BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt med mennesker, samfunn og merker som interesserer deg. Hvis du bruker BBM på Blackberry-plattformen, så vet du kanskje at BBM og BBM Channels er en del av din BBM Solution, som definert i og underlagt vilkårene og betingelsene i BlackBerry Solution License Agreement (lisensavtalen for BlackBerry Solution, "BBSLA") som styrer din bruk av programvare og -tjenester som allerede er en del av BlackBerry. Hvis du bruker BBM på en plattform som ikke tilhører BlackBerry, så vet du kanskje at BBM og BBM Channels er en del av din BBM Solution, som definert i og underlagt vilkårene og betingelsene i BlackBerry Solution License Agreement (lisensavtalen for BlackBerry Solution, "BBSLA") som styrer din bruk av BBM Solution som du allerede har adgang til. Uttrykket "BBM Agreement" (avtale) henviser i dette Tillegget til lisensavtalen eller tjenestevilkårene som gjør seg gjeldende for bruken av din BlackBerrySolution eller BBM Solution, alt ettersom. Hvis du er i ferd med å registrere deg for å bruke BBM Channels via BBM Channels nettportal, viser uttrykket "BBM-avtale" til BBMs tjenestevilkår. Hvis du ikke har en kopi av den gjeldende BBM-avtalen for din jurisdiksjon, kan du finne det på www.blackberry.com/legal.

Selv om BBM-avtalen gjelder for BBM Channels ved at den utgjør en del av din BlackBerry Solution eller BBM Solution, alt ettersom hva som er aktuelt, fastsetter Tillegget fire ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for bruk av tjenestene i BBM Channels. BBM Agreement (avtalen), med de tillegg og endringer gjort i dette Tillegget, kalles "BBM Channels Terms" (vilkår). Ved konflikter mellom BBM Agreement (avtale) og dette BBM Channels Addendum (tillegg) skal BBM Channels Addendum (tillegg) gjøres gjeldende.

BBM CHANNELS TERMS (VILKÅRENE) BLIR EN BINDENDE AVTALE MELLOM DEG: INDIVIDUELT HVIS DU GODTAR DISSE VILKÅRENE I EGEN KAPASITET, ELLER HVIS DU ER AUTORISERT TIL Å BRUKE BBM CHANNELS PÅ VEGNE AV DIN BEDRIFT ELLER ANNEN ENHET, MELLOM ENHETEN SOM DU HANDLER PÅ VEGNE AV (UANSETT "DU", MED henvisning til "DU" ELLER "DINE" SOM SKAL TOLKES PÅ TILSVARENEDE SETT), OG RETTSSUBJEKTET FOR BLACKBERRY SOM DU INNGIKK BBM AGREEMENT (AVTALE) MED (HERETTER KALT "OSS" ELLER "VI")NÅR DU GODTAR BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) VED Å KLIKKE PÅ "GODTA" NEDENFOR. DU HAR IKKE LOV TIL Å BRUKE TJENESTENE TIL BBM CHANNELS HVIS DU IKKE ER VILLIG TIL Å GODTA BBM CHANNELS TERMS (VILKÅRENE). Alle begrep i dette tillegget for BBM Channels som begynner med stor forbokstav og som ikke er definert har den betydning som er fastsatt i BBM Agreement (avtale).

1. OPPRETTE EN BBM CHANNEL.

1.1 Med forbehold for BBM Channels Terms (vilkårene) kan du bruke uttrykket BBM Channels for å opprette og administrere en unik BBM Channel ("Kanal") som har både varemerke, organisasjon, en begivenhet eller en enkeltperson som du er den autoriserte representanten for. VED Å OPPRETTE EN BBM CHANNEL BEKREFTER OG GARANTERER DU OVERFOR OSS AT DU HAR MYNDIGHET TIL Å OPPRETTE OG ADMINISTRERE EN KANAL PÅ VEGNE AV VAREMERKET, ORGANISASJONEN, BEGIVENHETEN ELLER ENKELTPERSONEN SOM OMTALES.

1.2 Du kan også opprette en Kanal for å gi uttrykk for din støtte for, eller interesse i, et varemerke, en organisasjon, en begivenhet eller en enkeltperson, såfremt du bare gjør dette på en måte som: (i) ikke antyder at din Kanal er en Kanal opprettet av varemerket, organisasjonen, begivenheten eller enkeltpersonen; (ii) ikke antyder at din Kanal støttes av eller er godkjent av varemerket, organisasjonen, begivenheten eller enkeltpersonen hvis din Kanal ikke har en slik godkjenning eller støtte; (iii) på ingen måte er ment å villede, forvirre eller lure andre; og (iv) verken krenker eller er i strid med rettighetene til et slike varemerke, organisasjon, begivenhet eller enkeltperson, herunder varemerker, opphavsrettigheter eller publisitet.

