ACT ADIŢIONAL REFERITOR LA BBM CHANNELS

 

Bine aţi venit la BBM Channels, un program de social networking din cadrul BBM care extinde reţeaua dvs. dincolo de cercul de rude şi prieteni şi vă permite să vă conectaţi cu oameni, comunităţi şi branduri care vă interesează. Dacă dvs. utilizaţi BBM pe platforma BlackBerry, BBM şi BBM Channels fac parte din programul dvs. BlackBerry Solution, aşa cum este el definit în şi este sub incidenţa termenilor şi condiţiilor din Contractul de acordare a licenţei BlackBerry Solution („BBSLA”) ce guvernează utilizarea de către dvs. a software-ului şi a serviciilor ce alcătuiesc programul dvs. BlackBerry Solution şi la care sunteţi deja parte. Dacă dvs. utilizaţi BBM pe o platformă non-BlackBerry, BBM şi BBM Channels fac parte din programul dvs. BBM Solution, aşa cum este el definit în şi este sub incidenţa termenilor şi condiţiilor din Condiţiile de Serviciu BBM („BBM ToS”) ce guvernează utilizarea de către dvs. a BBM Solution şi la care sunteţi deja parte. În vederea acestui Act adiţional, termenul „Acordul BBM” se referă la BBSLA sau BBM ToS ce guvernează utilizarea de către dvs. a programului BlackBerry Solution sau BBM Solution, după caz. Dacă dvs. vă înscrieţi să utilizaţi BBM Channels prin intermediul portalului de internet BBM Channels, termenul „BBM Agreement” se referă la BBM ToS. Dacă dvs. nu aveţi o copie a Acordului BBM aplicabil pentru jurisdicţia dvs., acesta poate fi găsit la www.blackberry.com/legal.

 

În timp ce Acordul BBM se aplică pentru BBM Channels în sensul în care formează o parte a programului dvs. BlackBerry Solution sau BBM Solution, după caz​​, acest Act adiţional stabileşte termenii şi condiţiile care se aplică utilizării de către dvs. a serviciului BBM Channels. Acordul BBM, cu completările şi modificările din acest Act adiţional este menţionat ca „Termenii BBM Channels”. În cazul unui conflict între Acordul BBM şi acest Act adiţional BBM Channels, Actul adiţional BBM Channels va prevala în timpul unui astfel de conflict.

 

TERMENII BBM CHANNELS DEVIN UN CONTRACT ÎNTRE DVS.: în mod individual dacă îl acceptaţi în nume propriu; sau dacă sunteţi autorizat(ă) să utilizaţi BBM Channels în numele companiei dvs. sau a altei persoane juridice, între persoana în beneficul căreia acţionaţi (în orice caz, DVS.”, cu   REFERIRE LA „DVS.” SAU „AL DVS.” INTERPRETÂNDU-SE ÎN CONSECINŢĂ), ŞI PERSOANA JURIDICĂ BLACKBERRY CU CARE AŢI INTRAT ÎN ACORDUL BBM („NOUĂ” sau „NOI”) CÂND ACCEPTAŢI ACEST ACT ADIŢIONAL BBM CHANNELS FĂCÂND CLIC PE „ACCEPT” MAI JOS. DACĂ NU SUNTEŢI GATA SĂ ACCEPTAŢI TERMENII BBM CHANNELS, NU AVEŢI PERMISIUNEA DE A UTILIZA SERVICIUL BBM CHANNELS. Orice termeni scrişi cu majuscule în acest Act adiţional BBM Channels care nu sunt definiţi în acest Act adiţional BBM Channels, sunt explicaţi în Acordul BBM.

 

1.         CUM SE CREEAZĂ UN BBM CHANNEL.

 

1.1       Sub incidenţa Termenilor BBM Channels, dvs. puteţi utiliza BBM Channels pentru a crea şi administra un BBM Channel unic („Canal”) care dispune de un brand, organizaţie, eveniment sau persoană pentru care dvs. sunteţi reprezentant autorizat. PRIN CREAREA UNUI ASTFEL DE BBM CHANNEL, DVS. NE PROMITEŢI ŞI GARANTAŢI NOUĂ CĂ AVEŢI AUTORITATEA SĂ CREAŢI ŞI SĂ ADMINISTRAŢI CANALUL ÎN NUMELE UNUI ASTFEL DE BRAND, ORGANIZAŢIE, EVENIMENT SAU PERSOANĂ.

