ANEKS O BBM CHANNELS

Dobrodošli v BBM Channels, družabnem omrežju v okviru BBM, ki širi vaše omrežje zunaj okvirjev vaše družine in kroga prijateljev ter vam omogoča povezovanje z ljudmi, skupnostmi in blagovnimi znamkami, ki vas zanimajo. Če uporabljate BBM na platformi BlackBerry, sta storitvi BBM in BBM Channels del vaše aplikacije BlackBerry Solution, kot je to določeno in skladno s pogoji in določili Licenčne pogodbe za aplikacijo BlackBerry Solution (»BlackBerry Solution License Agreement«, v nadaljevanju: BBSLA), ki ureja vašo uporabo programske opreme in storitev, ki sestavljajo vašo aplikacijo BlackBerry Solution, in h kateri ste že pristopili kot pogodbena stranka. Če uporabljate BBM na platformi, ki ni BlackBerry, sta BBM in BBM Channels del vaše aplikacije BBM Solution, kot je to določeno in skladno s pogoji in določili Pogojev storitve BBM (»BBM Terms of Service«, v nadaljevanju: BBM ToS), ki urejajo vašo uporabo aplikacije BBM Solution in h katerim ste že pristopili kot pogodbena stranka. Za namen tega Aneksa se izraz »Pogodba BBM« (»BBM Agreement«) nanaša na BBSLA ali BBM ToS, ki ureja vašo uporabo aplikacije BlackBerry Solution ali BBM Solution, kot je primerno. Če opravljate registracijo za uporabo BBM Channels prek spletnega portala BBM Channels, potem se izraz »Pogodba BBM« (»BBM Agreement«) nanaša na BBM ToS. Če nimate izvoda veljavne pogodbe BBM za vaše območje pristojnosti, ga lahko najdete na www.blackberry.com/legal.

Medtem ko se Pogodba BBM nanaša na storitev BBM Channels, saj tvori del vaše aplikacije BlackBerry Solution oz. BBM Solution, kot je primerno, pa ta Aneks določa dodatne pogoje in določila, ki veljajo za vašo uporabo storitve BBM Channels. Pogodba BBM, kot je dopolnjena in spremenjena s tem aneksom, se imenuje Pogoji storitve BBM Channels (»BBM Channels Terms«). V primeru neskladja med Pogodbo BBM in tem Aneksom o storitvi BBM Channels, prevlada Aneks o storitvi BBM Channels, vendar zgolj v obsegu, ki zadeva tovrstno neskladje.

POGOJI O STORITVI BBM CHANNELS POSTANEJO ZAVEZUJOČA POGODBA MED VAMI: KOT POSAMEZNIKOM, ČE SE Z NJO STRINJATE V SVOJEM IMENU; ALI MED PRAVNO OSEBO, V KORIST KATERE DELUJETE, ČE STE POOBLAŠČENI ZA UPORABO STORITVE BBM CHANNELS V IMENU VAŠEGA PODJETJA ALI DRUGE PRAVNE OSEBE (V NADALJEVANJU V VSEH PRIMERIH: »VI« Z USTREZNIMI OBLIKAMI »VI« ALI »VAŠ«), IN PRAVNO OSEBO BLACKBERRY, S KATERO STE SKLENILI POGODBO BBM (»MI« ali »NAS«), KO STE SE STRINJALI S TEM ANEKSOM O STORITVI BBM CHANNELS S KLIKOM NA »STRINJAM SE« SPODAJ. ČE SE NISTE PRIPRAVLJENI STRINJATI S POGOJI STORITVE BBM CHANNELS, NE SMETE UPORABLJATI STORITVE BBM CHANNELS. Vsi izrazi z veliko začetnico v tem Aneksu o storitvi BBM Channels, ki niso opredeljeni v tem Aneksu o storitvi BBM Channels, imajo pomen podan v Pogodbi BBM.

