BBM CHANNELS EKİ

BBM bünyesinde bir sosyal paylaşım özelliği olan ve Sizin ağınızı Aileniz ve arkadaşlık daireniz dışına taşıyan ve Sizin ilginizi çeken insanlarla, topluluklarla ve markalarla bağlantı kurmanıza imkân veren BBM Channels'a hoş geldiniz. Eğer BBM'yi BlackBerry platformu üzerinde kullanıyorsanız BBM ve BBM Channels, Sizin BlackBerry Solutions çözümünüzü oluşturan ve zaten tarafı olduğunuz yazılımın ve hizmetin Sizin tarafınızdan kullanımını düzenleyen BlackBerry Solutions Lisans Sözleşmesi'nde ("BBSLA") tanımlandığı şekilde Sizin BlackBerry Solutions çözümünüzün parçasıdır ve buna tâbidir. Eğer BBM'yi BlackBerry-dışında bir platformda kullanıyorsanız BBM ve BBM Channels, Sizin BBM Solution kullanımınızı düzenleyen ve Sizin zaten tarafı olduğunuz BBM Hizmet Hükümleri'nde ("BBM ToS") tanımlandığı şekilde Sizin BBM Solutions çözümünüzün parçasıdır ve bu hükümler ile kayıtlara tabidir. Bu Ekin amaçları doğrultusunda "BBM Sözleşmesi" terimi, geçerli olduğu haliyle Sizin BlackBerry Solution veya BBM Solution kullanımınızı düzenleyen BBSLA veya BBM ToS'ye atıfta bulunur. Eğer BBM Channels internet portalı üzerinden BBM Channels kullanımına kaydoluyorsanız, "BBM Sözleşmesi" terimi, BBM ToS'e atıfta bulunur. Eğer geçerli BBM Sözleşmesi'nin Sizin idari biriminize yönelik kopyası elinizde yoksa www.blackberry.com/legal adresinden bulabilirsiniz.

BBM Sözleşmesi, BBM Channels için geçerli olsa da böylelikle Sizin BlackBerry Solution veya BBM Solution çözümünüzün parçasını oluşturur, bu Ek ise Sizin BBM Channels kullanımınız için geçerli olan ek hükümleri ve şartları ortaya koyar. BBM Sözleşmesi, bu Ek ile ilave ve tadil edildiği haliyle "BBM Channels Hükümleri" olarak anılır. BBM Sözleşmesi ile bu BBM Channels Eki arasında bir uyuşmazlık olması halinde BBM Channels Eki, söz konusu uyuşmazlık ölçüsünde hüküm ifade edecektir.

AŞAĞIDA 'KABUL EDİYORUM' SEKMESİNİ TIKLAYARAK BU BBM CHANNELS EKİNİ KABUL ETTİĞİNİZDE BBM CHANNELS HÜKÜMLERİ EĞER KENDİ ADINIZA KABUL EDİYORSANIZ ŞAHSEN SİZİNLE VEYA ŞİRKETİNİZ YA DA BAŞKA BİR KURULUŞ ADINA BBM CHANNELS KULLANMA YETKİNİZ VARSA ADINA HAREKET ETTİĞİNİZ KURULUŞLA (HER İKİ DURUMDA DA "SİZE" VEYA "SİZİN" OLARAK YAPILACAK ATIFLAR BU ŞEKİLDE YORUMLANMAK KAYDIYLA "SİZ"inle) KENDİSİYLE BBM SÖZLEŞMESİ AKDETTİĞİNİZ BLACKBERRY TÜZEL KİŞİLİĞİ ("BİZE" VEYA "BİZ") ARASINDA BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME HALİNİ ALMAKTADIR. EĞER BBM CHANNELS HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEYE HAZIRLIKLI DEĞİLSENİZ BBM CHANNELS HİZMETİNİ KULLANMANIZA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. Bu BBM Channels Eki'nde yer alan büyük harfli tüm terimler, BBM Sözleşmesi'nde belirtilen anlamları taşır.