 

1.2       Dvs. puteţi crea, de asemenea, un canal pentru a vă exprima sprijinul sau interesul pentru un brand, organizaţie, eveniment sau persoană, cu condiţia să faceţi acest lucru doar într-o manieră care: (i) nu sugerează că canalul Dvs. este un canal creat de o astfel de brand, organizaţie, eveniment sau persoană; (ii) nu sugerează că canalul Dvs. este aprobat sau autorizat de către un astfel de brand, organizaţie, eveniment sau persoană dacă canalul Dvs. nu are astfel o de aprobare sau de autorizare; (iii) nu este destinat pentru a induce în eroare, a provoca confuzie sau înşela pe alţii, şi (iv) nu încalcă sau violează în alt fel drepturile unui astfel de brand, organizaţie, eveniment sau persoană, inclusiv de marcă înregistrată, drepturi de autor sau de publicitate.

 

1.3       Numele şi datele Dvs. de contact, numele canalului dvs., precum şi orice alte informaţii de profil sau descriere pe care dvs. o furnizaţi la înscrierea pentru un canal, sau altfel incluse cu canalul, trebuie să fie adevărate, să nu fie înşelătoare, şi trebuie să reflecte cu acurateţe obiectul acestuia. Numele canalului dvs. trebuie să fie distinctiv şi nu poate fi generic (de exemplu, produse alimentare, maşini).

 

1.4       Dvs. nu puteţi crea sau folosi canale pentru scopuri distructive sau abuzive. Fără a limita cele de mai sus, nu puteţi crea unul sau mai multe canale în scopul de a împiedica alte persoane să folosească astfel de canale, cu scopul de a vinde canale sau nume de canale, sau de a vă angaja în activitatea de Channel „squatting”. Ne rezervăm dreptul de a elimina sau de a suspenda canalele care încalcă termenii BBM Channels, orice politici pe care le publicăm în ceea ce priveşte utilizarea BBM Channels, sau orice canale care sunt inactive. Ne rezervăm dreptul de a transfera canale neautorizate, nume de canale, ID-uri de canale şi/sau capacităţile administrative către brandul, organizaţia, evenimentul sau persoana, sau reprezentantul lor autorizat pe care Noi o considerăm în mod rezonabil că are dreptul la nume sau de a crea sau administra Canalul în numele brandului, organizaţiei, evenimentului sau persoanei.

 

1.5       După ce înregistrarea dvs. pentru un canal a fost acceptată, Dvs. puteţi posta şi afişa conţinut (conform definiţiilor din Acordul BBM), relevant pentru brandul, organizaţia, evenimentul sau persoana prezentată în canalul respectiv. Postarea şi afişarea de conţinut într-un canal nu transferă niciun drept de proprietate a conţinutului către Noi, dar, făcând acest lucru Dvs. ne acordaţi Nouă şi afiliaţilor noştri o licenţă pentru astfel de conţinut conform celor stabilite în Acordul BBM, astfel că Noi şi afiliaţii noştri putem oferi conţinutul ca parte a serviciului BBM Channels. De asemenea, Dvs. ne acordaţi Nouă şi afiliaţilor noştri o licenţă neexclusivă, fără drepturi de autor, la nivel mondial, atât timp cât canalul aplicabil există, pentru a reproduce şi prezenta şi afişa public conţinutul dvs., inclusiv, dar fără limitare la numele canal, capturi de ecran, logo-uri, icoane şi mărci comerciale („însemne”), în toată mass-media, indiferent dacă este cunoscută acum sau dezvoltată mai târziu, în legătură cu promovarea BBM Channels, sub incidenţa acordului Dvs. prealabil, acord care nu va fi reţinut sau întârziat în mod nejustificat. Confirmăm şi suntem de acord Noi că nu avem niciun drept, titlu sau interes în sau pentru însemnul Dvs. (cu excepţia dreptului de a îl utiliza în conformitate cu termenii şi condiţiile Termenilor BBM Channels), şi de asemenea suntem de acord că orice drept, titlu sau interes al Dvs. în astfel de însemne rămân ale Dvs. Fără a limita cele de mai sus, în legătură cu utilizarea însemnelor dvs. pentru a promova BBM Channels nu vom: (i) modifica însemnele sau oricare dintre acestea, cu excepţia celor aprobate în mod expres de către Dvs. în prealabil şi în conformitate cu procedura stabilită mai sus; (ii) combina însemnele, sau oricare dintre acestea, cu orice alte însemne sau nu vom crea însemne compuse; sau (iii) face nimic care ar compromite drepturile dumneavoastră în şi la însemne.