1.3 Ditt navn og kontaktinformasjon, navnet på din Kanal og annen profilinformasjon eller beskrivelse som du gir når du registrerer deg for å få en Kanal, eller som på en annen måte er inkludert med din Kanal må være riktige, ikke villedende, og må nøyaktig gjenspeile saksområdet. Navnet på din Kanal må være særegent og kan ikke være generisk (f.eks. mat, biler, osv.)

1.4 Du skal ikke opprette eller bruke Channels for forstyrrende eller krenkende formål. Uten begrensning for det foregående: du kan ikke opprette en eller flere Kanaler i den hensikt å hindre andre fra å bruke slike kanaler eller kanalnavn, eller på en annen måte engasjere deg i "okkupasjon" av Kanaler. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller suspendere Kanaler som er i strid med BBM Channels Terms (vilkårene), eventuelle retningslinjer som vi offentliggjør om BBM Channels, eller andre Kanaler som er inaktive. Vi forbeholder oss også retten til å overføre uautoriserte Kanaler, Kanalnavn, Kanal-ID-er, og/eller de administrative evnene til varemerket, organisasjonen, begivenheten eller enkeltpersonen eller deres representant som vi med rimelighet føler har rettmessig krav på Kanal-navnet, eller å opprette eller administrer Kanalen for varemerket, organisasjonen, begivenheten eller enkeltpersonen.

1.5 Når din registrering for en Kanal har blitt akseptert kan du legge inn og vise innhold (som definert i BBM Agreement (avtalen)) som er relevant for varemerket, organisasjonen, begivenheten eller personen omtalt på Kanalen. Ved å poste og vise innhold på Kanalen overfører du ikke eierskap av innholdet til oss, men du gir oss og våre samarbeidspartnere på denne måten lisens til slikt innhold som angitt i BBM Agreement (avtalen), slik at vi og våre partnere kan gjøre innholdet tilgjengelig som en del av BBM Channels tjenester. Du gir oss og våre samarbeidspartnere også en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende lisens som gjelder så lenge gjeldende Kanal eksisterer, til å gjengi og offentlig fremføre og vise innholdet, herunder - og uten begrensning - Kanalens navn, skjermbilder, logoer, ikoner og varemerker ("Merker") i samtlige media enten de allerede er kjent eller utvikles senere, i forbindelse med reklamen for BBM Channels, med forbehold for ditt samtykke. Dette samtykket skal ikke nektes eller forsinkes av usaklig grunn. Vi erkjenner og aksepterer at vi ikke har noen rett, tittel eller interesse i eller for dine Merker (bortsett fra retten til å bruke det samme i samsvar med vilkårene og betingelsene i BBM Channels Terms (vilkår)) og er videre enig i at noen rett, tittel eller interesse som du har i slike Merker skal forbli dine. Uten å begrense det foregående, i forbindelse med bruken av dine Merker for å fremme BBM Channels, vil vi ikke: (i) endre Merker eller noen av dem, med mindre det er uttrykkelig godkjent av deg på forhånd, og i samsvar med prosessen beskrevet overfor; (ii) kombinere Merker, eller noen av dem, med andre merker eller skape komposittmerker; eller (iii) gjøre noe som kan kompromittere dine rettigheter i og i forhold til Merkene.

1.6 Du erkjenner og godtar at din Kanal vil være synlig for enhver bruker av BBM Channels (med mindre du velger å gjøre din Kanal privat idet du oppretter Kanalen), og at innholdet i din Kanal vil være offentlig og synlig for alle som abonnerer på din Kanal ("abonnenter"), eller som ellers kan se din Kanal og dens innhold.

1.7 Idet vi gir deg muligheten til å lage en Kanal, er du selv ansvarlig for forvaltning og bruk av din Kanal, inkludert ditt innhold og samhandlinger med abonnenter.