1. BBM KANALI OLUŞTURULMASI.

1.1 BBM Channels Hükümlerine bağlı olarak, Sizin adına yetkili temsilcisi olduğunuz bir markayı, kurumu, etkinliği veya şahsı üzerinde taşıyan benzersiz bir BBM Kanalı ("Kanal") oluşturmak ve yürütmek üzere BBM Channels'ı kullanabilirsiniz. BBM KANALI OLUŞTURMAKLA SÖZKONUSU MARKA, KURUM, ETKİNLİK VEYA ŞAHIS ADINA KANAL OLUŞTURMA VE YÜRÜTME YETKİNİZİN OLDUĞUNU BİZE BEYAN VE İLZAM ETMEKTESİNİZ.

1.2 Aynı zamanda, Sizin bunu (i) Kanalınızın söz konusu marka, kurum, etkinlik veya şahıs tarafından oluşturulmuş bir Kanal olduğunu ifade etmeyecek; (ii) Kanalınızın söz konusu onaya veya yetkilendirmeye sahip olmaması halinde Kanalınızın söz konusu marka, kurum, etkinlik ya da şahıs tarafından onaylandığını ifade etmeyecek; (iii) başkalarını yanlış yönlendirmeyi, kafalarını karıştırmayı veya aldatmayı amaçlamayacak ve (iv) diğer hallerde ticari marka, telif hakkı veya tanıtım da dâhil olmak üzere söz konusu markanın, kurumun, etkinliğin veya şahsın herhangi bir hakkına tecavüz etmeyecek veya bunları ihlal etmeyecek biçimde yapmanız kaydıyla bir markaya, kuruma, etkinliğe veya şahsa desteğinizi, ilginizi beyan etmek için de bir Kanal oluşturabilirsiniz.

1.3 Kendi isminiz ve irtibat bilgileriniz, Kanalınızın adı ve Sizin Kanala kaydolurken verdiğiniz ya da başka bir şekilde Kanalınızda belirttiğiniz diğer profil bilgileri ya da açıklamaları doğru olmalı, yanlış yönlendirici olmamalı ve ana konusunu net bir şekilde yansıtmalıdır. Kanalınızın adı ayırt edilebilir olmalı ve bir cins adı (örn. gıda ürünü, araba) olmamalıdır.

1.4 Rahatsız veya suiistimal edici amaçlarla Kanallar oluşturamaz veya kullanamazsınız. Yukarıdakileri sınırlamaksızın başkalarının söz konusu Kanalları kullanmalarını engellemek, Kanalları veya Kanal adlarını satmak veya başka bir şekilde Kanallara 'izinsiz yerleşmek' amacıyla bir veya daha fazla Kanal oluşturamazsınız. BBM Kanalları Hükümlerini, BBM Channels'ın ya da aktif olmayan herhangi bir Kanalın kullanımıyla ilgili olarak Bizim yayınladığımız herhangi bir politikayı ihlal eden Kanalları kaldırma veya askıya alma hakkını saklı tutmaktayız. Ayrıca yetkisiz Kanalları, Kanal isimlerini, Kanal Kimliklerini ve/veya idari kabiliyetleri Bizim makul ölçülerde ve haklı bir biçimde Kanal ismini kullanma veya söz konusu marka, kurum, etkinlik veya şahıs için Kanal oluşturma ya da yürütme hakkına sahip olduğunu düşündüğümüz markaya, kuruma, etkinliğe veya şahsa devretme hakkını da saklı tutmaktayız.