1. IZDELAVA KANALA BBM (»BBM CHANNEL«).

1.1 Skladno s Pogoji storitve BBM Channels lahko storitev BBM Channels uporabite za izdelavo in upravljanje edinstvenega kanala BBM (»BBM Channel«, v nadaljevanju: kanal), ki prikazuje blagovno znamko, organizacijo, dogodek ali posameznika, čigar pooblaščeni zastopnik ste. Z IZDELAVO KANALA BBM (»BBM CHANNEL«) POTRJUJETE IN NAM JAMČITE, DA IMATE POOBLASTILO ZA IZDELAVO IN UPRAVLJANJE KANALA V IMENU TOVRSTNE BLAGOVNE ZNAMKE, ORGANIZACIJE, DOGODKA ALI POSAMEZNIKA.

1.2 Kanal lahko izdelate tudi zato, da izrazite podporo blagovni znamki, organizaciji, dogodku ali posamezniku oz. zanimanje zanje, pod pogojem, da to storite zgolj na način, ki: (i) ne nakazuje, da je vaš kanal izdelala tovrstna blagovna znamka, organizacija, dogodek ali posameznik; (ii) ne nakazuje, da je vaš kanal podprt ali odobren s strani tovrstne blagovne znamke, organizacije, dogodka ali posameznika, če vaš kanal nima tovrstne podpore ali odobritve; (iii) ni namenjen temu, da bi kako drugače zavedli, zmedli ali prevarali ljudi; in (iv) nikakor drugače ne posega v nobene pravice tovrstne blagovne znamke, organizacije, dogodka ali posameznika, vključno z zaščitenimi blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami in pravico do neobjave, in jih ne krši.

1.3 Vaše ime in kontaktni podatki, ime vašega kanala ter vsi drugi profilni podatki ali opis, ki jih posredujete ob registraciji kanala ali kako drugače vključite v svoj kanal, morajo biti resnični, ne smejo zavajati in morajo natančno odražati njegovo vsebino. Ime vašega kanala se mora jasno razlikovati in ne sme biti splošna (npr. hrana, avtomobili).

1.4 Kanalov ne smete izdelovati oz. uporabljati za namene razdora ali zlorabe. Poleg zgoraj navedenega velja, da je prepovedano izdelati enega ali več kanalov za to, da bi drugim preprečili uporabo tovrstnih kanalov in prodajo kanalov ali imen kanalov ter da bi se kako drugače lotili »zasedanja« kanalov. Pridržujemo si pravico do odstranitve ali začasne ukinitve kanalov, ki kršijo pogoje Pogojev storitve BBM Channels in katero koli politiko, ki jo objavimo glede uporabe storitve BBM Channels, oz. katerih koli kanalov, ki niso dejavni. Prav tako si pridržujemo pravico do prenosa nepooblaščenih kanalov, imen kanalov, ID-jev kanalov in/ali skrbniških zmogljivosti na blagovno znamko, organizacijo, dogodek ali posameznika oz. na njihovega pooblaščenega zastopnika, za kogar utemeljeno menimo, da je zakonito upravičen do imena kanala oz. do upravljanja kanala za tovrstno blagovno znamko, organizacijo, dogodek ali posameznika.

1.5 Ko je vaša registracija za kanal sprejeta, lahko objavljate in prikazujete vsebino (kot je to določeno v Pogodbi BBM), ki zadeva blagovno znamko, organizacijo, dogodek ali posameznika, ki so prikazani na kanalu. Z objavo in prikazom vsebine na kanalu ne prenesete lastništva vsebine na nas, temveč s tem nam in našim povezanim podjetjem podelite licenco za tovrstno vsebino, kot je podana v Pogodbi BBM, tako da lahko mi in naša povezana podjetja poskrbimo, da bo vsebina na voljo kot del storitve BBM Channels. Prav tako nam in našim povezanim podjetjem podeljujete neizključno licenco, ki je prosta licenčnine in velja po vsem svetu za celotno obdobje obstoja ustreznega kanala, tako da lahko vašo vsebino, ki brez omejitev vključuje tudi ime kanala, posnetke zaslona, logotipe, ikone in zaščitene blagovne znamke (v nadaljevanju: znaki) razmnožujemo ter javno predvajamo in prikazujemo v vseh medijih, tudi v neznanih ali v pozneje razvitih, v zvezi s promocijo storitve BBM Channels, skladno z vašim predhodnim soglasjem, ki ne bo neutemeljeno preklicano ali zakasnjeno. Potrjujemo in se strinjamo, da nimamo nobene pravice, pravnega naslova ali interesa v zvezi z vašimi znaki (razen pravice do njihove uporabe skladno s pogoji in določili Pogojev storitve BBM Channels), poleg tega pa se strinjamo tudi s tem, da vse pravice, pravni naslovi ali interesi, ki jih imate v zvezi s tovrstnimi znaki, ostanejo vaši. Brez omejevanja zgoraj navedenega v zvezi z uporabo vaših znakov za namen promocije storitve BBM Channels izjavljamo, da ne bomo (i) v nobenem primeru spreminjali znakov, razen če nam to izrecno odobrite vnaprej in skladno s postopkom, podanim zgoraj; (ii) v nobenem primeru združevali znakov z drugimi znaki ali izdelovali kombiniranih znakov; ali (iii) storili ničesar, kar bi ogrozilo vaše pravice do znakov.