 

1.6       Dvs. confirmaţi şi sunteţi de acord că canalul dvs. va fi vizibil de către orice utilizator BBM Channels (dacă dvs. nu alegeţi să faceţi Canalul dvs. un canal privat în timpul configurării canalului), iar conţinutul canalului dvs. va fi public şi vizualizat de către toţi cei care se abonează la canalul dvs. („Abonaţii”), sau cei care pot vedea altfel canalul Dvs. şi conţinutul lui.

 

1.7       În timp ce vă oferim dvs. posibilitatea de a crea un canal, dvs. sunteţi singurul responsabil pentru administrarea şi utilizarea canalului, inclusiv conţinutul dvs. şi interacţiunile cu dvs. abonaţii.

 

1.8       Dacă dvs. procuraţi sau furnizaţi oferte sau solicitări („Ofertă”) abonaţilor prin canalul dvs., inclusiv printr-un link sau URL spre un site de internet separat ce conţine detaliile ofertei, fără a limita niciunul dintre termenii BBM Channels, trebuie să respectaţi următoarele reguli:

 

            (a)        Dvs. puteţi oferi numai produse sau servicii pentru care dvs. sunteţi comerciant, distribuitor autorizat sau producător;

            (b)        Dvs. trebuie să vă asiguraţi că oferta dvs. este în conformitate cu toate legile, regulamentele şi normele;

            (c)        Dvs. trebuie să stabiliţi clar termenii şi condiţiile care reglementează oferta dvs., inclusiv orice restricţii şi datele de expirare;

            (d)        Dvs. nu aveţi dreptul să declaraţi sau să sugeraţi că Noi suntem afiliaţi în niciun fel cu oferta dvs., cu condiţia că direcţionarea unui utilizator pe site-ul sau serviciul operat de către Noi sau în numele nostru, cum ar fi BlackBerry World, nu va fi o încălcare a acestei prevederi;

            (e)        Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru îndeplinirea ofertei şi dvs. sunteţi de acord ca, la solicitarea noastră, să ne apăraţi pe Noi de orice pretenţii sau proceduri referitoare la oferta dvs., şi să ne despăgubiţi pe Noi pentru orice pierderi, datorii, şi costuri (inclusiv taxele legale rezonabile) suferite sau suportate de Noi în legătură cu oferta dvs.; şi

(f)        Noi nu suntem responsabili pentru nicio răscumpărare necorespunzătoare, fraudă sau alte probleme care apar din oferta dvs.

 

1.9       Dacă Dvs. primiţi acces la sau colectaţi informaţii personale identificabile în mod direct despre Abonaţii dvs., dvs. trebuie să vă conformaţi cu legile de protejare a confidenţialităţii şi a informaţiilor, inclusiv fără a vă limita la punerea în mod public la dispoziţia Abonaţilor Politica dvs. de confidenţialitate, avizarea clară a Abonaţilor despre informaţiile colectate de dvs. şi scopurile acestor colectări, precum şi obţinerea tuturor aprobărilor cerute de legile şi reglementările aplicabile.