1.8 Hvis du innhenter eller fremlegger til bud eller anmodninger så er ("Tilbud") tilgjengelig for abonnenter gjennom din Kanal, herunder i form av en lenke eller URL til en egen nettside som inneholder tilbudsdetaljer, uten at dette begrenser det som står i BBM Channels Terms (vilkår), så gjelder følgende:

(a) Du kan bare tilby produkter eller tjenester som du er selger, autorisert forhandler eller produsent for;
(b) Du må sørge for at tilbudet er i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og regler;
(c) Du må gi en oversikt over vilkår og betingelser som regulerer ditt tilbud, inkludert eventuelle restriksjoner og utløpsdato;
(d) Du kan ikke oppgi eller antyde at vi på noen som helst måte er tilkyttet tilbudet ditt; styring av en bruker til et nettsted eller tjeneste som opereres av oss eller på vegne av oss, for eksempel BlackBerry World, vil ikke utgjøre brudd på denne bestemmelsen;
(e) Du er selv ansvarlig for oppfyllelsen av tilbudet og på forespørsel fra oss samtykker du i å forsvare oss mot eventuelle krav eller søksmål knyttet til dette tilbudet, og å holde oss ansvarsfri for eventuelle tap, gjeld og kostnader (inkludert eventuelle rimelige advokathonorarer) pådratt av oss i forhold til tilbudet, og
(f) Vi er ikke ansvarlig for eventuell urettmessig innfrielse, svindel eller andre problemer som kan oppstå som et resultat av tilbudet ditt.

1.9 Hvis du får tilgang til eller samler inn personlig identifiserbar informasjon direkte om abonnentene dine, må du overholde gjeldende lover om personvern og databeskyttelse, herunder at du gjør din erklæring om personvern offentlig tilgjengelig for dine abonnenter uten begrensninger og tydelig opplyser dem om hva slags informasjon du innhenter og formålet med slik innsamling, og at du skaffer eventuelt samtykke som kreves av gjeldende lover og forskrifter.

2. ABONNERE PÅ OG LEGGE INN KOMMENTARER PÅ EN KANAL.

2.1 Ved å abonnere deg på en Kanal, erkjenner og samtykker du i at:

(a) Kanalens eier kan sende deg innhold, tilbud, informasjon om kampanjer eller annen informasjon tilknyttet BBM. Les gjennom gjeldende innstillinger og alternativer for Kanalens tilgjengelige kontroller om mottak av slike henvendelser fra Kanalens eier, og hvordan du kan melde deg ut av Kanalen hvis du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger;
(b) visse opplysninger om deg, for eksempel skjermnavn og bildet ditt vil være tilgjengelig for Kanalens eier, og alle personlige opplysninger som gis til Kanaleieren skal være underlagt Kanaleierens gjeldende personvernsregler;
(c) hvis Kanaleieren gir sin tillatelse, kan du legge inn kommentarer til og vise at du godkjenner et innlegg eller en kommentar på en Kanal ("kommentarer") og/eller prate med Kanalens administrator. Dine kommentarer og samtaler skal begrenses til innholdet av Kanalen, og må overholde BlackBerry Online Community Standards (BlackBerry online samfunnsstandarder), som kan synes på www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Dine kommentarer og eventuelle valg du gjør innenfor BBM Channels tjenesten for å indikere at du godkjenner et innlegg eller en kommentar, vil vises offentlig og vil kunne ses av andre abonnenter, samt andre som har tilgang til Kanalen og dens innhold (bl.a. Kanalens administrator), og kan andre abonnenter kan dele disse med sine BBM-kontakter og kan slettes av Kanalens administrator. Av den grunn anbefaler vi på det sterkeste at du ikke inkluderer personlig identifiserbare informasjoner i dine kommentarer eller dine samtaler med Kanal-eieren; og
(e) Ditt BBM-skjermnavn og bilde vil vises sammen med eventuelle kommentarer du legger ut eller sender inn til Kanalen. Dessuten vil Kanaler som du har abonnert deg på være synlig for de som kan se din BBM-profil, også dine BBM-kontakter og de du inviterer til å bli BBM-kontaker. På bakgrunn av de Kanaler som du og dine BBM-kontaker er abonnert på, og annen informasjon knyttet til din BBM-profil og BlackBerry ID, kan vi også anbefale Kanaler som kan være av interesse for deg, og i invitasjoner-til-å-abonnere på en Kanal som oversendes til dine BBM-kontakter kan vi også opplyse om at du er abonnert på den Kanalen. Du kan melde deg ut av en Kanal hvis du ikke vil at denne Kanalen skal stå oppført i din BBM-profil.