1.6 Potrjujete in soglašate, da bo vaš kanal lahko odkril kateri koli uporabnik storitve BBM Channels (razen če se med nastavitvijo kanala odločite, da svoj kanal označite za zasebni kanal), da bo vsebina vašega kanala javna in da si jo bo lahko ogledal kdor koli, ki postane naročnik vašega kanala (v nadaljevanju: naročniki), oz. oseba, ki si lahko drugače ogleda vaš kanal in njegove vsebine.

1.7 Čeprav vam zagotavljamo možnost, da izdelate kanal, pa ste izključno odgovorni za upravljanje in uporabo vašega kanala, kar vključuje vašo vsebino in interakcijo z naročniki.

1.8 Če pridobite ali oddate ponudbe ali izvajate novačenje (v nadaljevanju: ponudba), ki je na voljo naročnikom prek vašega kanala, vključno prek povezave ali URL-naslova na posebno spletno mesto, ki vsebuje podrobnosti o ponudbi, potem brez omejevanja česar koli v Pogojih storitve BBM Channels velja naslednje:

(a) Ponujate lahko le izdelke ali storitve, za katere ste trgovec, pooblaščeni preprodajalec ali proizvajalec;
(b) Zagotoviti morate, da je vaša ponudba skladna z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in pravili;
(c) Jasno morate podati pogoje in določila, ki urejajo vašo ponudbo, vključno z morebitnimi omejitvami in datumi poteka;
(d) S svojo ponudbo ne smete na noben način izkazovati ali namigovati, da smo povezani; pod pogojem, da usmerjanje uporabnika do spletnega mesta ali storitve, upravljane z naše strani ali v našem imenu, ne bo predstavljajo kršitve tega določila;
(e) Izključno ste odgovorni za izpolnitev ponudbe, poleg tega pa se strinjate, da nas boste na našo zahtevo ščitili pred vsakršnimi zahtevki ali postopki, povezanimi z vašo ponudbo, in da nam boste povrnili škodo za vse izgube, obveznosti in stroške (vključno z vsemi utemeljenimi pravnimi honorarji), ki jih bomo utrpeli ali imeli v zvezi z vašo ponudbo; in
(f) Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršen koli nepravilen odkup, prevaro ali druge zadeve, ki izhajajo iz vaše ponudbe.

1.9 Če imate dostop do osebno prepoznavnih podatkov svojih naročnikov ali če tovrstne podatke zbirate neposredno, morate upoštevati veljavne zakone o varstvu zasebnosti in podatkov, kar brez omejitev vključuje tudi dejstvo, da morate svojim naročnikom omogočiti javen dostop do vaše politike o zasebnosti, svoje naročnike pa jasno seznaniti s tem, katere podatke zbirate, in z namenom oz. nameni tovrstnega zbiranja ter pridobiti vsa soglasja, ki jih zahtevajo veljavni zakoni in predpisi.