1.5 Sizin Bir Kanala kaydınız tamamlandığında Siz, Kanalda yer verilen markayla, kurumla, etkinlikle veya şahısla ilgili İçeriği (BBM Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekilde) gönderebilir ve sergileyebilirsiniz. Bir Kanalda İçerik gönderilmesi ve sergilenmesi, İçeriğin mülkiyetini Bize devretmez fakat bunu yapmakla Siz, BBM Sözleşmesi'nde ortaya konulduğu gibi Biz ve bizim iştiraklerimiz, BBM Channels hizmetleri çerçevesinde İçeriği hazır edebileceğimiz biçimde Bize ve iştiraklerimize söz konusu İçerikle ilgili bir Ruhsat vermiş olursunuz. Siz aynı zamanda Bize ve bizim iştiraklerimize geçerli Kanal mevcut olduğu müddetçe, sınırlı olmaksızın Kanal adı, ekran resimleri, logoları, ikonları ve ticari markaları ("İşaretler") dâhil Sizin İçeriğinizi, BBM Channels tanıtımıyla bağlantılı olarak halen bilinen veya daha sonra geliştirilecek olan bütün iletişim mecralarında çoğaltmak, alenen ifa etmek ve sergilemek üzere münhasır-olmayan, imtiyaz bedelsiz, dünya çapında geçerli bir lisansı da, makul olmayan bir biçimde alıkoyamayacağınız veya geciktiremeyeceğiniz bir ön muvafakatinize bağlı olarak vermektesiniz. Biz de Sizin İşaretlerinizle ilgili olarak Bizim (bunları BBM Channels Hükümler'nin hükümlerine ve kayıtlarına uygun olarak kullanma hakkı dışında) hiçbir hakka, yetkiye veya menfaate sahip olduğumuzu kabul ve beyan etmekteyiz ve ayrıca söz konusu İşaretlerdeki tüm haklarınızın, yetkilerinizin veya menfaatlerinizin Sizde kalacağını da kabul etmekteyiz. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, İşaretlerinizin BBM Channels promosyonu için kullanımıyla bağlantılı olarak Biz, (i) Sizin tarafınızca önceden açıkça onaylanmadıkça ve yukarıda belirtilen sürece uygun olmadıkça İşaretlerin tamamını veya herhangi birini değiştirmeyeceğiz; (ii) İşaretlerin tümünü veya herhangi birini başka herhangi bir işaretle birleştirmeyecek veya herhangi bir bileşik işaret oluşturmayacağız veya (iii) Sizin İşaretlerde bulunan ve bunlara yönelik haklarınızdan taviz vermeyeceğiz.

1.6 Siz, (Kanal ayarlarını yaparken Sizin, Kanalınızı özel Kanal yapmayı seçmemeniz halinde) Sizin Kanalınızın herhangi bir BBM Channels kullanıcısı tarafından keşfedilebileceğini ve Sizin Kanalınızın içeriğinin Kanalınıza abone olan ("Aboneler") veya Sizin Kanalınızı ve içeriğini başka bir şekilde görüntüleyebilen herkese açık olduğunu ve herkes tarafından görüntülenebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

1.7 Her ne kadar Biz Size Kanal oluşturma kabiliyeti tanısak da, Sizin İçeriğiniz ve Abonelerle etkileşiminiz de dâhil olmak üzere Kanalınızın idaresinden ve kullanımından Siz tek başına sorumlusunuz.

1.8 Eğer Siz, Sizin Kanalınız üzerinden, Teklif bilgilerini içeren farklı bir internet sitesine veya URL adresine link verme usulü de dâhil Abonelere birtakım teklifler veya çağrılar ("Teklif") sunarsanız veya yaparsanız BBM Channels Hükümleri'nde yer alan hiçbir şeyi sınırlamaksızın aşağıdakiler geçerlidir:

(a) Sadece Sizin ticaretini, yetkili satıcılığını veya imalatını yaptığınız ürünleri veya hizmetleri teklif edebilirsiniz;
(b) Sizin Teklifinizin yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyduğunu güvence altına almanız gerekir;
(c) Sizin Teklifinizle ilgili hükümleri ve kayıtları, tüm kısıtlamaları ve son geçerlilik tarihleri de dâhil olmak üzere açıkça ortaya koymanız gerekmektedir;
(d) Bir kullanıcıyı Bizim tarafımızdan veya adımıza işletilen BlackBerry World gibi bir siteye veya servise yönlendirmenin bu hükmün ihlalini oluşturmaması kaydıyla Bizim Sizin Teklifinizle ilgili olduğumuzu hiçbir şekilde belirtemez veya ima edemezsiniz;
(e) Teklifin yerine getirilmesinden Siz tek başına sorumlusunuz ve Siz, Bizim tarafımızdan talep edilmesi halinde Sizin Teklifinizle ilgili her türlü iddia veya işlem karşısında Bizi savunmayı, Sizin Teklifinizle ilişkili olarak Bizim maruz kaldığımız veya üstlendiğimiz her türlü zarardan, yükümlülükten ve (makul hukuki ücretler dâhil) masraftan Bizi muaf tutmayı kabul etmektesiniz ve
(f) Sizin Teklifinizden doğan hiçbir usulsüz ödeme, yolsuzluk veya başka bir konuyla ilgili hiçbir sorumluluğumuz yoktur.

1.9 Eğer doğrudan Sizin Aboneleriniz hakkında kişiyi tespit ettirebilen bilgilere erişiminiz varsa veya bu bilgileri topluyorsanız Sizin, sınırlı olmaksızın Size ait gizlilik politikasının Abonelere alenen hazır edilmesi, Sizin hangi bilgileri toplamakta olduğunuz ve söz konusu toplamanın amaç(lar)ı konusunda Abonelerin açıkça bilgilendirilmesi ve yürürlükteki yasalar ile yönetmeliklerin gerektirdiği her türlü muvafakatin alınması dâhil yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasalarına uymanız gerekir.

2. BİR KANALA ABONELİK VE YORUM ASILMASI.

2.1 Siz, bir Kanala Abone olmakla aşağıdakileri kabul ve beyan etmiş olursunuz:

(a) Kanal sahibi Size, promosyonlar hakkında İçerik, Teklif, bilgi veya BBM dâhilinde başkaca yazışmalar gönderebilir. Lütfen söz konusu yazışmaların Kanal sahibinden alınmasıyla ve bu yazışmaları artık almak istememeniz halinde Kanal aboneliğinden nasıl çıkılacağıyla ilgili mevcut denetim ayarları için Kanalın sunduğu geçerli ayarları ve seçenekleri gözden geçiriniz;
(b) sizin hakkınızda Sizin ekran isminiz ve ekran resminiz gibi birtakım bilgilere Kanal sahibi tarafından ulaşılabilecektir ve Kanal sahibine sunulan her türlü kişisel bilgi, Kanal sahibinin yürürlükteki gizlilik politikasına tabi olacaktır;
(c) eğer Kanal yöneticisi tarafından etkinleştirilmişse Siz, yorum gönderebilir ve bir Kanaldaki bir gönderiye veya yoruma ("Yorumlar") onay verebilir ve/veya Kanal yöneticisi ile sohbet edebilirsiniz. Sizin Yorumlarınız ve sohbetleriniz, Kanalın ana konusu ile sınırlı tutulmalı ve www.blackberry.com/legal/communitystandards sayfasından ulaşabileceğiniz BlackBerry Çevrimiçi Topluluğu Standartları'na katiyen uymalıdır;
(d) Sizin Yorumlarınızın yanı sıra bir gönderiyi veya yorumu Sizin onayladığınızı belirtmek üzere BBM Channels hizmeti dâhilinde Sizin yaptığınız tüm seçimler, herkese açık olarak görüntülenecek ve Kanalın diğer Aboneleriyle birlikte Kanalı ve içeriğini görebilen diğerleri (örn. Kanal yöneticileri) tarafından görüntülenebilecek, diğer Aboneler tarafından kendi BBM irtibatlarıyla paylaşılabilecek ve Kanal yöneticisi tarafından kaldırılabilecektir. Bu nedenle Biz, Sizin kişiyi tespit ettirebilen hiçbir bilgiye Yorumlarınızda veya Kanal sahipleriyle yaptığınız sohbetlerinizde yer vermemenizi ısrarla öneriyoruz ve
(e) Sizin BBM ekran isminiz ve ekran resminiz, Kanala gönderdiğiniz veya ilettiğiniz tüm Yorumlarla birlikte görüntülenecektir. Buna ilaveten abonesi olduğunuz Kanallar, BBM İrtibat Kişileriniz ve Sizin BBM İrtibat Kişileri olmaları için davet ettikleriniz dâhil olmak üzere Sizin BBM profilinizi görebilenler tarafından görüntülenebilecektir. Aynı zamanda Sizin ve Sizin BBM İrtibat Kişilerinizin abone olduğu Kanal bilgilerine ve Sizin BBM profilinizle ve BlackBerry Kimliğinizle bağlantılı diğer bilgilere dayalı olarak Sizin ilginizi çekebilecek Kanal önerileri geliştirebiliriz ve Sizin o Kanala abone yaptığınız BBM İrtibat Kişilerinize gönderilen Kanal aboneliği davetlerinde belirtebiliriz. Eğer söz konusu Kanalın Sizin BBM profilinizde belirtilmesini istemiyorsanız Kanalın aboneliğinden çıkabilirsiniz.

