TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla kontakten med människor, grupper och märken som du är intresserad av. Om du använder BBM med BlackBerry-plattformen ingår BBM och BBM Channels som delar av din BlackBerry Solution, så som definierats i och med förbehåll för villkoren i BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA"), som reglerar din användning av den programvara och de tjänster som ingår i din BlackBerry Solution och som du redan har samtyckt till. Om du använder BBM med en annan plattform än BlackBerry ingår BBM och BBM Channels som delar av din BBM Solution, så som definierat i och med förbehåll för villkoren i BBM Terms of Service ("BBM ToS"), som reglerar din användning av BBM Solution och som du redan har samtyckt till. I samband med detta tillägg avser termen "BBM-avtal" det BBSLA eller BBM ToS som reglerar din användning av din BlackBerry Solution eller BBM Solution, så som tillämpligt. Om du registrerar dig för att använda BBM Channels via BBM Channels-webbportalen avser termen "BBM-avtal" BBM ToS. Om du inte har ett exemplar av det BBM-avtal som gäller i din jurisdiktion kan du hämta det på www.blackberry.com/legal.

BBM-avtalet är visserligen tillämpligt för BBM Channels på så sätt att det utgör en del av din BlackBerry Solution eller BBM Solution, så som tillämpligt, men detta tillägg framställer ytterligare villkor för din användning av BBM Channels-tjänsten. BBM-avtalet, så som utvidgat genom detta tillägg, benämns "BBM Channels-villkor". I händelse av motstridande bestämmelse i BBM-avtalet och BBM Channels-tillägget skall BBM Channels-tillägget gälla så långt som motstridigheten sträcker sig.

BBM CHANNELS-VILLKOREN BLIR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG: PERSONLIGEN OM DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN FÖR EGEN DEL; ELLER OM DU HAR BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA BBM CHANNELS PÅ DIT FÖRETAGS ELLER ANNAN ENHETS VÄGNAR, MELLAN DEN ENHET FÖR VARS RÄKNING DU AGERAR (I VILKET FALL "DU", DÄR HÄNVISNINGARNA "DU" ELLER "DIN" SKA TOLKAS PÅ SAMMA SÄTT) OCH DEN JURIDISKA BLACKBERRY-ENHET MED VILKEN DU INGICK BBM-AVTALET ("OSS" ELLER "VI") NÄR DU SAMTYCKER TILL DETTA BBM CHANNELS-TILLÄGG GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG SAMTYCKER" NEDAN. OM DU INTE SAMTYCKER TILL BBM CHANNELS-VILLKOREN HAR DU EJ RÄTT ATT ANVÄNDA BBM CHANNELS-TJÄNSTEN. Alla termer SÄRTERMER I DETTA BBM CHANNELS-TILLÄGG SOM INTE HAR DEFINIERATS I DETTA BBM CHANNELS-TILLÄGG HAR DEN BETYDELSE SOM FRAMÄLLS I BBM-AVTALET.

1. ATT SKAPA EN BBM-KANAL.

1.1 Med förbehåll för BBM Channels-villkoren har du rätt att använda BBM Channels för att skapa och administrera en unik BBM-kanal ("kanal") som presenterar ett märke, en organisation, ett evenemang eller en person som du är en behörig representant för. GENOM ATT SKAPA EN BBM CHANNEL FRAMSTÄLLER OCH INTYGAR DU TILL OSS ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT SKAPA OCH ADMINISTRERA KANALEN PÅ MÄRKETS, ORGANISATIONENS, EVENEMANGETS ELLER PERSONENS VÄGNAR.

1.2 Du har även rätt att skapa en kanal för att uttrycka ditt stöd för eller ditt intresse i ett märke, en organisation, ett evenemang eller en person, förutsatt att du endast gör detta på ett sätt som: (i) inte antyder att din kanal är en kanal som har skapats av märket, organisationen, evenemanget eller personen, (ii) inte antyder att din kanal rekommenderas eller godkänns av märket, organisationen, evenemanget eller personen om din kanal inte innehar en sådan rekommendation eller ett sådant godkännande, (iii) inte är avsett att på annat sätt vilseleda, förbrylla eller lura andra samt (iv) inte på annat sätt gör intrång i eller bryter mot några rättigheter som tillhör märket, organisationen, evenemanget eller personen, inklusive varumärke, copyright eller publicitet.