2. NAROČILO NA KANAL IN OBJAVLJANJE KOMENTARJEV NA NJEM.

2.1 Ko postanete naročnik kanala, potrjujete in soglašate s tem, da:

(a) vam lahko lastnik kanala pošlje vsebino, ponudbe, informacije o promocijah ali druga sporočila v okviru BBM. Prosimo, preverite veljavne nastavitve in možnosti za kanal glede razpoložljivih nadzornih funkcij za prejemanje tovrstnih sporočil od lastnika kanala ter način, kako lahko prekličete naročnino na kanal, če ne želite več prejemati tovrstnih sporočil;
(b) bodo nekateri vaši podatki, denimo vaše prikazano ime in prikazna slika, dostopni lastniku kanala, vsi osebni podatki, ki se posredujejo lastniku kanala pa bodo podrejeni veljavni politiki lastnika kanala o zasebnosti;
(c) lahko v primeru, če to omogoči skrbnik kanala, na kanalu objavljate komentarje in označite svojo odobritev objave ali komentarja na kanalu (v nadaljevanju: komentarji) in/ali klepetate s skrbnikom kanala. Vaši komentarji in klepeti morajo biti omejeni na vsebino kanala in morajo upoštevati pravila spletne skupnosti, ki si jih lahko ogledate na www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) bodo vaši komentarji in vse izbire, ki jih opravite v okviru storitve BBM Channels za to, da označite svojo odobritev objave ali komentarja, javno prikazani in da si jih bodo lahko ogledali tako drugi naročniki kanala kot drugi, ki si lahko drugače ogledajo kanal in njegove vsebine (npr. skrbniki kanala), da se jih lahko deli z drugimi naročniki z njihovimi stiki BBM in da jih lahko skrbnik kanal odstrani. Iz tega razloga zelo priporočamo, da v svoje komentarje ali klepete z lastniki kanala ne vključite nobenih osebno prepoznavnih podatkov; in
(e) bosta vaše prikazno ime in prikazna slika BBM prikazana skupaj z vsemi komentarji, ki jih objavite ali pošljete na kanal. Poleg tega si bodo kanale, na katere ste se naročili, lahko ogledali tisti, ki si lahko ogledajo vaš profil BBM, vključno z vašimi Stiki BBM in tistimi, ki jih povabite, naj postanejo Stiki BBM. Pripravimo lahko tudi priporočila kanalov, ki bi vas lahko zanimali, na podlagi kanalov, na katere ste se vi in vaši Stiki BBM že naročili, ter na podlagi drugih podatkov, povezanih z vašim profilom BBM in ID BlackBerry, v vabilih k naročilu na kanal, ki se pošiljajo vašim Stikom BBM, pa je lahko navedeno, da ste se vi že naročili na ta kanal. Če ne želite, da bi bil ta kanal naveden v vašem profilu BBM, se lahko od naročnine na kanal odjavite.

3. DODATNA PRAVILA UPORABE. Poleg tega pa, ne da bi pri tem omejevali kar koli v Pogodbi BBM, h kateri ste že pristopili kot pogodbena stranka, soglašate še z naslednjim:

3.1 V celoti ste odgovorni za vsebino in komentarje, ki jih objavite ali oddate na kanalu. Vsebine ali komentarjev ne nadziramo in ne jamčijo za točnost, celovitost in kakovost tovrstne vsebine ali komentarjev ter ne prevzemamo nobene odgovornosti zanje. Če katero koli vsebino ali komentarje uporabljate oz. se nanje zanašate, to počnete na lastno odgovornost;

3.2 Odgovorni ste za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi (in panožnimi smernicami, kjer je relevantno) v zvezi z vašo uporabo storitve BBM Channels, vključno z objavljanjem in oddajanjem vsebine ali komentarjev na kanalu, poleg tega pa ste, če je relevantno, odgovorni tudi za to, da imate politiko odstranjevanja neprimerne vsebine z vašega kanala, ki je skladna z zakonom ZDA o elektronskih avtorskih pravicah (Digital Millennium Copyright Act). Brez omejevanja zgoraj navedenega mora biti vsebina, ki jo objavite na kanalu, skladna s Smernicami glede vsebine BBM (BBM Channels Content Guidelines), ki jih lahko najdete na: www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Uporabnikom ali kanalom ne smete pošiljati neželene oglasne pošte (»spam«), kar vključuje tudi dvojne objave, več podobnih objav ali objavo komentarjev, ki ne zadevajo objave na kanalu, pod katero se vaši komentarji pojavijo;