3. EK KULLANIM KURALLARI. Siz, zaten taraf olduğunuz BBM Sözleşmesi'ne ek olarak ve bu sözleşmede yer alan hiçbir şeyi sınırlamaksızın aşağıdakileri kabul etmektesiniz:

3.1 Sizin Kanala gönderdiğiniz veya sunduğunuz İçerikten ve Yorumlardan bütünüyle Siz sorumlusunuz. İçeriği veya Yorumları biz kontrol etmiyoruz ve söz konusu İçeriğin veya Yorumların doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz ve söz konusu İçerik ya da Yorumlarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmiyoruz. Herhangi bir İçeriği veya Yorumu kullanmanız veya bunlara güvenmeniz halinde risk size aittir;

3.2 Siz, BBM Channels kullanımınızla ilişkili olarak Kanala İçerik veya Yorum gönderilmesi ve sunulması da dâhil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere (ve geçerli olduğu yerde sanayi kurallarına) uymakla sorumlusunuz ve eğer geçerliyse Siz, Dijital Binyıl Telif Hakları Yasası uyarınca ihlal edici içeriği Sizin Kanalınızdan kaldırma politikasına sahip olmakla da sorumlusunuz. Yukarıdakileri sınırlamaksızın Sizin Kanalda gönderdiğiniz İçerik, www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines sayfasında bulabileceğiniz BBM Channels İçerik Kuralları'na uygun olmak zorundadır;

3.3 Kullanıcılara veya Kanallara çok sayıda mesaj göndermek veya benzeri mesajların birçok defa gönderilmesi veya Sizin Yorumlarınızın göründüğü Kanal mesajlarıyla ilgisi olmayan Yorumlar gönderilmesi dâhil "istenmeyen mesaj" gönderemezsiniz;

3.4 Bizim Sizin birtakım Kanallara veya İçeriğe ulaşabilme yeterliliğiniz üzerinde, sınırlı olmaksızın Bizim Sizden öğrendiğimiz Sizin yaşınıza ve mahallinize dayalı olması dâhil birtakım sınırlamalar koyabileceğimizi ve Sizin profilinize ya da idari biriminize uygun veya başka bir şekilde Sizin ilginizi çekebilecek içerik sağlamak üzere bu bilgileri kullanabileceğimizi Siz kabul etmektesiniz;

3.5 Biz ve tayin ettiğimiz taraflar, sadece bizim ve kendilerinin takdiri altında herhangi bir gerekçeyle herhangi bir İçeriği veya Yorumu ön elemeye tabi tutma, reddetme veya kaldırma (yükümlülüğüne değil ama) hakkına sahiptir;