 

2.         Abonarea şi postarea de comentarii pe un canal.

 

2.1       Abonându-vă la un canal, dvs. confirmaţi şi sunteţi de acord că:

 

            (a)     proprietarul canalului poate să vă trimită dvs. conţinut, oferte, informaţii despre promoţii, sau alte comunicaţii din cadrul BBM. Vă rugăm să revizuiţi setările şi opţiunile aplicabile ale canalului pentru a vedea care sunt controalele disponibile în privinţa primirii a astfel de comunicaţii de la proprietarul canalului, şi cum să va dezabonaţi de la canal dacă dvs. nu mai doriţi să primiţi aceste comunicaţii;

            (b)     anumite informaţii despre dvs., cum ar fi numele dvs. de ecran şi poza de ecran vor fi accesibile proprietarului canalului, şi orice informaţie personală furnizată proprietarului canalului va cădea sub incidenţa politicii de confidenţialitate aplicabilă a proprietarului canalului;

            (c)     dacă această funcţie este activată de către administratorul canalului, dvs. puteţi posta comentarii pe un canal („Comentarii”) şi/sau comunica prin chat cu administratorul canalului. Comentariile şi comunicările dvs. prin chat trebuie limitate la subiectul canalului şi trebuie să fie conforme cu Standardele comunităţii BlackBerry Online, care pot fi vizualizate la www.blackberry.com/legal/communitystandards;

            (d)     Comentariile dvs. şi orice selecţie pe care dvs. o faceţi în cadrul serviciului BBM Channels pentru a indica aprobarea dvs. pentru o postare sau un comentariu, va fi afişată public şi vizibilă de către alţi abonaţi ai canalului, precum şi de către alte persoane care altfel pot vedea canalul şi conţinutul său (de ex. administratorii de canal), poate fi împărtăşită de către alţi abonaţi cu contactele lor BBM, şi poate fi ştearsă de către administratorul canalului. Din acest motiv, recomandăm vehement ca dvs. să nu includeţi nicio informaţie ce poate de identificare personală în comentariile dvs. sau în comunicările dvs. prin chat cu proprietarii canalelor; şi

(e)      Numele dvs. de ecran BBM şi poza dvs. de ecran vor fi afişate împreună cu orice comentarii pe care le publicaţi sau le trimiteţi pe canal. În plus, canalele la care dvs. v-aţi abonat la vor fi vizibile de către cei care pot vedea profilul dvs. BBM, inclusiv contactele dvs. BBM şi cei pe care dvs. îi invitaţi să devină contacte BBM. Este posibil ca Noi de asemenea să dezvoltăm recomandări de canale ce v-ar putea interesa pe dvs. în funcţie de canalele la care dvs. şi contactele dvs. BBM v-aţi abonat şi alte informaţii asociate cu profilul dvs. BBM şi BlackBerry ID, şi putem preciza în invitaţiile de abonare la un canal trimise contactelor dvs. BBM faptul că dvs. v-aţi abonat la acel canal. Dvs. vă puteţi dezabona de la un canal dacă dvs. nu doriţi ca acel canal să fie listat în profilul dvs. BBM.

 

3.           Reguli adiţionale de utilizare. În plus faţă de şi fără a limita nimic din acordul BBM la care sunteţi deja parte, dvs. sunteţi de acord după cum urmează:

 

3.1                  Dvs. sunteţi responsabil în întregime pentru conţinutul şi comentariile pe care dvs. pe postaţi sau trimiteţi la canal. Nou nu controlăm conţinutul sau comentariile şi noi nu garantăm acurateţea, integritatea, sau calitatea acestora şi nu avem nicio răspundere pentru astfel de conţinut sau comentarii. Orice utilizare sau încredere acordată oricărui conţinut sau comentariu de către dvs. se face pe propriul dvs. risc;

 

3.2       Dvs. sunteţi responsabil să vă conformaţi cu toate legile şi regulamentele aplicabile (şi liniile directoare ale domeniului de aplicare) în legătură cu utilizarea de către dvs. a BBM Channels, inclusiv postarea şi trimiterea de conţinut sau comentarii la un canal, şi, după caz, dvs. sunteţi responsabil pentru a avea o politică de eliminare a conţinutului ce nu se conformează de pe canalul dvs., şi care se conformează cu Digital Millennium Copyright Act. Fără a limita cele de mai sus, conţinutul pe care îl postaţi pe un canal, trebuie să se conformeze cu Liniile directoare ale conţinutului BBM Channels care se pot găsi la www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

 

3.3       Dvs. nu aveţi dreptul să desfăşuraţi activităţi de „spam” asupra utilizatorilor sau canalelor, inclusiv postarea de articole duplicat, sau articole multiple similare, sau postarea de comentarii care nu sunt relevante pentru postarea de pe acel canal sub care apar comentariile dvs.;