3.4 Strinjate se, da vam lahko omejimo pravico dostopa do nekaterih kanalov ali vsebine, med drugim tudi na podlagi podatkov o vaši starosti in kraju, ki ju izvemo od vas, in te podatke uporabimo za to, da vam posredujemo vsebino, ki je primerna za vaš profil ali območje pristojnosti oz. vas lahko kako drugače zanima;

3.5 Mi in naši pooblaščenci imamo pravico (toda ne dolžnosti), da si iz kakršnega koli razloga po naši in njihovi lastni presoji predhodno ogledamo, zavrnemo ali odstranimo katero koli vsebino ali komentarje;

3.6 Ta Aneks o storitvi BBM Channels vključuje s sklicevanjem in dopolnjuje našo Politiko zasebnosti, ki jo je mogoče najti na www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. V primeru neskladja med Politiko zasebnosti in tem Aneksom o storitvi BBM Channels, prevlada Aneks o storitvi BBM Channels, vendar zgolj v obsegu, ki zadeva tovrstno neskladje. Brez omejevanja splošnosti zgoraj navedenega se strinjate, da:

(a) se v primeru, če omogočite funkcionalnost lokacije za storitev BBM Channels, lokacija vaše naprave v rednih intervalih vzorči (celo tako pogosto kot vsakih 15 minut, v nekaterih primerih pa tudi, če BBM na vaši napravi ni odprt) in shranjuje na vašo napravo z uporabo podatkov GPS (kjer je na voljo), baznih postaj in dostopnih točk Wi-Fi/WLAN. Ko se vaša naprava skozi ves dan pomika po lokacijah, se v nekaterih primerih tovrstni podatki pošiljajo na strežnike podjetja BlackBerry, tako da lahko povežemo podatke z vašim profilom BBM ali BlackBerry ID, da vam zagotovimo relevantnejšo promocijsko vsebino ali vsebino kanalov, kar vključuje lokalizirane ali časovno občutljive ponudbe, ki uporabljajo funkcionalnost lokacijskih ograd (»geo-fencing«) na podlagi trenutne lokacije vaše naprave. Prosimo, preverite nastavitve menija BBM glede razpoložljivih nadzornih funkcij za način, kako onemogočiti tovrstno funkcionalnost lokacije.

(b) Podatke, zbrane o vaši uporabi storitve BBM Channels, vključno z naročninami in dejavnostmi na kanalih, podatke, povezane z vašim profilom BBM in BlackBerry ID, in vašo lokacijo lahko uporabimo za to, da razumemo in predvidimo vaše želje in interese z namenom, da bi za vas razvili, posredovali in zagotovili kanale, vsebino ali storitve, ki vas bi lahko zanimale, tako od nas kot iz drugih virov, denimo od lastnikov kanalov. Tovrstne podatke lahko tudi združimo z informacijami o vaši uporabi drugih izdelkov ali storitev aplikacije BlackBerry Solution (denimo informacije, zbrane prek BlackBerry World in dejavnosti pri brskanju in iskanj), da vam po meri prilagodimo vašo izkušnjo, vam predlagamo druge izdelke in storitve ter vam na podlagi vašega profila zagotovimo relevantnejšo promocijsko vsebino v BBM. To lahko med drugim pomeni tudi, da vam v okviru BBM pošiljamo vabila k naročnini, sporočila in objave v imenu lastnikov kanalov, ki nas prosijo, naj pošiljamo sporočila uporabnikom storitve BBM Channels oz. segmentom ciljne publike, ki ustreza vašemu demografskemu profilu in interesom. Vendar pa lastnikom kanalov ne bomo posredovali osebno prepoznavnih podatkov, če nam za to ne daste dovoljenja (denimo po točki 2.1(b) tega Aneksa, če se naročite na kanal). Prosimo, preverite nastavitve menija BBM glede razpoložljivih nadzornih funkcij za blokiranje prejemanja prihodnjih neželenih vabil ali sporočil od določenega kanala in za odjavo od naročnine na kanal.