3.6 Bu BBM Channels Eki, www.blackberry.com/legal/privacy.shtml sayfasından ulaşılabilecek Gizlilik Politikamızı atfen tamamlar ve ekini oluşturur. Gizlilik Politikası ile bu BBM Channels Eki arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde BBM Channels Eki, söz konusu uyuşmazlığın kapsamı dâhilinde öncelik taşır. Siz, yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın aşağıdakileri kabul etmektesiniz:

(a) eğer Siz, BBM Channels için konum işlevselliğini etkinleştirdiyseniz Sizin cihazınızın konumu, (mevcut olduğu yerde) GPS, kablosuz kule ve Wi-Fi/WLAN erişim noktası bilgileri kullanılmak suretiyle periyodik olarak (bazı durumlarda Sizin cihazınızda BBM açık olmasa dahi on beş dakikalık sıklıklara ulaşarak) tespit edilecek ve Sizin cihazınıza kaydedilecektir. Bazı durumlarda Sizin gününüz boyunca Sizin cihazınızın konumu değiştiği için söz konusu bilgiler, Sizin cihazınızın mevcut konumuna dayalı olarak coğrafi-çit işlevselliğini kullanan yerelleştirilmiş veya zaman-hassasiyetli Teklifler de dâhil ilgi duyacağınız promosyonları veya Kanal içeriklerini Size sunabileceğimiz şekilde Bizim bu bilgileri Sizin BBM veya BlackBerry Kimliği profilinizle ilişkilendirebilmemiz amacıyla BlackBerry servis sağlayıcılarına gönderilecektir. Söz konusu konum işlevselliğinin nasıl devre dışı bırakılabileceğiyle ilgili mevcut denetimler için BBM menüsü ayarlarını gözden geçiriniz.

(b) Biz, Sizin BBM Channels kullanımınızla ilgili olarak Sizin BBM profilinizle, BlackBerry Kimliğinizle ve Sizin konumunuzla bağlantılı bilgiler de dâhil toplanan bilgileri, Sizin ilginizi çekebilecek Kanalları, içerikleri veya hizmetleri Biz veya Kanal sahipleri gibi diğer kaynaklar kökeninde geliştirebilmemiz, ilgili bilgileri Size iletebilmemiz veya temin edebilmemiz maksadıyla Sizin tercihlerinizi, ilgi alanlarınızı anlamak ve öngörmek için kullanabiliriz. Aynı zamanda söz konusu verileri, Sizin deneyiminizi kişiselleştirmek, Size başka ürünler ve hizmetler önermek ve profilinize dayalı olarak Size yararlı BBM promosyonu içeriği sunmak amacıyla Sizin diğer BlackBerry Solution ürünlerini ve hizmetlerini kullanımınız hakkındaki bilgilerle (örneğin BlackBerry World üzerinden veya tarama faaliyetleriyle ya da aramalarla toplanan bilgilerle) birleştirebiliriz. Bunlar, Bizim BBM Channels kullanıcılarına veya Sizin demografik profilinizle ve ilgi alanlarınızla örtüşen hedef kesimlere mesaj göndermemizi talep eden BBM Channels sahipleri adına Size BBM dâhilinde abonelik davetleri, mesajları ve gönderileri iletilmesi olabilir. Ancak Biz, (örneğin eğer Siz bir Kanala aboneyseniz bu Ek'te kısım 2.1(b) uyarınca) Bizim bunu yapmamız için Sizden izin almadıkça kişiyi tespit ettirebilen bilgileri Kanal sahiplerine vermeyeceğiz. Gelecekte belli bir Kanaldan istenmeyen davetler veya mesajlar gelmesinin nasıl engelleneceğiyle ve bir Kanala abonelikten nasıl çıkılacağıyla ilgili mevcut denetimlerin BBM menü ayarlarını lütfen gözden geçiriniz.