каналыңыздын аты жана Сиз Канал үчүн катталып жатканда берген, же Сиздин Каналда дагы башкача камтылган башка кандай болбосун профайл маалыматы же сүрөттөлүшү чын болушу керек, башкаларды адаштырбашы керек жана өзүнүн темасын кылдат чагылдырышы керек. Сиздин Каналыңыздын аты ачык билинип турушу керек жана жалпы ат болушуна жол берилбейт (мисалы, тамак-аш, машиналар).

1.4 Сизге бүлдүрүү же кемсинтүү максатында Канал түзүүгө же колдонууга жол берилбейт. Буга чейин айтылганды чектебестен, Сизге башкалардын мындай Каналдарды колдонушуна жол бербөө максатында бир нече Канал түзүүгө, Каналдарды же Канал аттарын сатууга, же дагы башка Канал 'скуотиңге' аралашууга жол берилбейт. Биз BBM Channels-ы Жоболорунун жоболорун, биз BBM Channels-ын колдонууга байланыштуу жарыялаган кандай болбосун саясатты бузган Каналдарды, же кайсы болбосун жансыз Каналдарды жок кылууга же токтото турууга укуктуубуз. Биз ошондой эле ыйгарым укуксуз Каналдарды, Канал аттарын, Канал ID-лерин, жана/же башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн Биздин Канал атына мыйзамдуу укугу бар же мындай брэнд, уюм, окуя же жеке инсан үчүн Канал түзүү же башкарууга укугу бар деп эсептөөгө негизибиз болгон брэнд, уюм, окуя же жеке инсанга, же алардын ыйгарым укуктуу өкүлүнө өткөрүп берүүгө укуктуубуз.

1.5 Сиздин Каналдагы каттооңуз кабыл алынары менен Сиз Каналда сүрөттөлгөн брэнд, уюм, окуя же жеке инсанга байланышкан Мазмунду (BBM Макулдашуусунда аныктамасы берилгендей) жаза жана көрсөтө аласыз. Каналда Мазмун жазуу жана көрсөтүү Мазмунду бизге менчик кылбайт, бирок мындай кылуу менен Сиз Биз жана биздин өнөктөр Мазмунду BBM Channels кызматынын бөлүгү катары жеткиликтүү кылышыбыз үчүн, BBM Макулдашуусунда аныкталгандай, Бизге жана биздин өнөктөрүбүзгө мындай Мазмунга лицензия бересиз. Сиз ошондой эле Сиздин алдын ала макулдугуңузга ылайык Канал канча жашаса, ошончо убакытка азыр белгилүү же BBM Channels-ын сүрөөгө байланыштуу кийинчерээк иштелип чыккан каражаттардын баарында чектөөсү жок Канал атын, скриншотторун, логотиптерин, айкондорун жана соода белгилерин ("Белгилер") кошуп Сиздин Мазмунду кайра иштетүүгө жана эл алдында аткарууга Бизге жана биздин өнөктөрүбүзгө тиешелүү эксклюзив эмес, гонорарсыз, бүткүл дүйнөлүк лицензия бересиз, мындай уруксат негизсиз кайра алынып же кечиктирилбеши керек. Биз Сиздин Белгилериңизге (буларды BBM Channels-ын Жоболорунун жоболору менен шарттарына ылайык колдонуу укугунан тышкары) укук, укук негизи же кызыкчылыгыбыз жок экенин жана андан ары мындай Белгилерге болгон Сиздин бардык укук, укук негизи же кызыкчылыгыңыз Сизде каларын ырастайбыз жана ага макулбуз. Буга чейин айтылганды чектебестен, BBM Channels-ын сүрөө үчүн Сиздин Белгилерди колдонгонуңузга байланыштуу Биз: (i) Сиз алдын ала ачык жактырган учурлардан тышкары жана жогоруда аныкталган процесске ылайык Белгилерди же алардын кайсынысын болбосун өзгөртпөйбүз; (ii) Белгилерди же алардын кайсынысын болбосун башка белгилер менен айкаштырбайбыз же кандай болсо да курама белги түзбөйбүз; же (iii) Сиздин Белгилерге укугуңузга шек келтирген эч нерсе кылбайбыз.

1.6 Сиз BBM Channels-ын каалаган колдонуучусу Сиздин Каналды көрө аларын (Сиз Каналды баптап жатканда Сиздин Каналыңызды жеке Канал деп аныктагандан башка учурларда), жана Сиздин Каналыңыздын мазмуну коомдук болуп, Сиздин Каналыңызга жазылган элдин баарына ("Жазылуучуларга"), же Сиздин Каналыңызды жана анын мазмундарын дагы башкача көрө алгандарга көрүнөрүн ырастайсыз жана ага макулсуз.