1.3 Ditt namn och din kontaktinformation, namnet på din kanal samt alla annan profilinformation eller beskrivning du lämnar när du registrerar en kanal eller som på annat sätt ingår med din kanal måste vara sanna, icke-vilseledande samt återspegla ämnesområdet på korrekt sätt. Namnet på din kanal måste vara distinkt och får ej vara generiskt (t.ex. mat, bilar).

1.4 Du har ej rätt att skapa eller använda kanaler för störande eller oegentliga ändamål. Utan begränsning av det föregående har du ej rätt att skapa en eller flera kanaler i syfte att förhindra att andra använder sådana kanaler, sälja kanaler eller kanalnamn eller på annat sätt utöva kanalhamstring. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna eller stoppa kanaler som bryter mot BBM Channels-villkoren eller policy vi publicerar avseende användningen av BBM Channels eller kanaler som är inaktiva. Vi förbehåller oss dessutom rätten att överföra obehöriga kanaler, kanalnamn, kanal-ID:n och/eller administrativ behörighet till märket, organisationen, evenemanget eller personen (eller deras auktoriserade representant) som vi skäligen anser ha rätt till kanalnamnet eller till att skapa eller administrera kanalen för märket, organisationen, evenemanget eller personen.

1.5 När din registrering av en kanal har godkänts har du rätt att lägga upp och visa innehåll (så som definieras i BBM-avtalet) som är relevant för märket, organisationen, evenemanget eller personen som kanalen handlar om. Uppläggning och visning av innehåll i en kanal överför inte äganderätten till innehållet till oss, men när du gör detta beviljar du oss och våra dotterbolag en licens till innehållet, så som framställs i BBM-avtalet, så att vi och våra dotterbolag kan göra innehållet tillgängligt som en del av BBM Channels-tjänsten. Du beviljar dessutom oss och våra dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande licens, för den tid den tillämpliga kanalen existerar, att reproducera och offentligt kopiera och visa ditt innehåll, inklusive och utan begränsning kanalens namn, skärmdumpar, logotyper, ikoner och varumärken (sammantaget "kännetecken") i alla medier, nu kända såväl som utvecklade i framtiden, i samband med marknadsföringen av BBM Channels, dock med förbehåll för ditt föregående medgivande som ej skall oskäligen undanhållas eller fördröjas. Vi bekräftar och samtycker till att vi inte har rätt, äganderätt eller intresse i eller till dina kännetecken (med undantag för rätten att använda dessa i enlighet med BBM Channels-villkoren) och samtycker vidare till att rätt, äganderätt eller intresse du har i sådana kännetecken skall förbli din egendom. Utan begränsning av det föregående gäller att vi i samband med användningen av dina kännetecken för att förespråka BBM Channels inte kommer att: (i) ändra några kännetecken utom så som uttryckligen godkänts av dig i förväg och i enlighet med den process som framställs ovan, (ii) kombinera några kännetecken med andra märken eller skapa sammansatta märken eller (iii) göra något som skulle äventyra dina rättigheter i och till sådana kännetecken.

1.6 Du bekräftar och samtycker till att alla BBM Channels-användare kommer att kunna hitta din kanal (om du inte anger att din kanal ska vara en privat kanal under inställningen av kanalen) samt att innehållet i din kanal kommer att vara offentligt och tillgängligt för alla som prenumererar på din kanal ("prenumeranter") eller som på annat sätt kan visa din kanal och dess innehåll.

1.7 Vi förser dig med möjligheten att skapa en kanal, men det är du själv som ansvarar för administration och användning av din kanal, inklusive ditt innehåll och interaktion med prenumeranter.

1.8 Om du skaffar eller gör erbjudanden eller värvningar ("erbjudande") tillgängliga för prenumeranter via din kanal, inklusive via en länk eller URL till en separat webbplats som innehåller information om erbjudandet, gäller följande utan begränsning av någon bestämmelse i BBM Channels-villkoren:

(a) Du har endast rätt att erbjuda produkter eller tjänster som du är handlare med, auktoriserad återförsäljare för eller tillverkare av;
(b) Du måste säkerställa att ditt erbjudande följer alla tillämpliga lagar, förordningar och regler;
(c) Du måste tydliggöra alla villkor villkor som gäller för ditt erbjudande, inklusive eventuella begränsningar och utgångsdatum;
(d) Du har ej rätt att framställa eller antyda att vi på något sätt är anknutna till ditt erbjudande, förutsatt att vidarebefordran av en användare till en webbplats eller tjänst som drivs av oss eller på våra vägnar, t.ex. BlackBerry World, inte skulle utgöra en överträdelse av denna bestämmelse;
(e) Du bär hela ansvaret för leveransen av erbjudandet och på vår begäran samtycker du till att försvara oss mot alla anspråk eller processer relaterade till ditt erbjudande samt att gottgöra oss för eventuella förluster, skadestånd och kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden) som vi drabbas av i relation till ditt erbjudande; och
(f) Vi har inget ansvar för olämplig inlösen, bedrägeri eller andra problem som uppstår i samband med ditt erbjudande.

1.9 Om du får tillgång till eller samlar in direkt personidentifierande uppgifter om dina prenumeranter måste du efterleva alla tillämpliga lagar om integritet och dataskydd, inklusive och utan begränsning att göra din integritetspolicy tillgänglig för dina prenumeranter, ge dina prenumeranter tydlig information om vilka uppgifter du samlar in och syftet med insamlingen samt skaffa alla medgivanden som krävs i tillämpliga lagar och förordningar.

2. PRENUMERERA PÅ OCH LÄGGA UPP KOMMENTARER PÅ EN KANAL.

2.1 Genom att bli prenumerant på en kanal bekräftar och samtycker du till att:

(a) Kanalinnehavaren har rätt att skicka innehåll, erbjudanden, information om kampanjer eller annan kommunikation i BBM till dig. Kontrollera de tillämpliga inställningarna och alternativen för kanalen för att se hur du kan kontrollera mottagning av sådan kommunikation från kanalinnehavaren samt hur du säger upp prenumerationen om du inte längre vill ta emot sådan kommunikation;
(b) Viss information om dig, t.ex. ditt visade namn och din visade bild, kommer att bli tillgänglig för kanalinnehavaren och alla personliga uppgifter som lämnas till kanalinnehavaren kommer att bli föremål för kanalinnehavarens tillämpliga integritetspolicy;
(c) Om kanaladministratören har aktiverat tillämpliga funktioner kan du lägga upp kommentarer till och indikera ditt godkännande av ett inlägg eller en kommentar om en kanal ("kommentarer") och/eller chatta med kanaladministratören. Dina kommentarer och chattar bör vara begränsade till kanalens ämnesområde och måste följa BlackBerry Online Community Standards, som finns på www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Dina kommentarer och alla val du gör inom ramen för BBM Channels-tjänsten för att indikera ditt godkännande av ett inlägg eller en kommentar kommer att visas offentligt och kunna ses av andra prenumeranter på kanalen, såväl som av andra som på annat sätt kan se kanalen och dess innehåll (t.ex. kanaladministratörer), kan delas av andra prenumeranter med sina BBM-kontakter samt kan avlägsnas av kanaladministratören. Därför rekommenderar vi att du inte inkluderar några personidentifierande uppgifter i dina kommentarer eller chattar med kanalinnehavare; och
(e) Ditt visade BBM-namn och din visade bild kommer att visas tillsammans med alla kommentarer du lägger upp eller skickar till kanalen. Kanaler som du prenumererar på kommer dessutom att kunna ses av alla som kan se din BBM-profil, inklusive dina BBM-kontakter och personer som du bjuder in till att bli BBM-kontakter. Vi kan även utveckla rekommendationer om kanaler som du kan vara intresserad av baserat på vilka kanaler du och dina BBM-kontakter har prenumererat på och annan information som är förknippad med din BBM-profil och ditt BlackBerry-ID och i inbjudningar till att prenumerera på en kanal som skickas till dina BBM-kontakter kan vi indikera att du prenumererar på den kanalen. Du kan säga upp prenumerationen på en kanal om du inte vill att kanalen ska visas i din BBM-profil.

3. YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSREGLER. I tillägg till och utan begränsning av någon bestämmelse i BBM-avtalet som du redan samtycker till samtycker du till följande:

3.1 Du bär hela ansvaret för innehåll och kommentarer som du lägger upp på eller skickar till en kanal. Vi har ingen kontroll över innehåll eller kommentarer och vi garanterar inte noggrannheten, integriteten eller kvaliteten i och har inget ansvar för innehållet eller kommentarerna. All användning av eller tillit till innehåll eller kommentarer sker på egen risk;

3.2 Du ansvarar för att efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar (och branschens riktlinjer i förekommande fall) i samband med din användning av BBM Channels, inklusive uppläggning och inskick av innehåll eller kommentarer till en kanal och om tillämpligt ansvarar du för att ha en policy för avlägsnande av innehåll som gör intrång i andras rättigheter från din kanal, i enlighet med USA-lagen Digital Millennium Copyright Act. Utan begränsning av det föregående måste innehåll som du lägger upp på en kanal följa riktlinjerna för innehåll i BBM Channels, som finns på www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 Du har ej rätt att skicka "spam" till användare eller kanaler, inklusive uppläggning av dubbletter eller flera liknande inlägg eller uppläggning av kommentarer som inte är relevanta för den plats i kanalen där dina kommentarer ligger;

3.4 Du samtycker till att vi har rätt att begränsa din rätt att använda vissa kanaler eller visst innehåll, inklusive och utan begränsning baserat på din ålder och geografiska plats som vi har fått av dig och vi kan använda dessa uppgifter för att tillhandahålla innehåll som passar din profil eller jurisdiktion eller som på annat sätt kan vara av intresse för dig;

3.5 Vi och våra anvisade bolag har rätt (men inte skyldighet) att efter eget gottfinnande screena, avvisa eller avlägsna innehåll eller kommentarer utan särskild orsak;

3.6 Detta BBM Channels -Tillägg inkluderar via referens och är ett tillägg till vår integritetspolicy, som kan läsas på www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Om det uppstår någon konflikt mellan integritetspolicyn och detta tillägg till BBM Channels så gäller tillägget till BBM Channels i konfliktens utrsträckning. Utan att begränsa det allmänna i det föregående så samtycker du till att:

(a) Om du aktiverar platsfunktionen för BBM Channels kommer din enhets geografiska plats att kontrolleras periodiskt (så ofta som var femtonde minut, inklusive i vissa fall även om BBM inte är aktivt i din enhet) med hjälp av GPS (om tillgängligt), mobilmaster och Wi-Fi-/WLAN-anslutningsinformation och lagras i din enhet. I vissa fall, när din enhet förflyttas under dagen, kommer sådan information att skickas till BlackBerry-servrar, så att vi kan förknippa informationen med din BBM- eller BlackBerry ID-profil i syfte att förse dig med mer relevant marknadsförande eller kanalinnehåll, inklusive lokalanpassade eller tidskritiska erbjudanden som utnyttjar geofence-funktioner baserat på din enhets aktuella geografiska plats. Kontrollera BBM-menyinställningarna för att se vilka kontroller som finns för att deaktivera sådana platsfunktioner.

(b) Vi har rätt att använda information som har samlats in om din användning av BBM Channels, inklusive dina kanalprenumerationer och -aktiviteter, information förknippad med din BBM-profil och ditt BlackBerry ID samt din geografiska plats, för att kunna förstå och förutsäga vad du föredrar och är intresserad av, så att vi kan utveckla, informera om eller förse dig med kanaler, innehåll eller tjänster som kan intressera dig, från oss eller andra källor såsom kanalinnehavare. Vi har även rätt att kombinera sådana data med information om din användning av andra BlackBerry Solution-produkter och -tjänster (exempelvis information insamlad via BlackBerry World och webbläsningsaktiviteter eller webbsökningar) för att anpassa dina upplevelser, föreslå andra produkter och tjänster och förse dig med mer relevant marknadsföringsinnehåll i BBM baserat på din profil. Detta kan inkludera utskick av inbjudningar till att prenumerera, meddelanden och anslag i BBM för kanalinnehavare som ber oss att skicka meddelanden till BBM Channels-användare eller målgruppssegment som matchar din demografiska profil och dina intressen. Vi kommer dock inte att ge kanalinnehavare några personidentifierande uppgifter utan att du ger os tillstånd att göra så (om du exempelvis i enlighet med paragraf 2.1(b) i detta tillägg prenumererar på en kanal). Kontrollera BBM-menyinställningarna för att se vilka kontroller som finns för att blockera oombedda inbjudningar eller meddelanden från en viss kanal och hur man säger upp en kanalprenumeration.