3. ANDRE REGLER FOR BRUK. I tillegg til, og uten å begrense innholdet i, BBM Agreement (avtalen) som du allerede er part til, samtykker du til følgende:

3.1 Du er fullstendig ansvarlig for innholdet og kommentarene som du legger inn eller sender ut til en Kanal. Vi kontrollerer ikke innholdet eller kommentarene, og vi garanterer heller ikke nøyaktigheten av, integriteten eller kvaliteten på, og har ikke noe ansvar for slikt innhold eller kommentarer. Enhver bruk eller avhengighet av innhold eller kommentarer fra deg skjer på ditt ansvar;

3.2 Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter (og bransjens retningslinjer der det er aktuelt) i forhold til din bruk av BBM Channels. Det gjelder også innlegg og innhold som du sender inn eller kommentarer som du legger ut på en Kanal, og om relevant, så er du ansvarlig for å ha en politikk om fjerning av krenkende innhold fra din Kanal som er i samsvar med Digital Millennium Copyright Act. Uten begrensning for det foregående, skal innhold som du legger inn på en Kanal overholde BBM Channels Content Guidelines (retningslinjer for innhold) som kan fås på www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Du kan ikke "spamme" brukere eller Kanaler. Dette gjelder også å legge inn dupliserte innlegg, eller flere lignende innlegg, eller kommentarer som ikke er relevante for Kanalens post der disse kommentarene vises;

3.4 Du aksepterer at vi kan innføre begrensninger på din berettigelse til å få tilgang til visse Kanaler eller innhold, og det uten begrensninger, basert på din alder og bosted som vi innsamler informasjoner om fra deg, og at vi bruker denne informasjonen til å levere innhold som er tilpasset din profil eller bosted eller som kan være av interesse for deg;

3.5 Vi og de personer vi oppnevner har rett (men ikke plikt) til å evaluere, nekte eller fjerne ethvert innhold eller kommentarer av hvilken som helst grunn og etter eget forgodtbefinnende;

3.6 Bestemmelsene fra våre retningslinjer om Personvern er inneholdt i og suppleres av BBM Channels Addendum (tillegg), som kan fås på www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Ved konflikter mellom retningslinjene for personvern og BBM Channels Addendum (tillegg) skal BBM Channels Addendum (tillegg) gjøres gjeldende. Uten å begrense det generelle i foregående erklæring, godtar du at:

(a) hvis du aktiverer stedsfunksjonaliteten for BBM Channels, så vil beliggenheten til din enhet registreres med jevne mellomrom (så ofte som hvert kvarter, og i enkelte tilfeller selv om BBM ikke er åpen på din enhet) og lagres på din enhet ved hjelp av GPS (hvis det er tilgjengelig), mobiltårn og WiFi/WLAN hotspot-informasjon. I noen tilfeller, og etter hvert som enheten beveger seg fra sted til sted i løpet av dagen, vil slik informasjon sendes til BlackBerry-servere slik at vi kan knytte informasjonen til din BBM eller BlackBerry ID-profil for å gi deg mer relevant reklame eller Channels-innhold, også lokale eller tidskritiske tilbud som bruker geo-fencing-funksjonaliteten som sporer enhetens aktuelle beliggenhet. Les gjennom BBM-menyinnstillinger for tilgjengelige kontroller som lar deg slå av slik sporingsfunksjonalitet.

(b) Vi kan bruke informasjon samlet inn om hvordan du bruker BBM Channels, herunder også dine Kanal-abonnementer og -aktiviteter, informasjon knyttet til din BBM-profil og BlackBerry ID, og din beliggenhet, for å forstå og forutsi dine preferanser og interesser for å utvikle, kommunisere eller tilby Kanaler, innhold eller tjenester som kan interessere deg, fra oss eller andre kilder som blant annet Kanal-eiere. Vi kan også kombinere slik data med informasjon om din bruk av andre BlackBerry Solution-produkter og -tjenester (for eksempel informasjon som samles inn gjennom BlackBerry World og dine Internett-søk og aktiviteter) for å skreddersy din erfaring, foreslå andre produkter og tjenester til deg, og gi deg mer relevant salgsfremmende innhold i BBM basert på profilen din. Dette kan også bety at vi sender deg invitasjoner-om-å-abonnere deg, meldinger og innlegg innenfor BBM og på vegne av Kanal-eiere som ber oss sende meldinger til brukere av BBM Channels, eller målgruppesegmenter som tilsvarer din demografiske profil og interesser. Vi vil imidlertid ikke oppgi personlig identifiserbare opplysninger om deg til Kanal-eiere med mindre du gir oss tillatelse til å gjøre det (for eksempel i henhold til § 2.1 (b) i dette tillegget, hvis du abonnerer på en Kanal). Gå gjennom BBM-menyinnstillingen for å finne kontroller som lar deg blokkere fremtidige uønskede invitasjoner eller meldinger fra en bestemt Kanal, og hvordan du kan melde deg ut av en Kanal.