1.7 Биз Сизге Канал түзүү мүмкүнчүлүгүн беребиз, Сиз болсо Сиздин Каналыңызды башкаруу жана колдонуу, анын ичинде Сиздин Мазмун жана Жазылуучулар менен аракеттешүү үчүн толук жооптуусуз.

1.8 Эгер Сиз BBM Channels Жоболорундагы эч нерсени чектебестен Сиздин Канал аркылуу, анын ичинде Сунуш чоо-жайын камтыган өзүнчө веб сайтка шилтеме же URL жолу менен, Жазылуучуларга жеткиликтүү боло турган сунуштарды же суранычтарды ("Сунуш") пайда кылсаңыз же жасасаңыз, төмөнкүлөр колдонулат:

(a) Сиз өзүңүз сатуучусу, ыйгарым укуктуу кайра сатуучусу же өндүрүүчүсү болгон өнүмдөр же кызматтарды гана сунуш кыла аласыз;
(b) Сиз Сиздин Сунушуңуз тиешелүү мыйзамдардын, ченемдердин жана эрежелердин баарына баш иерин кепилдешиңиз керек;
(c) Сиз Сунушуңузду тескеген жоболор менен шарттарды, анын ичинде кандай болбосун чектөөлөрдү жана мөөнөтү өтчү күндөрдү ачык аныкташыңыз керек;
(d) Эгер колдонуучуну Биз иштеткен же биздин атыбыздан башкалар иштеткен BlackBerry World сыяктуу сайтка же кызматка багыттоо бул жобону бузуу болбосо; Биз Сиздин Сунуш менен кандай болсо да өнөкпүз деп туюндурууга Сизге жол берилбейт;
(e) Сунуштун аткарылышы үчүн жалгыз гана сиз жооптуусуз жана Биз Сиздин Сунушуңузга байланышкан кандай болбосун доомат жана териштирүүлөрдөн Бизди коргоону, жана Сиздин Сунушуңузга байланыштуу Биз тарткан же дуушар болгон кандай болбосун зыян, жоопкерчилик же чыгымдардын (анын ичинде кандай болбосун жөндүү соттук чыгымдардын) ордун Бизге толтуруп берүүнү сурансак, Сиз макулсуз; жана
(f) Биз Сиздин Сунушуңуздан келип чыккан кандай болбосун туура эмес жабуу, кесепчилик же башка көйгөйлөр үчүн жооптуу эмеспиз.

1.9 Эгер Сизге Сиздин Жазылуучуларыңыз тууралуу жекелиги аныкталуучу маалыматка жетки берилсе, же чогултсаңыз, Сиз тиешелүү купуялык жана берилмелерди коргоо мыйзамдарын, анын ичинде Жазылуучуларга Сиздин купуялык саясатыңызды жалпы жеткиге коюп, Жазылуучуларга Сиз кайсы маалыматты чогултуп жатканыңызды жана эмнеге чогултуп жатканыңыздын себеп(тер)ин ачык айтып, жана тиешелүү кандай болбосун мыйзамдарда жана ченемдерде талап кылынган макулдуктарды алууну чектебестен аткарышыңыз керек.

2. КАНАЛГА ЖАЗЫЛУУ ЖАНА ЖОРУМДАРДЫ ЖАЗУУ.

2.1 Каналдын Жазылуучусу болгондо, Сиз буларды ырастайсыз жана аларга макулсуз:

(a) Канал ээси BBM чегинде Сизге сүрөөлөр тууралуу Мазмун, Сунуш, маалымат же башка коммуникацияларды жөнөтүшүнө жол берилет. Канал ээсинен мындай коммуникацияларды алуу, жана эгер Сиз бул коммуникацияларды мындан ары алууну каалабасаңыз Каналга жазылуудан чыгуу боюнча жеткиликтүү башкарууну табуу үчүн Канал үчүн тиешелүү баптоолорду жана опцияларды текшериңиз;
(b) Сиздин көрүнчү атыңыз жана көрүнчү сүрөтүңүз сыяктуу Сиз тууралуу айрым маалымат Канал ээси үчүн жеткиликтүү болот, жана Канал ээсине берилген кандай болбосун жеке маалымат Канал ээсинин тиешелүү купуялык саясатына ылайык тескелет;
(c) Канал администратору мүмкүнчүлүк берген болсо, Сиз жорум жазсаңыз жана Каналдагы жазууну же жорумду ("Жорумдар") Сиздин колдооруңузду билдирсеңиз жана/же Канал администратору менен сүйлөшсөңүз болот. Сиздин Жорумдарыңыз жана сүйлөшүүлөрүңүз Каналдын темасы менен чектелиши жана төмөнкү даректен көрсө боло турган BlackBerry Онлайн Жамаат Стандарттарын карманышы керек: www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Сиздин Жорумдарыңыз, жана Сиздин BBM Channels кызматынын чегиндеги жазууну же жорумду жактырганыңызды билдирүү үчүн кандай болбосун тандоолоруңуз жалпыга көрсөтүлүп, жана Каналдын башка Жазылуучуларына да, Каналды жана анын мазмундарын дагы башкача көрө алган башка элге (мисалы, Канал башкаруу) да көрүнүп турат, аларды башка Жазылуучулар BBM катыштары менен бөлүшө алышат, жана Канал администратору жок кыла алат. Ушул себептүү, Сиз Сиздин Жорумдарыңызга же Сиздин Канал ээлери менен сүйлөшүүлөрүңүзгө кандай болбосун жекелиги аныкталуучу маалымат кошпошуңузду көптөн-көп сунуш кылабыз; жана
(e) Сиздин BBM-де көрүнчү атыңыз жана көрүнчү сүрөтүңүз Сиз Каналга жазган же жөнөткөн кандай болбосун Жорумдар менен бирге көрсөтүлмөкчү. Буга кошумча, Сиз жазылган Каналдар Сиздин BBM профайлыңызды көрө алгандарга, анын ичинде Сиздин BBM Катыштарыңызга жана Сиз BBM Катышыңыз болууга чакырган колдонуучуларга көрүнмөкчү. Биз ошондой эле Сиз жана Сиздин BBM Катыштарыңыз жазылган Каналдар жана Сиздин BBM профайлыңыз жана BlackBerry ID-ңизге байланышкан башка маалыматтын негизинде Сизди кызыктырышы мүмкүн болгон Каналдар боюнча сунуштарды иштеп чыгышыбыз мүмкүн, жана Сиздин BBM Катыштарыңызга жиберилген жазылууга чакырууларда Сиз ал Каналга жазылганыңызды көрсөтүшүбүз мүмкүн. Сиз Канал Сиздин BBM профайлыңызда тизмеленишин каалабасаңыз, ал Каналга жазылуудан чыгып кете аласыз.

3. КОШУМЧА КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ. Сиз буга чейин эле тарабы болгон BBM Макулдашуусуна кошумча жана андагы эч нерсени чектебестен, Сиз буларга макулсуз:

3.1 Сиз Каналга жазган же жөнөткөн Мазмун жана Жорумдар үчүн бүт бойдон Сиз жооптуусуз. Биз Мазмун же Жорумдарды көзөмөлдөбөйбүз жана Биз мындай Мазмун же Жорумдардын кылдаттыгына, толуктугуна, же сапатына кепилдик бербейбиз, жана алар үчүн жоопкерчилик тартпайбыз. Кандай болбосун Мазмун же Жорумдарды Сиз кандай болбосун колдонгонуңуз же аларга таянганыңыз Сиздин тобокелиңизде;

3.2 Сиз BBM Channels-ын колдонушуңузга байланыштуу тиешелүү мыйзамдар менен ченемдердин баарын (жана тиешелүү жерлерде өндүрүш эрежелерин) аткаруу үчүн, анын ичинде Каналга Мазмун же Жорумдарды жазуу же жөнөтүү үчүн жооптуусуз, жана, тиешелүү болсо, Сиз Санарип Доордогу Автордук укук Актысына (Digital Millennium Copyright Act) ылайык Сиздин Каналыңыздан мыйзам бузуучу мазмунду алып салуу саясатыңыз болушу үчүн жооптуусуз. Буга чейин айтылганды чектебестен, Сиз Каналга жазган Мазмун төмөнкү даректеги BBM Channels Мазмун Эрежелерине ылайык келиши керек: www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Сизге колдонуучуларды же Каналдарды "спамдоого", анын ичинде кайра-кайра жазып, же бирдей жазууларды көп жолу жайгаштырып, же Сиздин Жорумдарыңыз астында чыгуучу Канал жазуусуна тиешеси жок Жорумдарды жазууга жол берилбейт;

3.4 Биз Сиздин айрым Каналдарга же Мазмунга жетки алуу мүмкүнчүлүгүңүзгө, анын ичинде Биз Сизден чогулткан Сиздин жаш курагыңыздын жана турган жериңиздин негизинде чек койбостон чек койо аларыбызга, жана ал маалыматты Сиздин профайлыңызга же юрисдикцияңызга туура келген же дагы башкача Сизге кызык боло турган мазмун камсыз кылуу үчүн колдонушубузга Сиз макулсуз;