 

3.4       Dvs. sunteţi de acord că Noi putem impune limitări asupra eligibilităţii dvs. de a accesa anumite canale sau conţinuturi, inclusiv, fără limitare în funcţie de vârsta şi locaţia dvs., pe care le colectăm de la dvs., şi de a folosi aceste informaţii pentru a furniza conţinut care este adecvat profilului sau jurisdicţiei dvs. sau care poate fi altfel de interes pentru dvs.;

 

3.5       Noi şi persoanele desemnate de noi avem dreptul (dar nu şi obligaţia), la unica noastră discreţie, de a pre-selecta, refuza sau elimina orice conţinut sau comentarii pentru orice motiv;

 

3.6       Acest Act adiţional BBM Channels incorporează prin referinţă şi completează Politica noastră de confidenţialitate ce poate fi găsită la www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. În cazul unui conflict dintre Politica de confidenţialitate şi acest Act adiţional BBM Channels, Actul adiţional BBM Channels prevalează pe parcursul unui astfel de conflict. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, dvs. sunteţi de acord că:

 

(a)    dacă dvs. activaţi funcţia de locaţie pentru BBM Channels, locaţia dispozitivului dvs. va fi prelevată periodic (chiar la intervale de cincisprezece minute, inclusiv în anumite cazuri chiar dacă BBM nu este pornit pe dispozitivul dvs.) şi stocată pe dispozitivul dvs., utilizând informaţii de la GPS (dacă este disponibil), turnuri wireless, şi Wi-Fi/WLAN hotspot. În anumite cazuri, pe măsură ce dispozitivul dvs. se mişcă pe parcursul zile dvs., astfel de informaţii vor fi trimise la serverele BlackBerry pentru ca să putem asocia informaţia cu profilul dvs. BBM sau BlackBerry ID pentru a putea furniza dvs. cu conţinut promoţional sau canale mai relevante, inclusiv oferte localizate sau limitate în timp care utilizează funcţia geo-fencing bazată pe locaţia curentă a dispozitivului dvs. Vă rugăm să revizuiţi setările meniului BBM pentru a vedea dacă există controale disponibile pentru a dezafecta o astfel de funcţie corelată cu locaţia.

 

(b)   Noi putem folosi informaţiile colectate despre utilizarea de către dvs. a BBM Channels, inclusiv abonamentele dvs. de canal şi activităţi, informaţii asociate la profilul dvs. BBM şi BlackBerry ID şi locaţia dvs., pentru a înţelege şi anticipa preferinţele şi interesele dvs., cu scopul de a dezvolta, de a comunica sau de a vă furniza dvs. canale, conţinut sau servicii care ar putea să vă intereseze de la Noi sau din alte surse, cum ar fi proprietarii de canale. Este posibil de asemenea să combinăm astfel de date cu informaţii despre utilizarea de către dvs. a altor produse şi servicii BlackBerry Solution (de exemplu, informaţiile colectate prin intermediul BlackBerry World şi activitatea de navigare sau căutări) pentru a personaliza experienţa dvs., sugera alte produse şi servicii pentru dvs., şi a vă furniza dvs. conţinut mai relevant de promovare în BBM bazat pe profilul dvs. Aceasta poate include trimiterea către dvs. de invitaţii de abonare, mesaje şi postări în cadrul BBM în numele proprietarilor de canal care ne solicită nouă să trimitem mesaje către utilizatorii BBM Channels sau segmente de public ţintă care se potrivesc profilului dvs. demografic şi de interese. Cu toate acestea, noi nu vom furniza proprietarilor de canale informaţii de identificare personală decât dacă dvs. ne daţi permisiunea de a face acest lucru (de exemplu, în conformitate cu secţiunea 2.1(b) din acest Act adiţional dacă dvs. vă abonaţi la un canal). Vă rugăm să revizuiţi setările meniului BBM pentru a vedea dacă există controale disponibile cu privire la modul de a bloca primirea invitaţiilor viitoare nesolicitate sau a mesajelor de la un anumit canal, şi cum să vă dezabonaţi de la un canal.