3.5 Биздин жана биз дайындаган кишилердин өзүбүздүн жана алардын сактыгыбызда кандай себептен болсо да кандай болбосун Мазмун же Жорумду алдын-ала карап, баш тартып же жок кылууга укугубуз (бирок милдетибиз эмес) бар;

3.6 Бул BBM Channels-ын Тиркемеси пикирлер жана толуктоолор менен төмөнкү даректеги биздин Купуялык Саясатыбызга кирет: www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Купуялык Саясаты менен ушул BBM Channels-ын Тиркемесинин ортосунда келишпестик болсо, мындай конфликттин чегинде BBM Channels-ын Тиркемеси артыкчылыкка ээ болмокчу. Буга чейин айтылгандын жалпылыгын чектебестен, Сиз буларга макулсуз:

(a) Сиз BBM Channels үчүн турган жер функцияларын иштетсеңиз, Сиздин түзмөгүңүздүн турган жери маал-маалы менен (он беш мүнөт сайын, анын ичинде айрым учурларда BBM Сиздин түзмөгүңүздө ачык болбогондо да) GPS (жеткиликтүү болгон жерлерде), зымсыз мунара жана Wi-Fi/WLAN түйүн маалыматын колдонуп ченелип, Сиздин түзмөгүңүздө сактала берет. Айрым учурларда, Сиздин түзмөгүңүз Сиздин күнүңүз ичинде ордун которгон сайын, мындай маалымат BlackBerry серверлерине жөнөтүлүп турмакчы, ошентип, Биз бул маалыматты Сиздин BBM же BlackBerry ID профайлыңызга байланыштырып, Сизге баарынан ылайыктуу сүрөө же Каналдардын мазмунун, анын ичинде Сиздин түзмөгүңүздүн учурдагы турган жерине таянып гео-аймак функцияларын колдонуучу жергиликтүү же убакытка сезгич Сунуштарды бере алабыз. Мындай турган жер функцияларын өчүрүү керектиги тууралуу жеткиликтүү башкаруу үчүн BBM меню баптоолорун караңыз.

(b) Биз Сиздин BBM Channels-ын колдонгонуңуз, анын ичинде Сиздин Канал жазылууларыңыз жана иштериңиз тууралуу чогултулган маалыматты, Сиздин BBM профайлыңызга жана BlackBerry ID-ңизге, ошондой эле Сиздин турган жериңизге байланышкан маалыматты, Сиздин жактырууларыңыз жана кызыгууларыңызды түшүнүү жана алдын ала айтуу жана анын натыйжасында Бизден же Канал ээлери сыяктуу башка булактардан Сизди кызыктырышы мүмкүн болгон Каналдар, мазмун же кызматтар менен Сизди камсыз кылуу үчүн колдоно алабыз. Биз ошондой эле Сиздин тажрыйбаңызды өзгөчөлөштүрүү, Сизге башка өнүмдөрдү жана кызматтарды сунуш кылуу жана Сиздин профайлыңыздын негизинде Сизге BBM-де көбүрөөк ылайыктуу сүрөө мазмунун камсыз кылуу үчүн мындай берилмелерди Сиздин башка BlackBerry Чечиминин өнүмдөрүн жана кызматтарын (мисалы, BlackBerry World жана аралоо иштери, издөөлөр аркылуу чогултулган маалыматты) колдонгонуңуз тууралуу маалымат менен айкаштырышыбыз мүмкүн. Буга Биздин BBM Channels-ын колдонуучуларына же Сиздин демографиялык профайлыңызга жана кызыкчылыктарыңызга туура келген максаттуу калк сегменттерине билдирүүлөрдү жөнөтүүнү суранган Канал ээлеринин атынан BBM алкагында Сизге жазылууга чакырууларды, билдирүү жана жазууларды жиберүү кириши мүмкүн. Бирок, Сиз буга Бизге уруксат бергенден башка учурларда, Биз Канал ээлерине жекелиги аныкталуучу маалымат бербейбиз (мисалы, ушул Тиркеменин 2.1(b) бөлүгүнө ылайык, эгер Сиз Каналга жазылсаңыз). Келечекте кайсы бир Каналдан керексиз чакырууларды же билдирүүлөрдү алууну бөгөө жана Каналдан жазылуудан чыгуу боюнча жеткиликтүү башкаруу үчүн BBM меню баптоолорун карап чыгыңыз.